نمایش 37–48 از 63 نتایج

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای تحلیل راهبردی BSC-SWOT (DVD)

  99,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای تحلیل راهبردی BSC-SWOT در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_02
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا با تحلیل راهبردی BSC-SWOT آینده را از آن خود کنند.
  زمان: بیش از ۲۰۰ دقیقه آموزش دیداری (DVD)
  مدرس: مسعود چیتگرها

  مبلغ: ۹۹ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای تدوین استراتژی (DVD)

  99,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای تدوین استراتژی (بیانیه‌های جهت‌گیری استراتژیک) در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_03
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا با تدوین استراتژی (بیانیه‌های جهت‌گیری استراتژیک) آینده را از آن خود کنند.
  زمان: ۴ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها

  مبلغ: ۹۹ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای سازمان استراتژی‌محور (DVD)

  99,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای سازمان استراتژی محور در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_09
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا اصول پنجگانه سازمان‌ استراتژی محور را در سازمان‌شان جاری کنند.
  زمان: ۴ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها

  مبلغ: ۹۹ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای فروش محرک‌محور

  99,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای ظرفیت‌سنجی منابع در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_15
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا با استفاده از منابع مناسب و بهینه استراتژی خود را اجرا کنند و سودآوری خود را افزایش دهند.
  زمان: ۱۲ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها

  مبلغ: ۹۹ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای قدرت نوآوری استراتژی (DVD)

  175,000 تومان

  دوره آموزشی دیداری «نوآوری استراتژی» در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_04
  مخاطب: اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارها و کسانی که علاقه‌مند به نوآوری بنیادین در استراتژی و مدل کسب‌وکار هستند.
  زمان: ۱۴ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها مترجم کتاب «قدرت نوآوری استراتژی»
  مبلغ: ۱۷۵ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای کارت امتیازی متوازن (DVD)

  75,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای کارت امتیازی متوازن در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_07
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا با تدوین کارت امتیازی متوازن استراتژی آینده خود را اجرایی کنند.
  زمان: ۳ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها

  مبلغ: ۷۵ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای گفت‌وگوی استراتژی

  99,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای گفت‌وگوی استراتژی در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_13
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا استراتژی خود را با ۷ ابزار ارتباطی و در ۷ زمان متفاوت در ذهن کارکنان منتقل و گفتمان استراتژی را در سازمان ترویج کنند.
  زمان: ۴ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها

  مبلغ: ۹۹ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای مدیریت ابتکارات استراتژیک (DVD)

  45,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای مدیریت ابتکارات استراتژیک در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_08
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا با مدیریت ابتکارات استراتژیک آینده خود را محقق کنند.
  زمان: ۲ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها

  مبلغ: ۴۵ هزار تومان

 • دوره آموزشی و راهنمای اجرای مدیریت فرایند کسب‌وکار (DVD)

  195,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرایی «مدیریت فرایند کسب‌وکار» در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_24
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارها و کلیه کارشناسانی که علاقه‌مند هستند تا با روش و ابزارهای مدیریت فرایند کسب‌وکار آشنا شوند.
  زمان: بیش از ۸۰۰ دقیقه آموزش دیداری (DVD)
  مدرس: مسعود چیتگرها مترجم کتاب «مدیریت فرایند کسب‌وکار و کارت امتیازی متوازن»
  مبلغ: ۱۹۵ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای نقشه استراتژی (DVD)

  99,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای نقشه استراتژی در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_06
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا با ترسیم نقشه استراتژی آینده را از آن خود کنند.
  زمان: ۴ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها

  مبلغ: ۹۹ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای همسویی کارکنان

  99,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای همسویی کارکنان در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_12
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا استراتژی منابع انسانی و کارکنان خود را با استراتژی کسب‌وکار و بنگاه همسو و هم‌افزایی ایجاد کنند.
  زمان: ۴ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها

  مبلغ: ۹۹ هزار تومان

 • دوره آموزشی و راهنمای اجرای همسویی واحدهای کسب‌وکار (DVD)

  175,000 تومان

  دوره آموزشی و راهنمای اجرای همسویی واحدهای کسب‌وکار در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_10
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارهای موجود و نوپا و کسانی که علاقه‌مند هستند تا استراتژی واحدهای کسب‌وکارشان را با استراتژی سطح بنگاه مادر همسو و هم‌افزایی ایجاد کنند.
  زمان: ۸ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها

  مبلغ: ۱۷۵ هزار تومان

1 2 3 4 5 6
قدرت نوآوری استراتژی
* پیوند بین خلاقیت و برنامه‌ریزی استراتژیک
* کشف فرصت‌های ناب کسب‌وکار
* بازآفرینی مدل کسب‌وکار فعلی
* کشف نیازهای آینده مشتریان
* ورود به بازارهای جدید و بی‌رقیب
* تدوین چشم‌اندازی جدید برای آینده
* ایجاد ساختاری جدید برای نظام نوآوری
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Ii8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL3NCV1BDdmR2OEJrP2F1dG9wbGF5PTEiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
ENJOY AURORA BOREALIS
منظومه جامع مدیریت کسب‌وکار
دانلود فیلم آموزشی + کتاب رایگان!
کافی است نام و ایمیل خود را وارد کنید تا بسته آموزشی رایگان سیستم نوین مدیریت کسب‌وکار شامل فیلم آموزشی و خلاصه کتاب رایگان «رهآورد تلاش» را دانلود کنید.
نام و نام خانوادگی
ایمیل
تلفن همراه
نگران نباشید؛ ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد!
ثبت‌نام دوره رایگان برنامه رشد فردی
نگران نباشید؛ ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد!
دانلود فیلم رایگان جیمی اوانس
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.