سیستم نوین مدیریت کارآفرینی (جعبه‌ابزار نوآوری)

مرحله پنجم: رهبری کسب‌وکار

اکنون کسب‌وکار نواورانه و کارآفرینانه شما راه‌اندازی شده است و شما بایستی آن را مدیریت یا بهتر بگوییم رهبری کنید. رهبری کسب‌وکار یعنی اینکه شما توانایی لازم را پیدا کنید تا کسب وکار جدید کارآفرینانه را سریع رشد دهید، به بلوغ و تکامل برسانید و بتوانید سوددهی و منافع پایداری را از آن به دست آورید. به همین منظور شما بایستی شش مرحله شیوه «منظومه جامع مدیریت (نجم)» را در این کسب‌وکار نیز پیاده‌سازی کنید. این ساختار یک سیستم جامع و منسجم رهبری کسب‌وکار است که در آن استراتژی بلندمدت به فرایندهای عملیاتی کوتاه‌مدت پیوند خورده است و می‌تواند نتایج عملکرد فوق‌العاده داشته باشد. این شش مرحله به شرح زیر است:

مرحله ۱: مدیران با استفاده از ابزارهایی، استراتژی را توسعه می‌دهند.

مرحله ۲: سازمان با استفاده از ابزارهایی نظیر نقشه‌ی استراتژی و کارت امتیازی متوازن، استراتژی را طرح‌ریزی می‌کند.

مرحله ۳: به دنبال ترسیم نقشه استراتژی و ایجاد کارت امتیازی متوازن سطح کلان، مدیران با گسترش آبشاری نقشه‌های استراتژی و کارت‌های امتیازی متوازن به تمام واحدها اقدام به همسویی سازمانی می‌نمایند. آنها از طریق یک فرایند رسمی ارتباطات، همسویی کارکنان با استراتژی را فراهم و اهداف و انگیزه‌های فردی کارکنان را با اهداف استراتژیک مرتبط می‌کنند.

مرحله ۴: به دنبال همسویی تمام واحدهای سازمانی و کارکنان با استراتژی، اکنون مدیران می‌توانند با به‌کارگیری ابزارهایی نظیر مدیریت کیفیت و فرایند، بازمهندسی، داشبوردهای فرایند، پیش‌بینی دوره‌های سود و زیان، هزینه‌یابی براساس فعالیت، برنامه ظرفیت‌سنجی منابع و بودجه‌ریزی پویا عملیات را طرح‌ریزی کنند.

مرحله ۵: هنگامی‌که استراتژی و برنامه‌های عملیاتی اجرایی شد، سازمان پایش و یادگیری مسائل، موانع و چالش‌های پیش‌رو را انجام می‌دهد. این فرآیند باعث یکپارچگی اطلاعات مربوط به عملیات و استراتژی در قالب ساختاری به دقت طراحی شده در جلسات مرور مدیریت می‌شود.

مرحله ۶: مدیران با استفاده از اطلاعات عملیات درون سازمانی و اطلاعات جدید محیط خارجی و رقابتی در ارزیابی و تغییر استراتژی، گردش دوباره حلقه سیستم یکپارچه طرح‌ریزی استراتژی و
اجرای عملیات را پی‌ریزی می‌کنند.

>> مرحله اول: شناسایی و ارزیابی فرصت >>

بازگشت به برنامه رشد شرکتی (برش)

برای دانلود دو فصل از کتاب کارآفرینی سازمانی نام و ایمیل خود را وارد کنید

here-rhtoric

فهرست
قدرت نوآوری استراتژی
* پیوند بین خلاقیت و برنامه‌ریزی استراتژیک
* کشف فرصت‌های ناب کسب‌وکار
* بازآفرینی مدل کسب‌وکار فعلی
* کشف نیازهای آینده مشتریان
* ورود به بازارهای جدید و بی‌رقیب
* تدوین چشم‌اندازی جدید برای آینده
* ایجاد ساختاری جدید برای نظام نوآوری
منظومه جامع مدیریت کسب‌وکار
دانلود فیلم آموزشی + کتاب رایگان!
کافی است نام، ایمیل و تلفن همراه خود را وارد کنید تا بسته آموزشی رایگان سیستم نوین مدیریت کسب‌وکار شامل فیلم آموزشی و خلاصه کتاب رایگان «رهآورد تلاش» را دانلود کنید.
نام و نام خانوادگی
ایمیل
تلفن همراه
نگران نباشید؛ ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد!
فرصتی برای تغییر
دریافت جدیدترین اخبار دوره
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
به مقام رهبری برسید
شما هم می‌توانید یک رهبر باشید
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست آمادگی تغییر
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست مدیریت تولید و عملیات
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست تجزیه‌وتحلیل محیطی
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست برنامه‌ریزی استراتژیک
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست بهره‌وری و اثربخشی
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست BPMN2
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.