سیستم‌سازی رهبری کسب‌وکار

 

 

اجرای استراتژی می‌تواند شایستگی متمایزی برای کسب‌وکار شما باشد. بنابراین، منظومه جامع مدیریت (نجم) راهکاری است که به سازمان شما کمک می‌کند تا استراتژی تغییر خود را اجرا کنید. این راهکار بخشی از الگوی مشاوره مدیریت هارمونی تغییر جنبشی برای دگرگونی است. این راهکار در تعامل با دو راهکار دیگر آن یعنی «برف» و «برش» به عنوان راهکار اجرای استراتژی و رهبری کسب و کار به کار گرفته می‌شود.

نحــــــــــــم

چرا منظومه جامع مدیریت (نجم) مهم است؟

تشتت و گستردگی ابزارها و سازوکارهای مدیریتی در حال حاضر بزرگترین مشکل کسب‌وکارهاست. این مسئله رهبری کسب و کار را در شرکت‌ها و سازمان‌ها مختل کرده است. این تشتت و گستردگی از یک طرف یکپارچگی بین ابزارها و مدل‌های مدیریت را از بین برده است. و از طرف دیگر، فقدان پیوند برنامه‌های استراتژیک و برنامه‌های عملیاتی نتایج و عملکرد آنها را به شدت کاهش داده است. کسب‌وکارها و سازمان‌ها بستر یکپارچه‌ای برای یکپارچه ساختن ابزارها و سازوکارهای مختلف مدیریتی ندارند!

منظومه جامع مدیریت (نجم) چیست؟

منظومه جامع مدیریت (نجم) ساختاری را برای یک سیستم جامع و منسجم رهبری کسب و کار طراحی می‌کند. این ساختار یکپارچه می‌تواند استراتژی تدوین‌شده را به فرایندهای عملیاتی متصل کند. این سیستم دارای شش مرحله اصلی به شرح زیر است.

مرحله ۱ – توسعه استراتژی

مدیران با استفاده از ابزارهایی مؤثر و اجرایی، استراتژی را توسعه می‌دهند.

مرحله ۲ – طرح‌ریزی استراتژی

سازمان با استفاده از ابزارهایی نظیر نقشه‌های استراتژی و کارت‌های امتیازی متوازن، استراتژی را طرح‌ریزی می‌کند.

مرحله ۳ – همسویی سازمانی

به دنبال ترسیم نقشه استراتژی و ایجاد کارت امتیازی متوازن سطح کلان، مدیران با گسترش آبشاری نقشه‌های استراتژی و کارت‌های امتیازی متوازن به تمام واحدها اقدام به همسویی سازمانی می‌نمایند. آنها از طریق یک فرایند رسمی ارتباطات، همسویی کارکنان با استراتژی را فراهم می‌کنند. اهداف و انگیزه‌های فردی کارکنان را با اهداف استراتژیک مرتبط می‌کنند.

مرحله ۴ – پیوند با عملیات

به دنبال همسویی تمام واحدهای سازمانی و کارکنان با استراتژی، اکنون مدیران می‌توانند با به‌کارگیری ابزارهایی نظیر مدیریت کیفیت و فرایند، بازمهندسی، داشبوردهای فرایند، پیش‌بینی دوره‌ای سود و زیان، هزینه‌یابی براساس فعالیت، برنامه ظرفیت‌سنجی منابع و بودجه‌ریزی پویا عملیات را طرح‌ریزی کنند.

مرحله ۵ – پایش و یادگیری

هنگامی‌که استراتژی و برنامه‌های عملیاتی اجرایی شد، سازمان پایش و یادگیری مسائل، موانع و چالش‌های پیشرو را انجام می‌دهد. این فرایند باعث یکپارچگی اطلاعات مربوط به عملیات و استراتژی در قالب ساختاری به دقت طراحی شده در جلسات مرور مدیریت می‌شود.

مرحله ۶ – ارزیابی و تغییر

مدیران با استفاده از اطلاعات عملیات درون‌سازمانی و اطلاعات جدید محیط خارجی و رقابتی در ارزیابی و تغییر استراتژی، گردش دوباره حلقه سیستم یکپارچه طرح‌ریزی استراتژی و اجرای عملیات را پی‌ریزی پیگیری می‌کنند.

جایگاه منظومه جامع مدیریت (نجم) در الگوی هارمونی تغییر

 

دوره رهبری کسب‌وکار

شما هم می‌توانید تغییر را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+