تغییر کنید و در کسب‌وکار استاد شوید

سیستم نوین مدیریت کسب‌وکار (جعبه‌ابزار رهبران)

«منظومه جامع مدیریت (نجم)» راهکاری است که به سازمان شما کمک می‌کند تا استراتژی تغییر خود را اجرا کنید. این راهکار بخشی از «جنبش هارمونی تغییر» است که در تعامل با دو راهکار دیگر آن یعنی «برنامه رشد فردی (برف)» و «برنامه رشد شرکتی (برش)» به عنوان راهکاری برای اجرای استراتژی و رهبری کسب‌وکار به کار گرفته می‌شود.

با کلیک بر روی تصویر زیر می‌توانید توضیحات تکمیلی هر مرحله از منظومه جامع مدیریت (نجم) را ببینید.

نحــــــــــــم

دانلود درس اول دوره‌ی حرفه‌ای رهبری کسب‌وکار (جعبه‌ابزار رهبران)

here-rhtoric

فهرست
خدمات مشتریان
ارسال پیام
تغییر و دگرگونی را با جعبه‌ابزار سطح مقدماتی آغاز کن!آغاز می‌کنم
+