سیستم‌سازی رشد (جعبه‌ابزار فردی)

فعالیت زندگی

 

 

 

فعالیت زندگی ششمین مرحله از برنامه رشد فردی (برف) است. برف راهکار رشد الگوی مشاوره مدیریت هارمونی است. ما برای موفقیت و تغییر نیاز به یک برنامه ساخت‌یافته، راهبردی و هماهنگ داریم و برای اینکه بتوانیم این برنامه را آغاز کنیم، باید از رسالت زندگی شروع کنیم.

 

رسالت زندگی ما شامل سه بیانیه اصلی است: ۱. مأموریت شخصی، ۲. ارزش‌های بنیادین، و ۳. چشم‌اندازی برای آینده. برای دستیابی به این رسالت بایستی از چهار جنبه نتایج، مخاطب، فعالیت و یادگیری نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای خود را ارزیابی و تحلیل کنید. با تحلیل عوامل کلیدی موفقیت مبتنی بر جدول عوامل بیرونی و درونی اهداف راهبردی زندگی را تدوین و روابط بین این اهداف را در قالب یک نقشه راه ترسیم کردیم. سپس باید دقیقاً بتوانیم نقشه راه و دستیابی به رسالت خود را اندازه‌گیری کنیم.

 

در ادامه به این موضوع پرداختیم که چگونه برنامه خود را با خانواده، دوستان، مدیران و سایر ذینفعان‌مان در میان بگذاریم تا بتوانیم حمایت و پشتیبانی آن‌ها را در همه مراحل داشته باشیم. اکنون در این یادداشت در مورد پیوند بین فعالیت‌های روزانه زندگی با اهداف بلندمدت و مقصد نهایی زندگی صحبت می‌کنیم.

تقسیم‌بندی فعالیت‌ها

در این یادداشت درباره تقسیم‌بندی فعالیت‌ها و برنامه‌ها برای تحقق برنامه شما یا مأموریت و نقشه زندگی شما می‌خواهیم صحبت کنیم. اجازه بدهید ابتدا مقدمه‌ای را خدمت شما عرض کنم. با من موافق هستید که ما در طول روز فعالیت‌های مختلفی را انجام می‌دهیم.

 

از طرف دیگر، ما در این برنامه، طبق بحث‌هایی که در یادداشت‌های پیشین داشتیم، اهدافی را در قالب یک نقشه زندگی برای آینده‌مان دنبال کنیم. مسلماً‌ اگر فعالیت‌هایی که امروز انجام می‌دهیم با اهدفی که در آینده دنبال می‌کنیم پیوندی برقرار نکند،‌ مطمعناً‌ آینده ما آن طوری که ما می‌خواهیم تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین، برای تحقق آینده مطلوب، فعالیت‌های زندگی به سه دسته کلی تقسیم می‌شود:

فعالیت‌های عادی

دسته اول فعالیت‌های عادی. این قبیل فعالیت‌ها، چه فعالیت‌هایی هستند، این قبیل فعالیت‌ها، فعالیت‌هایی هستند که در زندگی شما روتین شده‌اند. این فعالیت‌ها نقش کمی در تحقق آینده مطلوب ما دارند. در انجام این فعالیت‌ها تبحر و تسلط لازم و کافی را داریم. همین الان چه فعالیت‌هایی را دارید انجام می‌دهید. مثلاً در محیط کار یک سری فعالیت‌هایی را به صورت روتین‌شده انجام می‌دهید. این فعالیت، فعالیت‌های عادی برای شما است.

فعالیت‌های بهبود

دسته دوم از فعالیت‌ها را اسم‌ش را می گذارم، فعالیت‌هایی هستند که نصفه و نیمه بلدیم، اما باید آن‌ها را بهبود بدهیم. فرض بفرمائید کلاس‌های مختلف زبان رفتیم ولی الان نمی‌توانیم مکالمه کنیم. موقعیت و فرصتی هم داریم که احتیاج دارد که ما مکالمه روانی را داشته باشیم. پس این فعالیت می‌شود فعالیت نصف و نیم بلدیم، و باید آن را بهبود بدهیم. در انجام این فعالیت‌ها ممکن است شما دانش لازم را داشته باشید، اما مهارت کافی را در اجرای آن‌ها ندارید. یک دانشی را از زبان انگلیسی دارید. گرامر بلدید. بسیاری از لغات و واژه‌هایی که در مکالمات روزمره ازش استفاده می‌کنیم بلدیم. ولی ممکن است نتوانیم مکالمه کنیم. یا مکالمه درستی را نتوانیم انجام بدهیم. پس دانش‌ش را داریم. اما مهارت کافی برای اجراش پیدا نکردیم.

فعالیت‌های نوآوری

دسته سوم فعالیت‌ها، فعالیت‌های نوآوری هستند. فعالیت‌های نو آوری چه فعالیت‌هایی هستند؛ فعالیت‌هایی هستند که تاکنون انجام ندادید و برای تحقق آینده مطلوب شما ضروری ضروری هستند. در این فعالیت‌ها نه تنها دانش لازم را نداریم، بلکه مهارت کافی را هم برای اجرای آن‌ها نداریم. در حالی که این فعالیت‌ها در تحقق آینده مطلوب ما نقش حیاتی را بازی می‌کنند. اگر شما بخواهید آینده مطلوبژتان به درستی دنبال بشود و تحقق پیدا کند، شما باید شصت درصد، با توجه به تجربه‌ای که دریافتم باید تقسیم‌بندی کنید. اگر شما بخواهید تحقق آینده مطلوب‌تان را جشن بگیرید، باید شصت درصد زمان خودتان را در فعالیت‌های نوآورانه، سی درصدزرا در فعالیت‌های بهبود و تنها ۱۰ درصد زمان خودتان را در فعالیت‌های عادی صرف کنید.

 

حالا من می‌خواهم یک سری فعالیت‌هایی را انجام بدهم. چطور زمانی را که دارم به این فعالیت‌ها،‌ تخصیص بدهم. این یکی از گلوگاه‌های موفقیت است که من چطور بتوانم زمان خودم را که با ارزش‌ترین منبع زندگی من است را به فعالیت‌ها تخصیص بدهم. همین الان تمرینی را انجام می‌دهیم. یک کاغذ و قلم آماده کنید و اولویت‌بندی فعالیت‌های خود را گام به گام در این کارگاه انجام بدهید.

مشق فعالیت زندگی

گام اول

ده مسئله‌ای را فهرست کنید که از آن‌ها تاکنون فرار کرده‌اید. فعالیت‌هایی را فهرست کنید که از آن‌ها فرار کرده‌اید. ما در اولویت‌بندی فعالیت‌ها کدام فعالیت را می‌خواهیم اولویت‌بندی کنیم. فعالیت‌هایی که از جنس بهبود یا از جنس نوآوری هستند. پس در گام اول، شما ده مسئله‌ای را باید فهرست کنید که از آن‌ها تا الان فرار می‌کردید.

گام دوم

یک جدول پنج ستونی را جلوی این فهرست بکشید.

گام سوم

روی هر ستون معیارهایی را بنویسید. و به مسائل خود براساس آن‌ها امتیاز بدهید. اولین معیار ارزش است. اگر این فعالیت را انجام بدهم چه ارزشی برای من ایجاد می‌کند. بین ۱ تا ۵ امتیاز درج کنید. یک یعنی ارزش پائین، پنج یعنی ارزش بالا. دومین معیار که در ستون دوم این جدول می‌نویسید ریسک است. میزان مخاطرات انجام این فعالیت چیست؟ باز بین یک تا پنج یک امتیازی را درج کنید.

 

اگر یک می‌دهید یعنی ریسک بالایی را دارد. اگر پنج می‌دهید، یعنی ریسک پائینی را دارد. سومین معیار، هزینه در ستون سوم درج کنید. حل این مسئله چقدر هزینه دارد. اگر یک بدهید یعنی هزینه بالایی را دارد و اگر پنج بدهید یعنی هزینه پائینی را دارد. پس بر اساس هزینه هم به فعالیت‌ها و مسائل امتیاز بدهید. معیار چهارم زمان هست. حل این فعالیت یا حل این مسئله یا انجام این فعالیت، چقدر زمان می‌برد، بین ۱ زمان زیاد تا ۵ زمان کم یک امتیازی را بدهید.

گام چهارم

این امتیازها را با همدیگر جمع کنید و در ستون پنجم بنویسید. به عنوان مثال، فعالیت یک را نوشتید، برای ارزش‌ش، ریسک‌ش، هزینه‌ش و زمان امتیازی را دارید، در ستون پنجم این امتیازها را جمع کنید و در ستون پنجم می‌نویسید.

گام پنجم

بین این ده تا فعالیت یا مسئله‌ای که در واقع نوشتید و امتیازبندی کردید دو مسئله یا فعالیتی را انتخاب کنید که بالاترین امتیاز را بر اساس این معیارها کسب کرده یعنی ارزش بالایی ایجاد می‌کند، ریسک پائینی را دارد، هزینه پائینی را دارد و زمان کمی برای انجامش صرف خواهید کرد.

گام ششم

یک برنامه عملی و واقعی برای این دو فعالیت یا حل این دو مسئله طرح ریزی کنید.

گام هقتم

از همین الان اجرای برنامه‌های خودتان را تا حصول نتیجه پیگیری کنید.

 

این هفت گام را در واقع، اگر انجام بدهید، من فکر می‌کنم شما می‌توانید فعالیت‌های روزانه و هفتگی خود را اولویت‌بندی و بر اساس آن‌ها سه نوع فعالیت نوآوری، بهبود و عادی را از یکدیگر جداسازی کنید و فعالیت‌های با اولویت بالا را انجام بدهید

جلسه مربیگری فردی فعالیت زندگی

 

 

جایگاه فعالیت زندگی در برنامه رشد فردی (برف) چیست؟

فعالیت زندگی در برنامه رشد فردی با سه دسته فعالیت‌ها و ابتکارات تقسیم‌بندی می‌شود. دسته‌ای از فعالیت‌های ما روتین‌شده و عادی هستند. دسته‌ای دیگر فعالیت‌هایی هستند که باید بهبود دهید و دسته سوم آن‌هایی هستند که باید با خلاقیت برای تحقق آینده جدیدتان نوآوری کنید. این سه دسته فعالیت را بایستی در جایگاه تصویر زیر قرار دهید.

 

>> مرحله هفتم: پایش زندگی >>

بازگشت به برنامه رشد فردی (برف)

 

بنر دوره برنامه رشد فردی

خط قرمز

برخیز و عزم جزم «رشد» کناطلاعات بیشتر
+