مربی‌گری سازمانی

درخواست مربی‌گری کسب‌وکار

برای دریافت خدمات مربی‌گری سازمانی ما تکمیل فرم زیر الزامی است.
  • نام خود را وارد کنید.
  • فامیلی خود را وارد کنید.
  • نام سازمان خود را وارد کنید.
  • لطفاً ایمیل کاری و صحیح خود را وارد کنید تا بتوانیم با شما تماس بگیریم.
  • آدرس سایت را وارد کنید.
  • اگر تلفن مستقیم ندارید در ادامه تلفن، شماره داخلی خود را وارد کنید.
  • لطفاً به مأموریت محوری و وظایف اصلی سازمان/شرکت خود اشاره کنید.
  • لطفاً به واقعیت‌های مسئله اشاره و از ابهام‌گویی پرهیز کنید.
    شما فکر می‌کنید مسئله شما به کدامیک از راهکارهای ما مرتبط است...

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

index

فهرست
خدمات مشتریان
ارسال پیام
تغییر و دگرگونی را با جعبه‌ابزار تغییر سطح مقدماتی و تخفیف شگفت‌انگیز ۸۱٪ آغاز کنیدآغاز می‌کنم
+