مربی‌گری سازمانی

درخواست مربی‌گری کسب‌وکار

برای دریافت خدمات مربی‌گری سازمانی ما تکمیل فرم زیر الزامی است.
  • نام خود را وارد کنید.
  • فامیلی خود را وارد کنید.
  • نام سازمان خود را وارد کنید.
  • لطفاً ایمیل کاری و صحیح خود را وارد کنید تا بتوانیم با شما تماس بگیریم.
  • آدرس سایت را وارد کنید.
  • اگر تلفن مستقیم ندارید در ادامه تلفن، شماره داخلی خود را وارد کنید.
  • لطفاً به مأموریت محوری و وظایف اصلی سازمان/شرکت خود اشاره کنید.
  • لطفاً به واقعیت‌های مسئله اشاره و از ابهام‌گویی پرهیز کنید.
    شما فکر می‌کنید مسئله شما به کدامیک از راهکارهای ما مرتبط است...

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

index

فهرست
خدمات مشتریان
ارسال پیام
برای اطلاع از آخرین اخبار، مطالب و تخفیف‌ها اینستاگرام ما رو دنبال کنیندنبال می‌کنم
+