محصولات

نمایش 37–48 از 74 نتایج

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای اداره مدیریت استراتژی (DVD)

  45,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای اداره مدیریت استراتژی در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_17
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا یک واحد یا بخشی برای مدیریت و نظارت بر اجرای استراتژی داشته باشند.
  زمان: ۲ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها

  مبلغ: ۴۵ هزار تومان

 • بالندگی مدیریت استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای بالندگی مدیریت استراتژی (DVD + دانلودی)

  175,000 تومان

  دوره آموزشی دیداری «بالندگی مدیریت استراتژی» در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_05
  مخاطب: اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارها و کسانی که علاقه‌مند به معماری و ارزیابی سازمان براساس استراتژی هستند.
  زمان: بیش از ۴۰۰ دقیقه فیلم آموزشی
  مدرس: مسعود چیتگرها نویسنده کتاب «بالندگی مدیریت استراتژی»
  مبلغ: ۱۷۵ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای بهبود فرایندهای استراتژیک

  125,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای بهبود فرایندهای استراتژیک در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_14
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا استراتژی را از طریق بهبود فرایندهای کلیدی و استراتژیک اجرا کنند.
  زمان: بیش از ۲۰۰ دقیقه
  مدرس: مسعود چیتگرها

  مبلغ: ۱۲۵ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای بیانیه‌های مأموریت و چشم‌انداز (DVD)

  45,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای بیانیه‌های مأموریت و چشم‌انداز در یک نگاه:

  کد محصول: CWVN_01
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا با تدوین بیانیه‌های مأموریت و چشم‌انداز آینده را از آن خود کنند.
  زمان: بیش از ۱۲۰ دقیقه آموزش دیداری (DVD)
  مدرس: مسعود چیتگرها
  مبلغ سرمایه‌گذاری: ۴۵ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای پایش و یادگیری استراتژی (DVD)

  45,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای پایش و یادگیری استراتژی در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_16
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا استراتژی خود را اندازه‌گیری و پایش کنند و در هر دوره یاد بگیرند که تغییر را چگونه اجرا کنند.
  زمان: ۲ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها: مدرس و مربی تغییر

  مبلغ: ۴۵ هزار تومان

 • تحلیل راهبردی BSC-SWOT

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای تحلیل راهبردی کسب‌وکار (DVD + دانلودی)

  99,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای تحلیل راهبردی BSC-SWOT در یک نگاه:

  کد محصول: CWVN_02
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا با تحلیل راهبردی BSC-SWOT آینده را از آن خود کنند.
  زمان: بیش از ۲۰۰ دقیقه آموزش دیداری (DVD)
  مدرس: مسعود چیتگرها
  مبلغ: ۹۹ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای تدوین استراتژی (DVD)

  99,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای تدوین استراتژی (بیانیه‌های جهت‌گیری استراتژیک) در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_03
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا با تدوین استراتژی (بیانیه‌های جهت‌گیری استراتژیک) آینده را از آن خود کنند.
  زمان: ۴ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها

  مبلغ: ۹۹ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای سازمان استراتژی‌محور (DVD)

  99,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای سازمان استراتژی محور در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_09
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا اصول پنجگانه سازمان‌ استراتژی محور را در سازمان‌شان جاری کنند.
  زمان: ۴ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها

  مبلغ: ۹۹ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای فروش محرک‌محور و ظرفیت‌سنجی منابع (DVD)

  99,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای ظرفیت‌سنجی منابع در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_15
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا با استفاده از منابع مناسب و بهینه استراتژی خود را اجرا کنند و سودآوری خود را افزایش دهند.
  زمان: ۱۲ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها

  مبلغ: ۹۹ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای قدرت نوآوری استراتژی (DVD)

  175,000 تومان

  دوره آموزشی دیداری «نوآوری استراتژی» در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_04
  مخاطب: اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارها و کسانی که علاقه‌مند به نوآوری بنیادین در استراتژی و مدل کسب‌وکار هستند.
  زمان: ۱۴ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها مترجم کتاب «قدرت نوآوری استراتژی»
  مبلغ: ۱۷۵ هزار تومان

 • دوره آموزشی و راهنمای اجرای کارت امتیازی متوازن (DVD)

  75,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای کارت امتیازی متوازن در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_07
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا با تدوین کارت امتیازی متوازن استراتژی آینده خود را اجرایی کنند.
  زمان: ۳ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها

  مبلغ: ۷۵ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای گفت‌وگوی استراتژی

  99,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای گفت‌وگوی استراتژی در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_13
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا استراتژی خود را با ۷ ابزار ارتباطی و در ۷ زمان متفاوت در ذهن کارکنان منتقل و گفتمان استراتژی را در سازمان ترویج کنند.
  زمان: ۴ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها

  مبلغ: ۹۹ هزار تومان

1 2 3 4 5 6 7
قدرت نوآوری استراتژی
* پیوند بین خلاقیت و برنامه‌ریزی استراتژیک
* کشف فرصت‌های ناب کسب‌وکار
* بازآفرینی مدل کسب‌وکار فعلی
* کشف نیازهای آینده مشتریان
* ورود به بازارهای جدید و بی‌رقیب
* تدوین چشم‌اندازی جدید برای آینده
* ایجاد ساختاری جدید برای نظام نوآوری
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Ii8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL3NCV1BDdmR2OEJrP2F1dG9wbGF5PTEiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
ENJOY AURORA BOREALIS
منظومه جامع مدیریت کسب‌وکار
دانلود فیلم آموزشی + کتاب رایگان!
کافی است نام و ایمیل خود را وارد کنید تا بسته آموزشی رایگان سیستم نوین مدیریت کسب‌وکار شامل فیلم آموزشی و خلاصه کتاب رایگان «رهآورد تلاش» را دانلود کنید.
نام و نام خانوادگی
ایمیل
تلفن همراه
نگران نباشید؛ ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد!
ثبت‌نام دوره رایگان برنامه رشد فردی
نگران نباشید؛ ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد!
دانلود فیلم رایگان جیمی اوانس
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.