جنبش هارمونی تغییر

بستر آنلاین یادگیری و مربی‌گری تغییر فردی و سازمانی

جستجو
Generic filters

به جنبش هارمونی تغییر (جهت) بپیوندید تا با مطالب و راهکارهای ارزشمند در کنارتان باشیم.

اولین محور جنبش هارمونی تغییر (جهت) در زمینه سیستم نوین مدیریت زندگی (جعبه‌ابزار فردی) با شما گفت‌وگو می‌کند و یک برنامه منسجم، هماهنگ، و ساخت‌یافته را به شما پیشنهاد می‌دهد.

دومین محور جنبش هارمونی تغییر (جهت) در زمینه سیستم نوین مدیریت کسب‌وکار (جعبه‌ابزار رهبران) با شما گفت‌وگو می‌کند و یک برنامه راهبردی، منسجم، و یکپارچه را به شما پیشنهاد می‌دهد.

سومین محور جنبش هارمونی تغییر (جهت) در زمینه سیستم نوین  مدیریت  کارآفرینی  (جعبه‌ابزار نوآوری)  با شما  گفت‌‌وگو  می‌کند و   یک  برنامه خلاقانه برای نوآوری  و  کارآفرینی را  به شما پیشنهاد  می‌دهد.

تلویزیون تغییر

تغییر آینده را اکنون اجرا کن!

وبینار معرفی جعبه‌ابزارهای تغییر (سطح ۱ – ۵)

جعبه‌ابزارهای تغییر

جدیدترین مقالات

شما هم می‌توانید یک تغییردهنده باشید

فهرست
خدمات مشتریان
ارسال پیام
قدرت نوآوری استراتژی
* پیوند بین خلاقیت و برنامه‌ریزی استراتژیک
* کشف فرصت‌های ناب کسب‌وکار
* بازآفرینی مدل کسب‌وکار فعلی
* کشف نیازهای آینده مشتریان
* ورود به بازارهای جدید و بی‌رقیب
* تدوین چشم‌اندازی جدید برای آینده
* ایجاد ساختاری جدید برای نظام نوآوری
منظومه جامع مدیریت کسب‌وکار
دانلود فیلم آموزشی + کتاب رایگان!
کافی است نام، ایمیل و تلفن همراه خود را وارد کنید تا بسته آموزشی رایگان سیستم نوین مدیریت کسب‌وکار شامل فیلم آموزشی و خلاصه کتاب رایگان «رهآورد تلاش» را دانلود کنید.
نام و نام خانوادگی
ایمیل
تلفن همراه
نگران نباشید؛ ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد!
فرصتی برای تغییر
دریافت جدیدترین اخبار دوره
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
به مقام رهبری برسید
شما هم می‌توانید یک رهبر باشید
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست آمادگی تغییر
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست مدیریت تولید و عملیات
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست تجزیه‌وتحلیل محیطی
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست برنامه‌ریزی استراتژیک
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست بهره‌وری و اثربخشی
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست BPMN2
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.