اگر عضو مکتب تغییر چیتگرها | یادگیری و مربی‌گری تغییر باشید، بدون شک در دوره رایگان آموزشی برنامه رشد فردی شرکت کرده‌اید و احتمالاً از اینکه چنین محتوای آموزشی به رایگان در اختیار شما دوستان عزیز قرار گرفته است، لذت برده‌اید.

از آنجایی که هدف ما این است که مفاهیم آموزشی تغییر و رشد فردی هر چه بهتر و مؤثرتر باشد، می‌خواهیم با ترویج این دوره فضایی را فراهم کنیم تا افراد بیشتری از این مهارت‌ها بهره‌مند شوند و از همین رو از شما می‌خواهیم با نوشتن نظر خود به صورت مکتوب به ما کمک کنید.

بدانید چه‌چیزی مهم استاطلاعات بیشتر
+