فرم ثبت‌نام وام صندوق قرض‌الحسنه امام حسین (ع) – احسان

برای دریافت وام بایستی این فرم را تکمیل و ثبت‌نام کنید.

ثبت‌نام وام

فرم ثبت‌نام وام

 • نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
 • کد ملی خود را بدون خط تیره یا فاصله وارد کنید
 • تلفن همراه خود را صحیح وارد کنید
 • Max. file size: 64 MB.
  عکس کارت ملی خود را بارگذاری کنید
 • نشانی دقیق خود را وارد کنید.
 • لطفاً ضرورت وام را در یک جمله بنویسید.
 • نام و نام خانوادگی ضامن وام را وارد کنید
 • کد ملی خود را بدون خط تیره یا فاصله وارد کنید
 • تلفن همراه ضامن وام را وارد کنید
 • Max. file size: 64 MB.
  عکس کارت ملی ضامن را بارگزاری کنید
 • نشانی دقیق ضامن وام را وارد کنید.

 

شما هم می‌توانید یک رهبر باشیداطلاعات بیشتر
+