فرم درخواست مشاوره

فرم زیر را پر کنید تا در سریع‌ترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم:
  • نام خود را وارد کنید.
  • نام خانوادگی خود را وارد کنید.
  • نام سازمان/شرکت خود را وارد کنید.
  • لطفاً نام استانی را انتخاب کنید که در آن اقامت یا فعالیت دارید.
  • لطفاً ایمیل کاری و صحیح خود را وارد کنید تا بتوانیم با شما تماس بگیریم.
  • تلفن مستقیم یا موبایل خود را وارد کنید.
  • شغل خود را به صورت مشخص بنویسید. از نوشتن شغل آزاد پرهیز کنید.
  • لطفاً شفاف و روشن به واقعیت‌های مسئله اشاره و از ابهام‌گویی پرهیز کنید. چرا می‌خواهید از ما خدمات مربی‌گری بگیرید.
فهرست
برنامه پانزدهم رادیو تغییر را بشنوید: تمرکزمی‌خوام بشنوم
+