سیستم‌سازی رهبری کسب‌وکار

 

 

مرحله سوم: همسویی سازمانی

همسویی سازمانی سومین مرحله از منظومه جامع مدیریت (نجم) است. نجم راهکار رهبری الگوی مشاوره مدیریت هارمونی است. همسویی یعنی دستیابی به منافع کامل اداره یک سازمان چندکسب‌وکاری و چندوظیفه‌ای. رهبران و مدیران باید ارتباط استراتژی کلان را با استراتژی‌های اختصاصی واحدهای کسب‌وکار و وظیفه‌ای برقرار کنند. تمامی کارکنان باید استراتژی را درک کنند. و برای کمک به موفقیت شرکت از طریق اجرای استراتژی ترغیب شوند. شرکت‌ها سه پرسش را در جریان فرایند همسویی مطرح می‌کنند.

 

۱. چگونه مطمئن شویم تمامی واحدهای سازمان در یک مسیر قرار دارند؟ (همسویی واحدهای کسب‌وکار)

استراتژی معمولاً در چارچوب واحد کسب‌وکار خاصی تعریف می‌شود. با این حال، شرکت‌ها عموماً از چند واحد کسب‌وکار و عملیات تشکیل شده‌اند. استراتژی سطح کلان چگونگی یکپارچگی استراتژی‌های واحدهای کسب‌وکار خاص را تعریف می‌کند تا به وسیله آن شرایط هم‌افزایی واحدهای کسب‌وکار فراهم شود که به طور مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند. استراتژی بنگاه با یک نقشه استراتژی توصیف می‌شود که منابع ویژه هم‌افزایی را مشخص می‌کند. سپس مدیران، این نقشه استراتژی را به صورت عمودی از بالا به پایین به واحدهای کسب‌وکار منتقل می‌کنند که استراتژی‌هایشان می‌تواند بعداً (۱) اهداف مرتبط با استراتژی‌های محلی آنها (۲) اهدافی را که با استراتژی بنگاه استراتژی‌های دیگر واحدهای کسب‌وکار یکپارچه می‌شود، منعکس کند.

۲. چگونه واحدهای پشتیبانی را با واحدهای کسب‌وکار و استراتژی بنگاه همسو و هماهنگ کنیم؟ (همسویی واحدهای پشتیبانی)

مدیران ارشد اغلب به واحدهای پشتیبانی و بخش‌های ستادی بنگاه به دید مراکز هزینه اختیاری می‌نگرند که به عنوان بخش‌های سربار، هدف‌شان به حداقل‌رسانی هزینه‌های عملیاتی است. بنابراین، استراتژی‌ها و اقدامات واحدهای پشتیبانی با عملیات بنگاه و واحدهای کسب‌وکار به خوبی همسو و هماهنگ نمی‌شود که آن واحدها آنها را پشتیبانی می‌کنند. در حالی‌که اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی منوط به همسویی استراتژی واحدهای پشتیبانی با استراتژی‌های ارزش‌آفرین بنگاه و واحدهای کسب‌وکارش است. واحدهای پشتیبانی باید با واحدهای کسب‌وکار در مورد توافق‌نامه‌های سطح خدمات [SLA] مذاکره کنند تا مجموعه خدماتی تعریف و مشخص شود که این واحدها ارائه خواهند کرد. با خلق نقشه‌های استراتژی و کارت‌های امتیازی واحدهای پشتیبانی براساس توافق‌نامه‌های سطح خدمات، هر واحد قادر است یک استراتژی را تعریف و اجرا کند که این امر نیز به نوبه خود باعث دستیابی به استراتژی‌هایی خواهد شد که توسط واحدهای کسب‌وکار به اجرا در می‌آیند.

۳. چگونه کارکنان را ترغیب کنیم تا در اجرای استراتژی کمک کنند؟ (همسویی کارکنان)

کارکنان از جمله سرمایه‌هایی هستند که باعث بهبود فرایندها و ادامه اجرای پروژه‌ها، برنامه‌ها و ابتکارات مورد نیاز استراتژی می‌شوند. چنانچه قرار است فعالیت‌های روزانه کارکنان به‌طور موفقیت‌آمیزی با استراتژی مرتبط باشد، آنها باید استراتژی را درک کنند. کارکنانی که اطلاعی از استراتژی ندارند یا آن را درک نکرده‌اند، نمی‌توانند در اجرای استراتژی سازمان نیز مؤثر واقع شوند. شرکت‌ها از برنامه‌های رسمی ارتباطات («۷ بار برقراری ارتباط به ۷ شیوه متفاوت») استفاده می‌کنند تا کمک کنند کارکنان، استراتژی را درک و برای دستیابی به آن ترغیب شوند. مدیران، این برنامه ارتباطات را بوسیله همسویی اهداف و انگیزه‌های فردی کارکنان با اهداف استراتژیک واحد کسب‌وکار و بنگاه، تقویت می‌کنند. این در حالی است که برنامه‌های آموزشی و توسعه حرفه‌ای نیز کارکنان را در رسیدن به صلاحیت‌های لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی یاری می‌دهند.

گام‌های مرحله همسویی سازمانی

همسویی سازمانی در «منظومه جامع مدیریت (نجم)» فرایندی منسجم و خروجی‌محور است که به ترتیب مراحل زیر انجام می‌شود.

۱-۳- تعریف خطوط‌راهنمای استراتژیک بنگاه برای کسب‌وکارها
۲-۳- همسویی واحدهای کسب‌وکار با اولویت‌های استراتژیک بنگاه
۳-۳- همسویی واحدهای پشتیبانی
۴-۳- گفت‌وگوی استراتژی
۵-۳- همسویی اهداف فردی
۶-۳- همسویی پاداش‌ها و برنامه‌های جبران خدمت
۷-۳- همسویی هیئت مدیره
۸-۳- همسویی مشتریان کلیدی
۹-۳- همسویی تأمین‌کنندگان کلیدی

بوم رهبری کسب و کار

منظومه جامع مدیریت در الگوی مشاوره مدیریت هارمونی

>> مرحله چهارم: طرح‌ریزی عملیات >>

بازگشت به منظومه جامع مدیریت (نجم)

 

دوره رهبری کسب‌وکار

شما هم می‌توانید تغییر و تحول فردی و سازمانی را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+