تغییر کنید و در نوآوری سرآمد شوید

سیستم نوین مدیریت کارآفرینی (جعبه‌ابزار نوآوری)

«برنامه رشد شرکتی (برش)» راهکاری است که به سازمان شما کمک می‌کند تا یک «سازمان نوآور» باشید. این راهکار بخشی از الگوی «هارمونی تغییر جنبشی برای دگرگونی» است که در تعامل با دو راهکار دیگر آن یعنی «برنامه رشد فردی (برف)» و «منظومه جامع مدیریت (نجم)» به عنوان راهکار نوآوری به کار گرفته می‌شود تا تغییرات نوآورانه و کارآفرینانه شما پایدار شود.

با کلیک بر روی تصویر زیر می‌توانید توضیحات تکمیلی هر مرحله از برنامه رشد شرکتی (برش) را ببینید.

کارآفرینی سازمانی

چرا برنامه رشد شرکتی (برش) مهم است؟

نوآوری پارادایم جدید عصر حاضر ماست. این عصر نشان می‌دهد که ما از پارادیم‌های بهره‌وری، کیفیت و چابکی گذر کرده‌ایم. بنابراین رشد شرکت‌ها علاوه بر مبنای بهره‌وری، کیفیت و چابکی، بایستی در یک مسیر جدی و جدید حرکت کند؛ این مسیر چیزی نیست جز نوآوری. این نوآوری در تمامی ابعاد سازمانی باید اجرا شود: عملیات و فرایندها، محصولات و خدمات، چشم‌اندازها و استراتژی، و مدیریت و رهبری.

آنچه امروزه شرکت‌ها و سازمان‌ها دنبال می‌کنند یک نظام نوآوری است تا در چارچوب یک فرایند جامع، یکپارچه و منسجم با عنوان «کارآفرینی سازمانی» تعریف می‌شود. کارآفرینی سازمانی یک استراتژی شناخته شده در شرکت‌های پیشرو در دنیا است. از این رو، اگر شرکت یا سازمانی بخواهد خود را به لبه‌ی تیز نوآوری و همگام با شرکت‌های جهانی برساند نباید از این قافله عقب بماند. چراکه اگر نوآوری و کارآفرینی سازمانی به عنوان چشم‌انداز و افق دید بلندمدت قرار گیرد، آنگاه بهره‌وری، کیفیت و چابکی نیز در کنار ماست.

برنامه رشد شرکتی (برش) چیست؟

آنچه بسیار اهمیت دارد اجرا است و اجرا با پیاده‌‌سازی فرایند کارآفرینی و نوآوری سازمانی و دستیابی به نتایج و خروجی‌ها میسر خواهد شد. ما برای پیاده‌سازی فرایند نوآوری و کارآفرینی سازمانی «برنامه رشد شرکتی (برش)» را طراحی و تدوین کرده‌ایم که می‌تواند در زمان کمتر و عملکرد بالا پیاده‌سازی و اجرا شود. اجزاء و عناصر این برنامه طبق تصویر زیر شامل پنج مرحله (۱) شناسایی و ارزیابی فرصت؛ (۲) تدوین طرح کسب‌‌وکار؛ (۳) تأمین منابع مورد نیاز؛ (۴) راه‌اندازی کسب‌وکار؛ و (۵) مدیریت کسب‌وکار می‌شود که می‌تواند گام به گام طبق نقشه راه تدوین و احرا شود:

جایگاه برنامه رشد شرکتی (برش) در الگوی هارمونی تغییر

برنامه رشد شرکتی (برش) شرایطی را فراهم می‌کند تا به عنوان یک ماژول مهم و حیاتی در الگوی هارمونی تغییر جنبشی برای دگرگونی کار کند تا بتواند تغییر و تحول بنیادی در سیستم‌سازی نوآوری و کارآفرینی سازمانی و زمینه‌سازی محیط نوآورانه را در شرکت یا سازمان فراهم کند.

دانلود دو فصل از کتاب کارآفرینی سازمانی (جعبه‌ابزار نوآوری)

here-rhtoric

کلاس کار و زندگی‌ت رو بالاتر ببر!اطلاعات بیشتر
+