1. خانه
  2. مقالات
  3. رهبری کسب و کار
  4. آیا سازمان شما استراتژی محور است؟

آیا سازمان شما استراتژی محور است؟

بازدید : 375

آیا سازمان شما استراتژی محور است؟

سازمان استراتژی‌محور دومین کتاب کاپلان و نورتون مبدعین ابزار قدرتمند اجرای استراتژی «کارت امتیازی متوازن» است که در سال ۲۰۰۰ منتشر شد. آشکار شدن نتایج سریع و چشم‌گیر این ابزار مدیریت عملکرد جدید توسط شرکت‌هایی مانند موبیل، سیگنا و چم‌بانک به عنوان کاربران اولیه نشان داد که این ابزار نه تنها می‌تواند به عنوان یک ارزیابی عملکرد سازمانی در تمامی وجوه و ابعاد سازمان عمل نماید، بلکه می‌تواند به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک مورد بهره‌برداری قرار گیرد. انتشار مقاله‌ی استفاده از کارت امتیازی متوازن به عنوان یک نظام مدیریت استراتژیک در مجله بازرگانی هاروارد، هم‌زمان با انتشار کتاب کارت امتیازی متوازن: تبدیل استراتژی به عمل، نشان داد که این روش فراتر از یک ابزار اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند عمل کند. هم‌چنین، تجارب موفق در بکارگیری این ابزار در مدیریت و اجرای استراتژی، فلسفه مدیریتی را در قالب پنج اصل سازمان استراتژی محور[۱] بنا نهاد و در واقع کارت امتیازی متوازن را وارد نسل جدیدی کرد. این اصول در این کتاب مطرح شد تا دور جدیدی از نحوه کامیابی شرکت‌ها در فضای نوین کسب‌وکار توسط کارت امتیازی متوازن آغاز گردد و این ابزار را به عنوان رویکردی نوین برای مدیریت سازمان مطرح کرد. رویکردی که با توجه به تغییر دارایی‌های سازمانی از مشهود به نامشهود به شدت مورد نیاز مدیران در قرن بیست‌ویکم بود و مورد استقبال نیز قرار گرفت.

۵ اصل سازمان استراتژی‌محور

نویسندگان در این کتاب تصریح کردند که سازمان‌های قرن بیست‌ویکم یا استراتژی‌محورند و یا استراتژی‌محور نیستند. در قرن آینده، جایی برای سازمان‌هایی نخواهد بود که محوریت مدیریت خود را استراتژی قرار نداده‌اند. اما سازمان‌های استراتژی محور باید پنج اصل زیر را رعایت نمایند:

۱. بسیج تغییر از طریق رهبری ارشد
۲. ترجمه استراتژی به واژه‌های عملیاتی
۳. همسویی سازمان با استراتژی
۴. انگیزش کارکنان برای ایجاد استراتژی به عنوان یک شغل روزمره
۵. حاکمیت استراتژی به عنوان یک فرایند پیوسته

بسیج تغییر از طریق رهبری ارشد

توسعه‌یافتگی رهبری سازمان در استقرار سازمان استراتژی محور نقش بسزایی ایفاء می‌نماید. رهبران ضمن درک ضرورت تحول و تغییر و برخورداری از بینش ژرف در کسب موفقیت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، با ایجاد ساختار مشارکتی و حمایتی خود، سازمان را در مسیر ایجاد تحول و همسویی سازمانی، بسیج می‌نمایند. رهبران در چارچوب یاد شده خود به الگویی شایسته در راهبری تحول مبدل شده و سازمان را به سمت چشم‌انداز متعالی ترغیب می‌نمایند. در چنین شرایطی، آمادگی سازمان در قبال پذیرش استراتژی و فرایند اجرای استراتژی از استقرار یک نظام اندازه‌گیری عملکرد (شاخص‌گذاری سازمان) فراتر خواهد بود. در این صورت، ساختار مشارکتی رهبری در امر توسعه و تدوین استراتژی و نظارت و راهبری اجرای استراتژی (اجرا، ارزیابی و تغییر) نقش کلیدی ایفاء خواهد نمود.

نقش رهبری و بازنگری روند حاکمیت سازمان متناسب با ماهیت کسب‌وکار در ایجاد یک سازمان استراتژی محور، نیازمند مطالعه و ارزیابی شرایط رهبری است و در طراحی مراحل ایجاد سازمان استراتژی محور به عنوان یک نیاز کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد. در فصل سوم در رابطه با نقش رهبری به عنوان یک زیرساخت اساسی در جهت ایجاد فرایند مدیریت استراتژی و هدایت تغییر به تفصیل سخن خواهیم گفت.

ترجمه استراتژی به واژه‌های عملیاتی

بر اساس آماری که قبلاٌ یادآوری شد در سازمان‌های امروزی، کمتر از پنج درصد کارکنان، استراتژی‌های سازمان خود را درک می‌کنند. از نگاه کارکنان، استراتژی سازمان نسبت به وظایف و ماهیت فعالیت‌های آنها پاسخگو نبوده، جهت قرار گرفتن در دستور اجرایی سازمان، از شفافیت کافی برخوردار نیستند. در سازمان استراتژی محور، شرایط لازم جهت توصیف استراتژی و ترجمه آنها به واژه‌های عملیاتی که برای کارکنان قابل فهم‌تر ‌باشد، فراهم می‌گردد. در چنین شرایطی سازمان علاوه بر تدوین و ابلاغ استراتژی‌، از رویکرد ترسیم نقشه استراتژی با هدف تصویر‌سازی استراتژی به عنوان ابزاری در جهت گفت‌وگوی استراتژی بهره‌برداری می‌نماید. این روش در مواجهه با استراتژی، از طریق روابط علی و معلولی، به توصیف استراتژی پرداخته و تحقق استراتژی را تضمین می‌نماید. این اصل در کتاب نقشه‌های استراتژی: تبدیل دارایی‌های نامشهود به نتایج مشهود کاملاً تشریح گردیده است.

همسویی سازمان با استراتژی

عدم همسویی سازمان در مسیر تحقق استراتژی موجب اتلاف منابع سازمانی و شکست استراتژی می‌گردد. در جهت دستیابی به همســـــویی، شـــــناخت دقیق واحدهای کسب‌وکار مستقل از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این زمینه سازماندهی مناسب جهت ایجاد توازن استراتژی، پوشش اهداف هر واحد کسب‌وکار و ایجاد قابلیت پشتیبانی استراتژیک از استراتژی توسط واحدهای ستادی مورد نظر می‌باشد. در جریان ایجاد همسویی استراتژیک، از تقابل و تعامل حوزه‌های سازمانی در بستری یکپارچه و سازماندهی‌شده، هم‌افزایی استراتژیک شکل می‌گیرد که برای سازمان امکان مدیریت بر منابع و سرمایه‌های مشهود و نامشهود سازمانی را فراهم می‌سازد. در چنین شرایطی، واحدهای مختلف سازمانی اعم از ستادی و صف، ضمن درک استراتژی کلان سازمان، فعالیت‌ها و اقدامات استراتژیک خود را با استراتژی کلان یاد شده همسو می‌نمایند.

انگیزش کارکنان برای ایجاد استراتژی به عنوان یک شغل روزمره

در سازمان استراتژی محور، استراتژی در سطح عبارات کلی عملیاتی باقی نمی‌مانند. در این سازمان‌ها تمامی تلاش‌ها بر انتقال استراتژی تا پایین‌ترین سطوح عملیاتی و اجرایی نمودن استراتژی در بستر پیاده‌سازی توانمندسازهای سازمانی معطوف می‌باشد. یکی از دغدغه‌های سازمان‌های امروزی همسویی منافع فردی و سازمانی ‌است. رویکردهایی نظیر برنامه‌ریزی عملیاتی و اتصال عملکرد افراد در قالب برنامه عملیاتی به نظام‌های جبران خدمت (نظیر پاداش) موجب تعلق خاطر بیش از پیش کارکنان به اهداف سازمان و در نتیجه همسویی منافع ایشان با اهداف کلان سازمانی را فراهم می‌نماید. در چنین شرایطی، روزمرگی سازمانی که امروزه به عنوان یکی از مشکلات غیرقابل انکار در مسیر بهبود مستمر محسوب می‌گردد، جای خود را به انگیزه‌های سازمانی در جهت ساختن برای ماندن و دستآوردهای روزافزون خواهد داد.

حاکمیت استراتژی به عنوان یک فرایند پیوسته

استراتژی محوری سازمان در چارچوب توسعه یک نظام متوازن به صورت تدریجی حاصل می‌گردد. به مفهوم دیگر، سرعت تحقق استراتژی در افق برنامه‌ریزی افزایش می‌یابد. مواردی چون بسط فرهنگ برنامه‌ریزی نزد کارکنان، ایجاد تفکر استراتژیک در سازمان، جلب اعتماد رهبران نسبت به کارآمدی رویکرد استراتژیک و همسویی نظام بودجه‌بندی با روند تحقق استراتژی از جمله دلایل موضوع یاد شده می‌باشد.

همایش برترین‌ها[۲]

همزمان با انتشار کتاب سازمان استراتژی‌محور و هشت سال پس از معرفی کارت امتیازی متوازن، در سال ۲۰۰۰، کاپلان و نورتون و همکاران آنها در مؤسسه همکاران کارت امتیازی متوازن[۳] همایش برترین‌های کارت امتیازی متوازن را راه‌اندازی کردند. در این همایش که هر ساله برگزار می‌گردد، سازمان‌ها و شرکت‌هایی را از سراسر جهان پذیرا هستند تا اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی و دستیابی به نتایج عملکرد چشمگیرشان را با استفاده از کارت امتیازی متوازن از طریق اهداء جایزه‌ی ذیقیمت و پنج‌ضلعی (بر اساس همین پنج اصل) به عنوان تجارب برتر معرفی نمایند. بر همین اساس، دو معیار اصلی انتخاب سازمان شایسته دریافت این جایزه به شرح زیر است:

۱. آیا آنها از نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن در نظام‌های رسمی مدیریت استراتژی خود استفاده می‌کنند؟
۲. آیا آنها شواهدی دال بر نتایج چشمگیر کمی و تأیید شده دارند تا نشان دهد استراتژی خود را موفقیت‌آمیز به اجرا گذاشته‌اند؟

استراتژی محور

تاکنون بیش از صد سازمان از سراسر دنیا توانسته‌اند در این همایش به عنوان تجارب برتر کارت امتیازی متوازن با هدف کشف و یادگیری از سازمان‌های موفق برنده شوند. اگرچه سازمان‌های مذکور متعلق به حوزه‌ها و مناطق مختلف جهان هستند، اما آنها در رویکردهایشان برای توصیف و اجرای استراتژی از اصول مشابه‌ای پیروی کردند و به دستآوردهای قابل‌توجهی دست یافته‌اند. با توجه به این که فرایند ارزیابی این جایزه براساس پنج اصل سازمان استراتژی محور صورت می‌گیرد، شما نیز می‌توانید سازمان‌تان را براساس این فرایند ارزیابی کرده، به هر یک از این زیربندهای این اصول پنج‌گانه امتیازی بین ۱ تا ۵ بدهید تا ببینید به چه میزان با سازمان استراتژی محور فاصله دارید:

  • سطح ۱: چیزی وجود ندارد = هیچ شاهدی وجود ندارد تا نشان دهد بنگاه یا واحد کسب‌وکار در این مرحله کاری انجام داده باشد.
  • سطح ۲: اندیشیدن درباره آن = بنگاه یا واحد کسب‌وکار ایده‌ای دارد تا این حوزه را مدنظر قرار دهد.
  • سطح ۳: حرکت کند = بنگاه یا واحد کسب‌وکار در این حوزه فعالیت را آغاز کرده است، اما پیشرفت چندانی به دست نیاورده است.
  • سطح ۴: مناسب است = بنگاه یا واحد کسب‌وکار در این حوزه پیشرفت مناسبی را به دست آورده و به راحتی می‌تواند مسیر رشد را طی نماید.
  • سطح ۵: تجربه موفق = با توجه به نتایج چشمگیر، بنگاه یا واحد کسب‌وکار می‌تواند تجربه موفق خود را منتشر کند.
۱٫     بسیج تغییر از طریق رهبری ارشد
۱٫۱٫           رهبران اجرای استراتژی را پیش می‌برند.
۱٫۲٫           مدیران ارشد به سمت تغییر حرکت می‌کنند.
۱٫۳٫           تدوین استراتژی مناسب توسط رهبران انجام می‌شود.
۱٫۴٫           رهبران اولویت‌های استراتژیک را تقویت می‌کنند.
۱٫۵٫           دفتر مدیریت استراتژی راه‌اندازی می‌گردد.
۲٫     ترجمه استراتژی به واژه‌های عملیاتی
۱٫۲٫           استراتژی به نقشه تبدیل می‌شود.
۲٫۲٫           استراتژی به صورت کارت امتیازی متوازن تشریح می‌شود.
۳٫۲٫           نشانگاه‌ها برای همه سنجه‌ها شناسایی می‌گردند.
۳٫۲٫           ابتکارات استراتژیک برنامه می‌شوند.
۵٫۲٫           پاسخگویی اهداف به مدیران تخصیص داده می‌شود.
۳٫     همسویی سازمان با استراتژی
۱٫۳٫           نقش بنگاه تعیین می‌گردد.
۲٫۳٫           کارت امتیازی واحد کسب‌وکار تدوین می‌گردد.
۳٫۳٫           کارت امتیازی واحد کسب‌وکار راهنمایی برای واحدهای پشتیبانی می‌شود.
۴٫۳٫           کارت امتیازها با تأمین‌کنندگان و مشتریان همسو می‌شود.
۵٫۳٫           گزارش‌های کارت امتیازی به هیئت‌مدیره و سهامداران ارائه می‌شود.
۴٫     انگیزش کارکنان برای ایجاد استراتژی به عنوان یک شغل روزمره
۱٫۴٫           آمادگی استراتژیک ایجاد می‌گردد.
۲٫۴٫           اهداف فردی همسو می‌گردد.
۳٫۴٫           پاداش‌های فردی همسو می‌گردد.
۴٫۴٫           توسعه شایستگی‌ها همسو می‌گردد.
۵٫     حاکمیت استراتژی به عنوان یک فرایند پیوسته
۱٫۵٫           بودجه به استراتژی متصل می‌گردد.
۲٫۵٫           پیوند واحدهای منابع انسانی / فناوری اطلاعات را با استراتژی طرح‌ریزی کنید.
۳٫۵٫           سبد ابتکارات استراتژیک را با مضامین همسو کنید.
۴٫۵٫           بهبود فرایند را با استراتژی همسو کنید.
۵٫۵٫            تجارب برتر را به طور مناسب به اشتراک بگذارید.
۶٫۵٫           استراتژی را در جلسات رسمی مرور کنید.
۷٫۵٫           اطلاعات و تحلیل‌ها استراتژی را هدایت می‌کنند.

[۱] Strategy Focused Organization (SFO)

[۲] Palladium Balanced Scorecard Hall of Fame

[۳] Balanced Scorecard Collaborative Inc.

امتیاز به این مطلب

مطالب بیشتر

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
بازدید : 375

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

فهرست
خدمات مشتریان
ارسال پیام
دگرگونی و تغییر را با جعبه‌ابزار تغییر سطح مقدماتی و با تخفیف شگفت‌انگیز ۸۱٪ آغاز کن...!آغاز می‌کنم
+