1. خانه
  2. مقالات
  3. رهبری
  4. فرد یا سیستم؟

فرد یا سیستم؟

فرد یا سیستم

فرد یا سیستم؟

5/5 - (4 امتیاز)

موفقیت سازمانی بستگی به تعاملات هماهنگ بین آدم‌ها و سیستم‌ها دارد

فرد یا سیستم؟ مسئله این‌ست. عملکرد موفق هر فرد یا سازمانی بستگی به دو عامل مهم و اساسی دارد. عامل اول برای موفقیت در عملکرد شایستگی‌های فرد یا سازمان نهفته‌ست. و عامل دوم سیستم است که می‌تواند فرد یا سازمان زا به عملکرد موفق برساند. این دو لازم و ملزوم هم هستند و بایستی مکمل هم باشند.

 

شایستگی‌ها چیست؟ شایستگی‌ها را می‌توان مجموعه‌ای از دانش (تجارب انباشته بکارگیری‌شده). مهارت‌ها (توانایی‌های انجام کار) و نگرش‌ها (دیدگاه‌های ذهنی نسبت به پدیده‌ها) نامید.

 

سیستم چیست؟ مجموعه‌ای از عناصر به‌هم‌پیوسته که برای یک هدف مشخص کار می‌کنند.

 

کشور ما به مثابه یک سازمان بزرگ می‌تواند عملکرد موفقی در جنبه‌های مختلفی داشته باشد. این جنبه‌ها شامل سیستم های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره‌ست.

 

این عملکرد به افراد این سازمان بزرگ و هم‌چنین سیستم و فرایندهای به‌هم‌پیوسته آن بستگی دارد. در میان این افراد، رهبران سازمان از اهمیت بسزایی برخوردارند. خصوصاً مدیر اجرایی سازمان که در شرکت‌ها به عنوان مدیر عامل و در کشورها به عنوان «رئیس جمهور» نامیده می‌شوند.

تلاقی فرد و سیستم

تلاقی بین فرد (مدیر اجرایی) و سیستم (انضباط سازمانی) می‌تواند چهار منطقه را به وجود آورد:

 

  • فرد (مدیر اجرایی) از نظر شایستگی ضعیف‌ست و سیستم فشل هستند. اینجاست که مملکت به فنا می‌رود؛
  • فرد (مدیر اجرایی) از نظر شایستگی قوی‌ست و سیستم فشل هستند. اینجاست که اجرای برنامه‌ها با ریسک زیادی همراه‌ست؛
  • فرد (مدیر اجرایی) از نظر شایستگی ضعیف‌ست و سیستم به طور مرتب کار می‌کند. اینجاست که ما فرصت‌های زیادی را از دست خواهیم داد.
  • فرد (مدیر اجرایی) از نظر شایستگی قوی‌ست و سیستم به طور مرتب کار می‌کند. اینجاست که موفقیت استراتژیک اتفاق خواهد افتاد.

 

تغییر، دگرگونی از وضعیت موجودی که در آن هستیم به وضعیت مطلوبی‌ست که در آینده پدیدار خواهد شد. و البته این حرکت بایستی متمرکز، مداوم و ملایم باشد.

 

اگر وضعیت مطلوب منطقه ۴ باشد، آنگاه ما نه تنها یک مدیر اجرایی قوی می‌خواهیم. بلکه افرادی را می‌خواهیم که وضعیت سیستم‌ها را به سمتی ببرند تا این گونه سیستم‌ها به صورت مرتب به اهداف و حکمرانی مطلوب کشور دست پیدا کنند. بنابراین، اگرچه انتخاب یک مدیر اجرایی قوی می‌تواند به این کمک کند تا کشور به حکمرانی مطلوب نزدیک شود. اما مرتب‌سازی و سیستم‌سازی ارکان حاکمیت یا انضباط حکمرانی باید هدف اصلی همه مردم در تمامی بخش‌ها باشد. تا کشور بتواند به مزیت پایدار دست یابد.

 

پس نباید منتظر قهرمان بمانیم و باید تغییر را از خودمان آغاز کنیم.

 

بنر دوره برنامه رشد فردی

امتیاز به این مطلب

5/5 - (4 امتیاز)

مطالب بیشتر

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فرد یا سیستم
شما هم می‌توانید تغییر و تحول فردی و سازمانی را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+