سیستم نوین نوآوری شرکتی (جعبه‌ابزار نوآوری)

مرحله دوم: تدوین طرح کسب‌وکار

تدوین طرح کسب و کار دومین مرحله برنامه رشد شرکتی است. شرکت‌های پیشرو در جهان چگونه خلاقیت و نوآوری را تسخیر و ترغیب می‌کنند؟ تأثیر این موضوع بر سودآوری، و راهبرد‌های کلی فرهنگی و بنگاه چگونه است؟ مراحل تدوین طرح کسب و کاری چیست که منجر به ایجاد و حمایت از سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز شرکت می‌شود؟ چگونه شرکت‌های موجود از طرح کسب و کار برای پرهیز از شکست و بهینه‌سازی موفقیت استفاده می‌کنند؟

 

هر شرکت موفق و نوآور برای دستیابی به موفقیت از روش‌های خودش پیروی می‌کند. راهبرد‌های استفاده‌شده در اپل، ممکن است برای سایر سازمان‌ها در جهت ایجاد نوآوری مفید نباشد. اپل از قوانین خود پیروی و فرهنگ مربوط به خودش را ایحاد می‌کند. داشتن فرهنگی که بر ابتکار تأکید دارد و از نوآوری حمایت می‌کند ضروری است. این فرهنگ باید همراه با تفکر خارج از چارچوب برای استقرار برنامه سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز و نوآوری شرکتی موفق باشد. جنبه‌ای دیگر که به همان اندازه مهم است، ارزیابی ایده خلق‌شده از طریق طرح کسب و کار است که در این مرحله از سیستم نوآوری شرکتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گام‌های تدوین طرح کسب و کار

این مرحله ابتدا با بررسی اجمالی جنبه‌های مهم طرح کسب و کار آغاز می‌شود. نخست باید از ایده‌ای که دارید یک طرح کسب و کار یک صفحه‌ای تهیه کنید. برای اینکه بتوانید یک طرح کسب و کار سازمانی خوب تدوین کنید، ابتدا باید از اطلاعاتی که دارید پیش‌نویسی تهیه کنید. هر چه در مزحله پیش‌نویس وقت بیشتری بگذارید، در مراحل بعدی وقت کمتری خواهید گذاشت. در مرحله بعدی یک نسخه اولیه از تمامی سرفصل‌هایی تدوین کنید که در طرح کسب و کار باید تهیه شود. سپس متن این نسخه اولیه را از نظر محتوایی مرور و اصلاح کنید.

 

در مرحله بعدی، طرح کسب و کار بایستی در نهایت دقت ویراستاری شود. برای ویراستاری دقیق از این پرسش‌ها استفاده کنید:

 

  • آیا همان کاری را که باید می‌کند؟
  • آیا طرح متقاعده‌کننده است؟
  • آیا به اطلاعات بیشتری نیاز دارد؟
  • آیا مدارک کافی برای پشتیبانی گفته‌هایش ارائه داده است؟
  • آیا طرح کسب و کار به خوبی سازماندهی شده است؟
  • آیا طرح، لحن، سبک و سیاق مناسبی دارد؟

 

آخرین گام برای تدوین طرح تجاری تصحیح خطاهای ریز و ویرایشی، چاپی و صفحه‌بندی است. اکنون طرح کسب و کار سازمانی شما آماده است و باید به مرحله بعدی برنامه رشد شرکتی بروید.

>> مرحله سوم: تأمین منابع موردنیاز >>

بازگشت به برنامه رشد شرکتی (برش)

 

دوره کارآفرینی سازمانی

شما هم می‌توانید تغییر و تحول فردی و سازمانی را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+