رهبری کسب و کار

رهبری کسب و کار دسته اصلی از محصولات و خدمات الگوی مشاوره مدیریت هارمونی است. این دسته محصولات و خدمات به شما به عنوان یک رهبر، مدیر یا کارشناس کمک می‌کند. تا دانش، بینش و مهارت‌های رهبری خود را ارتقاء دهید. فارغ از اینکه دانش‌آموخته چه رشته‌ای هستید. چه سن و سالی دارید. و در چه زمینه و شرکتی مشغولید. شما نیازمند رهبری هستید.

خود شما، حرفه و شغل، خانواده، تیم یا گروه، شرکت و سازمان محتاج رهبری خواهد بود. ما در الگوی مشاوره مدیریت هارمونی این گونه رهبری در کسب و کار را تعریف می‌کنیم:

«رهبری حرکت متمرکز، مداوم و ملایم برای دگرگونی از وضعیت موجودی که هستیم به وضعیت مطلوبی که می‌خواهیم باشیم.»

از این رو، رهبری دارای هفت عنصر حیاتی خواهد بود:

  • حرکت؛
  • تمرکز؛
  • مداومت؛
  • ملایمت؛
  • دگرگونی؛
  • وضعیت فعلی؛
  • وضعیت آتی؛

یک رهبر نخست وجود خود را رشد می‌دهد و رهبری می‌کند. سپس کمک می‌کند تا دیگران به عنوان پیروانش نیز همگام با او دگرگون شوند و رشد کنند. این گونه‌ست که سیستم مدیریت کسب و کار شما می‌تواند رهبری شود و ارتقاء پیدا کند. شما باید اقدامات و روابط فضیلت‌مداری به عنوان رهبر انجام دهید تا عملکرد بالایی ایجاد کند. هدف این محصولات با داده‌های تجربی و توصیه‌های نحوه انجام، این‌ست که نوآوری، سودآوری و مهربانی در دفتر کار و خانه را افزایش دهد.

دیگران (به عنوان پیروان) می‌توانند فرودستان، هم‌دستان و فرادستان یک رهبر باشند. رهبری یک سمت و موقعیت شغلی نیست. رهبری نیاز به کسب هیچ حکم استخدامی ندارد. رهبری چیزی نیست که از بیرون کسب شود. رهبری یک استعداد و مقام درونی است که باید پرورش دهید. اینجاست که رهبری کسب و کار و دوره‌های یادگیری و مربیگری معنی‌دار می‌شود. تا بتواند شما را به این مقام ارتقاء دهد. فردا دیرست، همین الان رهبری کسب و کار را شروع کنید.

نمایش 1–9 از 40 نتیجه

شما هم می‌توانید تغییر و تحول فردی و سازمانی را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+