سیستم نوین مدیریت کارآفرینی (جعبه‌ابزار نوآوری)

مرحله چهارم: راه‌اندازی کسب‌وکار

چگونه سازمانی سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز یا کارآفرینی سازمانی را پیاده‌سازی می‌کند؟ چگونه می‌توان نتایج را ارزیابی کرد؟ برخی از معیارها و سنجه‌های مطلوب کدام‌اند که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرند؟

کارآفرینی سازمانی راهبردی برای بهبود عملکرد بنگاه‌ها است. کارآفرینی سازمانی داخلی وقتی رخ می‌دهد که فرایند جدید یا کسب‌وکار جدید در حوزه‌ی سازمانی بنگاه مادر ایجاد شود. سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز بیرونی شامل سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در خارج از حوزه‌ی سازمانی شرکت می‌باشد. سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز مشترک شکلی از سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز بیرونی است که شامل سرمایه‌گذاری مشترک با سازمان مادر دیگری است که منجر به ایجاد سازمانی جدید با دو سازمان مادر است که به حیات خود ادامه می‌دهد. در این مرحله بهترین گزینه برای راه‌اندازی کسب‌وکار کارآفرینانه و الگوهای مرتبط با آن به شما پیشنهاد می‌شود.

>> مرحله پنجم: رهبری کسب‌وکار >>

بازگشت به برنامه رشد شرکتی (برش)

برای دانلود دو فصل از کتاب کارآفرینی سازمانی نام و ایمیل خود را وارد کنید

here-rhtoric

فهرست
قدرت نوآوری استراتژی
* پیوند بین خلاقیت و برنامه‌ریزی استراتژیک
* کشف فرصت‌های ناب کسب‌وکار
* بازآفرینی مدل کسب‌وکار فعلی
* کشف نیازهای آینده مشتریان
* ورود به بازارهای جدید و بی‌رقیب
* تدوین چشم‌اندازی جدید برای آینده
* ایجاد ساختاری جدید برای نظام نوآوری
منظومه جامع مدیریت کسب‌وکار
دانلود فیلم آموزشی + کتاب رایگان!
کافی است نام، ایمیل و تلفن همراه خود را وارد کنید تا بسته آموزشی رایگان سیستم نوین مدیریت کسب‌وکار شامل فیلم آموزشی و خلاصه کتاب رایگان «رهآورد تلاش» را دانلود کنید.
نام و نام خانوادگی
ایمیل
تلفن همراه
نگران نباشید؛ ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد!
فرصتی برای تغییر
دریافت جدیدترین اخبار دوره
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
به مقام رهبری برسید
شما هم می‌توانید یک رهبر باشید
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست آمادگی تغییر
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست مدیریت تولید و عملیات
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست تجزیه‌وتحلیل محیطی
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست برنامه‌ریزی استراتژیک
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست بهره‌وری و اثربخشی
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست BPMN2
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.