تلویزیون تغییر

تلویزیون تغییر رسانه تصویری گروه هارمونی تغییر است. مأموریت این رسانه بازتاب تصویری از فعالیت‌ها و خدمات آموزشی، یادگیری، مربیگری، و مشاوره مدیریتی است. از این رو، در اینجا شما می‌توانید نمونه‌هایی از فیلم‌ها و ویدئوهای جلسات آموزشی و مربیگری را مشاهده کنید.

 

هم‌چنین شما در تلویزیون تغییر می‌توانید تجارب مثبت و آموزه‌های تغییردهندگان را ببینید و بشنوید. کلیه جلسات آموزشی و مربیگری، چه به صورت حضوری یا غیرحضوری و آنلاین، فیلمبرداری و یک نسخه برای مخاطبان جلسه ارسال می‌شود.

شما هم می‌توانید تغییر و تحول فردی و سازمانی را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+