رهبری کسب و کار

رهبری کسب و کار دسته اصلی از محصولات و خدمات الگوی مشاوره مدیریت هارمونی است. این دسته محصولات و خدمات به شما به عنوان یک رهبر، مدیر یا کارشناس کمک می‌کند. تا دانش، بینش و مهارت‌های رهبری خود را ارتقاء دهید. فارغ از اینکه دانش‌آموخته چه رشته‌ای هستید. چه سن و سالی دارید. و در چه زمینه و شرکتی کار می‌کنید. شما نیازمند رهبری هستید.

خود شما، حرفه و شغل، خانواده، تیم یا گروه، کاروکاسبی، شرکت و سازمان محتاج رهبری است. ما در الگوی مشاوره مدیریتی هارمونی تغییر این گونه رهبری را تعریف می‌کنیم: «رهبری حرکت متمرکز، مداوم و ملایم برای دگرگونی از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است.» از این رو، یک رهبر نخست وجود خود را رشد می‌دهد و رهبری می‌کند. سپس کمک می‌کند تا دیگران نیز همگام با او دگرگون شوند و رشد کنند.

دیگران (به عنوان پیروان) می‌توانند فرودستان، هم‌دستان و فرادستان یک رهبر باشند. رهبری یک سمت و موقعیت شغلی نیست. رهبری نیاز به هیچ حکم استخدامی ندارد. رهبری چیزی نیست که از بیرون به شما داده شود. رهبری یک استعداد و مقام درونی است که باید پرورش دهید. اینجاست که رهبری کسب و کار و دوره‌های یادگیری و مربیگری معنی‌دار می‌شود. تا بتواند شما را به این مقام ارتقاء دهد. پس رهبری کسب و کار را شروع کنید.

نمایش 1–9 از 37 نتیجه

شما هم می‌توانید یک رهبر باشیداطلاعات بیشتر
+