سیستم نوین نوآوری شرکتی (جعبه‌ابزار نوآوری)

مرحله سوم: تأمین منابع

تأمین منابع سومین مرحله برنامه رشد شرکتی است. چگونه کارآفرینی سازمانی باید تأمین مالی شود؟ میزان تأمین مالی چقدر باید باشد و از چه نوع تأمین مالی باید استفاده شود؟ یونیلور از چه فرایند تأمین مالی استفاده می‌کند؟

 

این مرحله از فرایند مدیریت کارآفرینی بر تأمین مالی فعالیت‌های کارآفرینانه سازمانی با اولین نگاه به نیاز به تأمین مالی و ارائه یک نمای کلی از صنعت سرمایه‌گذاری تمرکز دارد. در ادامه‌ی بحث فرایند ارزیابی، مرحله با بحث در مورد چندین روش ارزیابی سرمایه‌گذاری به پایان می‌رسد. مفاهیم و ایده‌های جدید نیازمند تأمین مالی در مراحل مختلف توسعه است و تأمین مالی داخلی در سازمان نیاز به توجیه مالی و بازگشت سرمایه بخشی از موارد دارد خواه مالی یا غیرمالی باشد. بازده مورد انتظار می‌تواند به‌صورت سود، حجم معاملات، فروش، افزایش حجم، کاهش هزینه، اشتغال، ارزیابی، توسعه‌ی خط یا برخی از مزایای دیگر باشد.

 

هیئت‌مدیره (مشاوران)، مدیران عامل، معاونین مدیرعامل و کمیته‌های سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کارآفرینانه‌ی سازمانی تنها در صورت وجود شواهدی سرمایه‌گذاری می‌کنند که ظرفیت بازگشت سرمایه مساوی یا بزرگتر از بازده در فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین، وجود داشته باشد. در هر سازمان، منابع مالی محدود است، و هر گونه حمایت از ایده‌های کارآفرینانه سازمانی نیاز به پروژه‌های مالی دقیق، تحقیقات گسترده و طرح احتمالی به صورت پیش‌بینی (معمولاً فروش و سود)  دارد. کارآفرینان سازمانی، بدون در نظر گرفتن سطح اشتیاق آنها برای ایده‌های خودشان، نیاز به داشتن مهارت‌هایی در محاسبات و پیش‌بینی‌های مالی دارند و یا حداقل کسی در تیم کارآفرینانه سازمانی باشد که دارای این مهارت‌ها است و قادر به توسعه تعداد زیادی از بخش‌های طرح کسب‌وکار مخاطره‌آمیز است. تعداد زیادی از کارآفرینان سازمانی نشان داده‌اند که در تأمین مالی به دلیل فقدان فروش قابل‌قبول، پیش‌بینی‌های مالی و حاشیه سودآوری شکست خورده‌اند.

>> مرحله چهارم: راه‌اندازی کسب‌وکار >>

بازگشت به برنامه رشد شرکتی (برش)

 

برخیز و عزم جزم «رشد» کناطلاعات بیشتر
+