سیستم‌سازی رشد (جعبه‌ابزار فردی)

رسالت زندگی

 

 

رسالت زندگی اولین مرحله از برنامه رشد فردی (برف) است. برف راهکار رشد الگوی مشاوره مدیریت هارمونی است. پرسش اساسی این است که رسالت شخصی من چیست؟ هر شخصی که به این دنیا می‌آید منحصر به فرد هست؛ بنابراین، رسالت‌ فردی او هم منحصر به فرد است.

رسالت زندگی چیست؟

رسالت زندگی یا رسالت فردی اولین مرحله برنامه ساخت‌یافته و راهبردی برنامه رشد فردی است. رسالت زندگی با رسالت فردی نقطه عطفی در زندگی ماست. اینکه ما از کجا آمده‌ایم، تا الان چگونه بودیم و اینکه به کجا می‌رویم و چگونه خواهیم رفت. رسالت زندگی با رسالت فردی شما را در زمان حال نگه می‌دارد. اینکه از گذشته‌ات متأسف نمی‌شوی، یا اینکه بر آینده‌ات ترسی نداری هم‌چنان که در کتاب مقدس ما قرآن کریم در آیاتی این مطلب کاملاً شفاف و واضح بیان شده است.

 

آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می‌شوند، همانان که ایمان آورده و پرهیزکاری ورزیده‌اند. در زندگی دنیا و در آخرت مژده بر آنان است. وعده‌های خدا را تبدیلی نیست. این همان کامیابی بزرگ است.

یونس / ۶۲-۶۴

 

پس اگر فوض عظیم می‌خواهید و اگر کامیابی بزرگ می‌خواهید باید رسالت خودتان را تعریف کنید. چه پیامی برای انسان‌های پیرامون‌تان دارید، آن‌ها چه پیامی از تو می‌گیرند. آن را باید ابلاغ کنید. پیامی که دیگران نگفته‌اند و تو باید با توجه به زمان فعلی و به اقتضای شرایطی که در آن قرار دارید، آن پیام را بگویید. بسته به زمان و بسته به مکانی که وجود دارد.

رسالت زندگی

 

به این پرسش اساسی که معلم پیتر دراکر از شاگردش پرسیده است توجه کنید.

 

بخاطر چه چیزی باید از تو یاد کنند؟

 

اگر این پرسش را در سن پنجاه سالگی! از خودتان بپرسید چه پاسخی به آن خواهید داد؟ اینجاست که باید رسالت زندگی را تعریف کنید تا وقتی به سن پنجاه سالگی می‌رسید بتوانید بگویید که من رسالتی داشتم و آن رسالت را اجرایی و عملیاتی کردم. پس رسالت زندگی نشان می‌دهد که شما چه کسی هستید، چه پیامی دارید، و به کجا چشم دوخته‌اید. رسالت زندگی شامل سه بیانیه مهم است که باید آن‌ها را بنویسید.

مأموریت

مأموریت می‌گوید که چه پیامی دارم. چه پیام منحصر‌به‌فردی را من باید داشته باشم.

ارزش‌ها

بیانیه ارزش‌ها می‌گوید که من چه کسی هستم. و

چشم‌انداز

در اولین گام برای تحقق ارزش‌ها و مأموریت‌ام به کجا چشم دوخته‌ام.

 

پس نخستین ویژگی کسانی که رسالت خودشان را تعریف می‌کنند این هست که بر دیگران اثر می‌گذارند و به عنوان رهبران جامعه، اجتماعات پیرامون خودشان را هدایت می‌کنند. حالا یک ارزیابی کنیم. آیا ما اثرگذار یا رهبری در جامعه هستیم یا تأثیرپذیر و پیرو. اگر در اجتماعاتی که در آن‌ها هستید مثل خانواده‌تان، مثل سازمان‌تان، و مثل دوستان‌تان می‌بینید که اثرگذار هستید پس رسالتی در پس پرده دارید و اگر نه فوراً باید رسالت خودتان را تعریف و تدوین کنید.

جلسه مربیگری فردی رسالت زندگی

 

 

جایگاه رسالت زندگی در برنامه رشد فردی (برف) کجاست؟

جایگاه رسالت مواردی است که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. این یعنی رسالت شما از مهم‌ترین بیانیه‌هایی است که باید تهیه کنید. و بدانید که مأموریت، ارزش‌ها و چشم‌انداز شما جیست.

 

 

>> مرحله دوم: تحلیل زندگی >>

بازگشت به برنامه رشد فردی (برف)

 

بنر دوره برنامه رشد فردی

خط قرمز

برخیز و عزم جزم «رشد» کناطلاعات بیشتر
+