1. خانه
  2. مقالات
  3. رشد
  4. برنامه هفتگی مبنای رشد

برنامه هفتگی مبنای رشد

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی مبنای رشد

4.5/5 - (8 امتیاز)

برنامه هفتگی مبنایی برای رشد فردی

برنامه هفتگی شما می‌تواند مبنای رشد فردی شما باشد. تقویم سالیانه‌ای که اکنون ما از آن استفاده می‌کنیم به قسمت‌های مختلفی تقسیم‌بندی شده است: روز، هفته، ماه و فصل. هر کدام از آنها منافعی را برای ما دارند، اما در میان آن‌ها هفته به عنوان دسته‌بندی است که می‌تواند دوره‌های متعادل‌تری را نسبت به سایر تقسیم‌بندی داشته باشد. مهم‌ترین دلیل آن این است که هفته‌ها در گردش خود می‌توانند ما را در بررسی عملکردمان بیش از بقیه دوره‌های روزانه، ماهانه یا فصلی یاری رسانند. چگونه؟ این مقاله به این موضوع می‌پردازد.

برنامه رشد فردی چیست؟

ابتدا اجازه دهید تا به صورت مختصر با برنامه رشد فردی (برف) آشنا شویم. «برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های رهبری تغییر و رشد شخصی را در خودتان تقویت کنید. این راهکار بخشی از «جنبش هارمونی تغییر (جهت)» است که در تعامل با دو راهکار دیگر آن یعنی «منظومه جامع مدیریت (نجم)» و «برنامه رشد شرکتی (برش)» به عنوان راهکاری برای تغییر فردی و توسعه شخصی به کار گرفته می‌شود.

برنامه هفتگی

بخش اول: معماری زندگی‌

مرحله ۱: رسالت زندگی

مقصد، مأموریت، ارزش‌ها و چشم‌انداز خود را تعریف و تنظیم کنید.

مرحله ۲: تحلیل زندگی

قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها، تهدید‌ها و چالش‌های خود را برای دستیابی به رسالت زندگی‌تان کشف کنید.

مرحله ۳: نقشه زندگی

اهداف زندگی‌تان را تعریف و نقشه‌ی زندگی خود را براساس ارتباط علت و معلولی بین این اهداف ترسیم کنید.

بخش دوم: طرح‌ریزی زندگی

مرحله ۴: کارت زندگی

شاخص‌ها و سنجه‌های هدایت زندگی خود را تنظیم کنید.

مرحله ۵: همسویی زندگی

ذینفعان مختلف را شامل وجودتان، خانواده‌تان، دوستان‌تان، و مدیران‌تان را با رشد خود همسو کنید.

مرحله ۶: فعالیت زندگی

کارها و ابتکارات خود را برای دستیابی به اهداف زندگی اولویت‌گذاری کنید. از امروز برای رسیدن به فردا استفاده کنید.

بخش سوم: اندازه‌گیری زندگی

مرحله ۷: پایش زندگی

برای دستیابی به رسالت‌تان و رسیدن به اهداف‌تان داده و اطلاعات جمع‌آوری کنید و پایش کنید که به چه میزان به آنها نزدیک شده‌اید.

مرحله ۸: ارزیابی زندگی

فرصت‌ها، استعدادها، مهارت‌ها، دانش و شایستگی‌های جدید را ارزیابی کنید و از آنها غفلت نکنید.

مرحله ۹: تغییر زندگی

اگر می‌بینید که موانع و سرعت رشد شما کند شده است یا این مسیر همان مسیری نیست که باید ادامه دهید، مسیر دستیابی به رسالت‌تان و رسیدن به اهداف‌تان را تغییر دهید.

بوم برنامه رشد فردی

برنامه هفتگی چیست؟

برنامه هفتگی یک جدول هفتگی از شنبه تا جمعه است که شما مهم‌ترین فعالیت‌های خود را در طول هفته برای رشد فردی/خانواده و حرفه‌ای/تیم/کسب‌وکار برنامه‌ریزی می‌کنید. این برنامه‌ریزی مبتنی بر رسالت زندگی شماست که در برنامه رشد فردی دنبال می‌کنید. بنابراین، اولویت اینکه این فعالیت‌ها چگونه تعیین می‌شوند بایستی براساس چشم‌انداز، اهداف، و نقشه زندگی شما باشد. شما بیشتر از ۱۰ فعالیت را نباید انتخاب کنید: ۵ فعالیت برای رشد فردی و ۵ فعالیت برای رشد حرفه‌ای. رشد حرفه‌ای شما یعنی همان رشد کسب‌وکار شما. این برنامه هفتگی به صورت جدول زیر است:

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی شما چگونه کار می‌کند؟

برنامه هفتگی عناصر مختلفی دارد که به صورت مختصر توضیح داده می‌شود:

رفتار/فعالیت

رفتار یا فعالیتی که در اولویت شما برای رشد فردی و حرفه‌ای شما قرار دارد. رفتار یک رویداد و بدون زمان است مانند کنترل احساسات و خشم و فعالیت یک فرایند و زمان‌بر است مانند نوشتن محتوای جدید برای سایت

منابع

مجموعه منابعی که باید صرف کنید تا این رفتار/فعالیت انجام شود و شما تغییر کنید. منابع می‌توانند پول، زمان، نیرو، انرژی و چیزهایی از این قبیل باشد.

ش…ج

روزهای هفته از شنبه تا جمعه. شما در چه روزی می‌خواهید چه فعالیتی را انجام دهید. با نشانه‌هایی که در زیر جدول مشخص شده است آن‌ها را نشانه‌گذاری می‌کنید.

عملکرد فعالیت

میزان پیشرفت انجام کار را نشان می‌دهد و براساس منابع و برنامه شما ارزیابی می‌شود. اگر قرار بوده است که ۱۰ صفخه کتابی را بخوانید و ۵ صفحه خوانده‌اید پس عملکرد شما ۵۰٪ است و اگر ۱۲ صفحه خوانده‌اید عملکرد شما ۱۲۰٪ خواهد بود. در ستون عملکرد فقط عدد و رقم نوشته می‌شود.

هدف

چه هدفی را از انجام این کار دنبال می‌کنید. هدف در این ستون ذقیقاً همان چیزی است که در ستون هدف برنامه رشد فردی تعریف کرده‌ایذ. این اهداف کیفی است و ارتباط بین فعالیت‌های روزانه و هفتگی شما با چشم‌انداز را از طریق نقشه زندگی مشخص می‌کند.

نتیجه

نتیجه هدف کمی شماست که به صورت هفتگی و فصلی نوشته می‌شود. این ستون از تقسیم‌بندی سالیانه ستون نشانگاه برنامه رشد فردی آورده می‌شود. به عنوان مثال شما تا پایان سال می‌خواهید به ۱۰۰ میلیون تومان درآمد دست پیدا کنید. حال با توجه به منابع و چشم‌اندازی که دارید این هفته و این فصل به چه میزان درآمد باید دست پیدا کنید.

عملکرد هدف

عملکرد هدف مانند عملکرد فعالیت میزان پیشرفت شما برای حصول نتیجه موردنظر است. به عنوان مثال در هفته اول سال شما بایستی به ۱۰۰ هزار تومان درآمد طبق برنامه دست پیدا کنید. شما به ۸۰ هزار تومان درآمد رسیده‌اید. پس عملکرد شما ۸۰٪ است و اگر به ۱۲۰ هزار تومان برسید یعنی ۱۲۰٪ عملکرد داشته‌اید. این ستون هم به درصد و عدد بیان می‌شود.

اختلاف

این ستون جمع جبری دو ستون عملکرد فعالیت و عملکرد هدف منهای ۲۰۰ است. اگر اختلافی نباشد عدد شما صفر خواهد بود (۱۰۰+۱۰۰-۲۰۰=۰) و این نشان می‌دهد برنامه هفتگی شما کاملاً منطبق با وضعیت مطلوب است. اگر اختلاف منفی باشد عدد شما منفی است (۵۰+۷۰-۲۰۰=۸۰-) و این نشان می‌دهد که برنامه هفتگی شما با وضعیت مطلوب فاصله دارد. اگر اختلاف مثبت باشد عدد شما مثبت است (۱۲۰+۱۳۰-۲۰۰=۵۰+).

جمع

جمع جبری هر ستون را می‌نویسید. چند فعالیت در هر روز انجام داده‌اید. عملکرد فعالیت‌های شما به چه میزان بوده است. عملکرد هدف شما چطور شده است و در نهایت اختلاف کلی چقدر است.

برنامه هفتگی چطور تحلیل می‌شود؟

روی هر یک از این عناصر برنامه هفتگی می‌توانید تحلیل داشته باشید. اما تحلیل اصلی آنجایی است که در طول ماه یا فصل اختلاف کلی هر هفته را در سطر جمع بررسی و ارزیابی کنید. اگر این اختلاف نسبت به هفته(های) قبل کاهشی باشد یعنی شما با انجام رفتارها و فعالیت‌ها توانسته‌اید فاصله خود را با چشم‌اندازتان کم کنید و به آن نزدیک‌تر می‌شوید و اگر این اختلاف افزایشی باشد یعنی شما با انجام رفتارها و فعالیت‌ها نتوانسته‌اید فاصله خود را با چشم‌اندازتان کم کنید و از آن دورتر شده‌اید.

 

 

مشق تغییر

اکنون شما آماده‌اید تا با این شیوه برنامه هفتگی و عملکردتان را تغییر دهید. کتاب‌کار تقویم دگرگونی (رشد بی‌نهایت) را دانلود و براساس توضیحات این مقاله از همین حالا سفر دگرگونی خود را آغاز کنید.

 

امتیاز به این مطلب

4.5/5 - (8 امتیاز)

مطالب بیشتر

2 دیدگاه. همین الان خارج شوید

  • با سلام و عرض ادب و احترام محضر استاد فرزانه
    خدا قوت . تلاش و کار مستمر جنابعالی مرا یاد استاد غیاث ( استاد فقه حقیر ) در روزگار جوانی می اندازد که در تفسیر آیه شریفه ” فاذا فرغت فانصب ” می فرمود : بیکاری و بازنشستگی ممنوع .
    برنامه هفتگی یکی از مصادیق واقعی آیه فوق می باشد . به شما در این خصوص برخورداری از این روحیه قرآنی تبریک می گویم .

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
برنامه هفتگی
برخیز و عزم جزم «رشد» کناطلاعات بیشتر
+