1. خانه
  2. مقالات
  3. کارآفرینی
  4. کارآفرینی سازمانی: راهی نو برای کارآیی سازمانی بالا

کارآفرینی سازمانی: راهی نو برای کارآیی سازمانی بالا

سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز
بازدید : 4,606

کارآفرینی سازمانی: راهی نو برای کارآیی سازمانی بالا

5/5 - (1 امتیاز)

سابقه‌ي واژه‌ي کارآفرینی ازلحاظ تاريخي به تلاش‌های شخصي افرادي برمي‌گردد که در تبديل چشم‌انداز رؤيايي به کسب‌وکاري موفق در قالب شركت مهارت داشته‌اند. درحالی‌که  برخی از تعاریف روي خلق سازمان‌های جدید تأکید دارند، برخي ديگر روي ثروت‌آفرینی و مالکیت بر آن تمرکز می‌کنند. تعریفی که یکی دیگر از نویسندگان این حوزه در مورد کارآفرینی بیان کرده است بدین شرح است: «فرایند ایجاد ارزش با کنار هم قرار دادن ترکیبی یکتا از منابع به‌قصد بهره‌برداری از فرصت». از منظر هیسریچ «كارآفريني فرایند خلق چیزی ارزشمند و جدید با اختصاص زمان و تلاش موردنياز با در نظر گرفتن ريسك‌ها و عدم قطعیت‌های مالی، روانی و اجتماعي، به‌منظور دستيابي به پاداش‌هاي پولی و رضایت شخصی است.»

 

کارآفرینی سازمانی عبارتی برای توصیف رفتار کارآفرینانه درون سازمان تأسیس‌شده با اندازه‌ی متوسط یا بزرگ است. تعریف کارآفرینی سازمانی طی ۳۰ سال گذشته دستخوش تغییراتی شده است. در سطح ابتدایی، کارآفرینی سازمانی شامل توسعه، ایجاد و اجرای رفتارها و ایده‌های نوین توسط سازمان بوده است. این تعریف بر نوآوری و ایجاد محصولات جدید و فرایندهای جدید در سازمان تأکید دارد.

 

همان‌طور که گاروین و نویسندگان دیگری در مقاله‌ی خود اشاره می‌کنند، در حال حاضر با توجه به اقتصاد رقابتی جهانی کارآفرینی سازمانی راهی صحیح برای کارایی سازمانی بالا است. همچنین محققان، کارآفرینی سازمانی را به‌عنوان یک پتانسیل مهم برای استراتژی رشد در نظر می‌گیرند. مفهوم کارآفرینی سازمانی در طی چهار دهه‌ی گذشته دچار تحولاتی شده است و همچنین تعریف آن به‌طور قابل‌توجهی در طول زمان تغییر کرده است. در تحقیقات اولیه در دهه‌ی ۱۹۷۰ بر چگونگی توسعه کارآفرینی درون سازمان تمرکز شده بود.

 

در دهه‌ی ۱۹۸۰، محققان کارآفرینی سازمانی را به‌عنوان رفتار کارآفرینانه‌ا‌‌ی معرفی کردند که نیازمند منابع و فرمان‌های سازمانی با هدف ایجاد انواع مختلفی از نوآوری‌ها برای ایجاد ارزش است. در آن مقطع به‌صورت ساده کارآفرینی سازمانی به‌عنوان فرایند بازآفرینی سازمانی تعریف شد.

 

در دهه‌ی محققان بر روی کارآفرینی سازمانی به‌عنوان افزایش‌دهنده‌ی توانایی شرکت در ایجاد مهارت‌ها برای ایجاد نوآوری تمرکز کردند. در این دهه تعاریف جامع‌تری از کارآفرینی سازمانی شکل گرفت. گاث و گینسبرگ در مقاله‌ی خود در سال ۱۹۹۰ دو نوع پدیده‌ی اصلی کارآفرینی سازمانی را بیان کردند: خلق کسب‌وکار خطرپذیر درون سازمان و تحول سازمان‌ها از طریق بازآفرینی استراتژیک. زهرا در مقاله‌ی خود در سال ۱۹۹۱ نشان می‌دهد که کارآفرینی سازمانی فعالیت‌های رسمی یا غیررسمی هستند که به ایجاد کسب‌وکاری جدید داخل شرکت تأسیس‌شده از طریق نوآوری فرایند یا محصول و یا توسعه‌ی بازار ختم می‌شوند. شرما و کریسمن نیز در مقاله‌ی خود در سال ۱۹۹۹ بیان می‌کنند که کارآفرینی سازمانی فرایندی است که فرد یا گروه با همکاری سازمان موجود، یک سازمانی جدید را خلق می‌کنند یا اینکه به بازآفرینی و نوآوری درون همان سازمان می‌پردازند.

 

در قرن ۲۱ کارآفرینی سازمانی با تلاش شرکت برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار گره خورده است. کارآفرینی سازمانی به دو بخش کسب‌وکار مخاطره‌آمیز سازمانی و کارآفرینی راهبردی تقسیم می‌شود. کسب‌وکار مخاطره‌آمیز سازمانی شامل ۳ بخش اصلی است که عبارت‌اند از کسب‌وکار مخاطره‌آمیز داخلی، کسب‌وکار مخاطره‌آمیز بیرونی و کسب‌وکار مخاطره‌آمیز مشارکتی و کارآفرینی راهبردی نیز دارای ۵ بخش اصلی است که عبارت‌اند از نوسازی راهبردی، تجدید تولید پایدار، بازتعریف دامنه‌ی بازار، نوسازی سازمانی و بازسازی مدل کسب‌وکار است.

 

کسب‌وکار مخاطره‌آمیز سازمانی به معنی خلق کسب‌وکاری جدید در سازمان است. خلق کسب‌وکار جدید می‌تواند به سه حالت مختلف انجام شود که در قالب کسب‌وکار مخاطره‌آمیز داخلی، بیرونی و مشارکتی هستند. کارآفرینی راهبردی نیز نوع دیگر کارآفرینی سازمانی است که منجر به نوآوری می‌شود که در نهایت این نوآوری موجب مزیت رقابتی در سازمان خواهد شد. در رویکرد کارآفرینی راهبردی، نوآوری می‌تواند در ۵ حوزه‌ی مختلف سازمان که عبارت‌اند از استراتژی، محصول، بازار، داخل سازمان (ساختار، فرایند و قابلیت‌ها) یا مدل کسب‌وکار وجود داشته باشد.

 

کسب‌وکار مخاطره‌آمیز سازمانی اولین دسته‌ی کارآفرینی سازمانی است و شامل روش‌های مختلف برای خلق، اضافه کردن یا سرمایه‌گذاری بر روی یک کسب‌وکار جدید است. در حالت کسب‌وکار مخاطره‌آمیز درون‌سازمانی، کسب‌وکار جدید داخل سازمان ایجادشده و مالکیت آن با سازمان خواهد بود. این نوع کسب‌وکارها معمولاً در اوایل کار از داخل ساختار شرکت ساخته می‌شوند ولی در ادامه‌ی کار به خارج از شرکت منتقل‌شده و معمولاً به‌عنوان یک موجودیت نیمه‌مستقل عمل می‌کنند. کسب‌وکار مخاطره‌آمیز مشارکتی به فعالیت کارآفرینانه‌ای اشاره دارد که کسب‌وکار جدیدی به‌وسیله‌ی مشارکت یک یا چند شریک خارجی ایجاد می‌شود. کسب‌وکارهای مخاطره‌آمیز مشارکتی در واقع خارج از مرزهای سازمانی شرکای مؤسس آن فعالیت می‌کنند. مورد آخر در این دسته کسب‌وکار مخاطره‌آمیز بیرونی است که به فعالیت‌های کارآفرینانه‌‌ای اشاره دارد که در آن کسب‌وکاری جدید خارج از سازمان ایجاد می‌شود و یا اینکه سازمان بر روی یک کسب‌وکار خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند یا یک کسب‌وکار دیگر را جذب می‌کند. این نوع کسب‌وکار معمولاً خیلی نوپا و جوان هستند.

 

کارآفرینی راهبردی که دسته‌ی دوم از کارآفرینی سازمانی است به فعالیت‌ها و ابتکارات کارآفرینانه‌ای درون‌سازمانی گفته می‌شود که لزوماً به کسب‌وکار جدیدی منجر نخواهد شد. کارآفرینی راهبردی درواقع نوآوری‌هایی است که درون سازمان در مورد هر چیزی و هرجایی اتفاق می‌افتد. این نوآوری‌ها می‌تواند باعث ایجاد تغییراتی در استراتژی‌ها، محصولات، بازارها، ساختارهای سازمان، فرایندها، قابلیت‌ها یا مدل‌های کسب‌وکار سازمانی شوند. کارآفرینی راهبردی می‌تواند شامل یکی از پنج فرم نوسازی راهبردی، بازتولید پایدار، بازتعریف دامنه، نوسازی سازمانی و بازسازی مدل کسب‌وکار باشد.

چرا کارآفرینی سازمانی؟

همان‌طوری که سازمان‌ها، صنایع و مصرف‌کنندگان پویاتر می‌شوند، کارآفرینی سازمانی نيز مهم‌تر می‌شود. در‌حالی‌که کارآفرینی به‌طور سنتی به‌عنوان پدیده‌اي فردي مطرح‌شده است، کارآفرینی سازماني و اجتماعی در بعضي از حوزه‌هاي مختلف ازجمله سازمان‌های غيرانتفاعي، انتفاعي، و دولتی توسعه پیدا کرده است. در حوزه‌ي کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی یکی از سریع‌ترین رشدها را دارد. بسیاری از کارآفرینان زمانی که سرمایه‌گذاری را ايجاد کرده‌اند، مدیریت و گسترش آن را امری دشوار می‌دانند. علاوه بر اين، برای بسیاری از مدیران سخت است که به کاركنان نوآور اجازه دهند تا در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت کنند. بنابراین کارآفرینی سازمانی راه‌حلی مناسب و جامع برای کارمندان و مدیران خواهد بود تا به اهداف موردنظر خود نائل شوند.

 

روشن است که برخی از شناخته‌شده‌ترین شرکت‌های نوآورانه امروز در حال فعالیت مضاعف برای کشف روش حفظ محیط نوآورانه در میان تغییر ثابت هستند. اپل، تری‌ام، پراکتر اند گمبل و گوگل تنها چهار نمونه از شرکت‌های در حال رشد هستند که شعارهای آن‌ها بیش‌ازحد شبیه است: حفظ محیط داخلی نوآوری به‌منظور تعالی در قرن ۲۱. این شرکت‌ها و هزاران مورد دیگر متوجه شدند باید عواملی در درون سازمان خود داشته باشند که به‌منظور افزایش ظرفیت نوآورانه مدیران شرکت‌ها مدیریت شود. نوشته‌های متعددی در مورد سیستم‌های پاداش، پشتیبانی مدیریت و استقلال مدیریتی برای تشویق محیط نوآورانه وجود دارد. اما چگونه رهبران سازمانی قرار است تا این عناصر را اندازه‌گیری کنند؟

 

بنابراین، کارآفرینی سازمانی و نوآوری مفاهیمی هستند که علاقه‌ی مدیران را در بسیاری از اتاق‌های هیئت‌مدیره‌ی شرکت‌های بزرگ به خود جلب کرده‌اند. شرکت‌هایی که کارآفرینی سازمانی را جدی می‌گیرند معمولاً پویا و انعطاف‌پذیر هستند و آمادگی استفاده از فرصت‌های کسب‌وکار جدید را دارند. آن‌ها حوزه‌های کسب‌وکار جدید و نیز روش‌های هدایتی جدید برای کسب‌وکارها در حوزه‌های موجود را کشف می‌کنند. تغییر روال‌ها، استراتژی‌ها، مدل‌های کسب‌وکار و محیط‌های عملیات قبلی حالت معمولی عملیات در این شرکت‌های نوآور است. به‌عبارت‌دیگر، کارآفرینی سازمانی زمانی در شرکت شکوفا می‌شود که افراد برای دنبال کردن اقدامات و ابتکارات آزاد باشند و قانون جلوی دست‌وپای آن‌ها را نگیرد.

 

این مقاله تألیفی است و ارجاع به آن ضروری است.

امتیاز به این مطلب

5/5 - (1 امتیاز)

مطالب بیشتر

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز
بازدید : 4,606

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

کلاس کار و زندگی‌ت رو بالاتر ببر!اطلاعات بیشتر
+