</>

مسعود چیتگرها کیست؟

آفریننده شیوه «برنامه رشد فردی (برف)»
نویسنده مجموعه‌ی ۱۰ جلدی «برنامه رشد فردی (برف)»
دانش‌آموخته مهندسی صنایع و MBA
نویسنده و مترجم کتاب‌های رهآورد تلاش، مدیریت فرایند کسب‌وکار و کارت امتیازی متوازن، قدرت نوآوری استراتژی، بالندگی مدیریت استراتژی و کارآفرینی سازمانی
نویسنده مقالات علمی مدیریت و استراتژی و ارائه آن در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی
مدرس کارگاه‌های مدیریت استراتژی، مدیریت فرایند و مدیریت تغییر
مؤسس و مدیر مکتب تغییر چیتگرها، مؤسسه و سایت تخصصی آموزش و مربی‌گری تغییر برای کمک به مدیران در تغییر فردی، خانوادگی، سازمانی، و نوآوری
آفریننده الگوی هارمونی تغییر برای هماهنگی بین محورهای رشد فردی، اجرای استراتژی و اقلیم کارآفرینی
مدرس و مربی تغییر و اجرای استراتژی با بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت آموزش در شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی

دریافت جدیدترین اخبار دوره‌ی متفاوت
«به مقام رهبری برسید»

به مقام رهبری برسید

مدیریت استرس با بازتنظیم ذهن و بدناطلاعات بیشتر
+