سیستم‌سازی رشد (جعبه‌ابزار فردی)

پایش زندگی

 

 

پایش زندگی هفتمین مرحله از برنامه رشد فردی (برف) است. برف راهکار رشد الگوی مشاوره مدیریت هارمونی است. ما برای موفقیت و تغییر نیاز به یک برنامه ساخت‌یافته، راهبردی و هماهنگ داریم. و برای اینکه بتوانیم این برنامه را آغاز کنیم، باید از رسالت زندگی شروع کنیم.

 

رسالت زندگی ما شامل سه بیانیه اصلی است. ۱. مأموریت شخصی، ۲. ارزش‌های بنیادین، و ۳. چشم‌اندازی برای آینده. برای دستیابی به این رسالت بایستی از چهار جنبه نتایج، مخاطب، فعالیت و یادگیری نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای خود را ارزیابی و تحلیل کنید. با تحلیل عوامل کلیدی موفقیت مبتنی بر جدول عوامل بیرونی و درونی اهداف راهبردی زندگی را تدوین و روابط بین این اهداف را در قالب یک نقشه راه ترسیم کردیم.

 

سپس باید دقیقاً بتوانیم نقشه راه و دستیابی به رسالت خود را اندازه‌گیری کنیم. در ادامه به این موضوع پرداختیم که چگونه برنامه خود را با خانواده، دوستان، مدیران و سایر ذینفعان‌مان در میان بگذاریم تا بتوانیم حمایت و پشتیبانی آن‌ها را در همه مراحل داشته باشیم. و اینکه درباره پیوند بین فعالیت‌های روزانه زندگی با اهداف بلندمدت و مقصد نهایی زندگی صحبت می‌کنیم. اکنون در این یادداشت درباره ضرورت و الزام اطلاعات و داده برای پیگیری و موفقیت برنامه رشد فردی صحبت کنم.

پایش زندگی چیست

الان می‌خواهیم چی کار کنیم. الان ما باید بیاییم داده‌، اطلاعات، و شواهدی را جمع آوری کنیم که ببینیم آیا ما در جهت تحقق مأموریت،‌ چشم‌انداز و اهداف‌مان حرکت کنیم یا خیر. ببینید دوستان، دو تا جمله معروف در بحث مدیریت وجود دارد. جمله اول این هست که

 

اگر چیزی را نتوانید اندازه‌گیری کنید نمی‌توانید مدیریت کنید.

 

باید اطلاعات و شواهدی برای اندازه‌گیری‌ش داشته باشید وگرنه نمی‌توانید زندگی‌تان را مدیریت کنید. دومین جمله این هست که

 

هر آنچه که اندازه‌گیری کنید می‌توانید بدست بیاورید.

 

ما در پایش زندگی می‌خواهیم بگوئیم که ما باید داده‌،‌ اطلاعات و شواهدی را جمع آوری کنیم. که به ما نشان بدهد آیا ما به سمت مأموریت و چشم‌اندازمان در حال حرکت هستیم یا خیر. وقتی داده و اطلاعات جمع‌آوری می‌شود، ما یک داشبوردی را پیش رو خواهیم داشت، مثل داشبورد خودرو. شما در خودرو اگر بخواهید مثال بزنیم. یک داشبوردی را دارید. یک سرعت‌سنجی را دارید.

 

یک معیار یا یک سنجه‌ای را دارید که نشان می‌دهد که مثلاً ‌بنزین دارید یا خیر. و چه اندازه بنزین دارید. و تا جایگاه بعدی بنزین مثلاً چقدر فاصله دارید هماهنگ می‌کنید. ‌آیا میزان گرمای رادیاتور موتور شما در واقع در حد معمول است یا نه زیاد گرم شده. و اگر زیاد گرم شود باید یک سری اقداماتی را برای آن کار انجام بدهیذ. پس شواهد و اطلاعات به ما نشان می‌دهد که آیا ما در جهت دستیابی به اهداف‌مان هستیم یا خیر.

داشبورد زندگی

این می‌تواند یک داشبوردی را از شاخص‌های مختلف زندگی به ما نشان بدهد که این شاخص‌ها در ارتباط با همدیگر هستند. زیاد نمی‌خواهم پیچیده کنم. می‌خواهم یک معیار برای این داشبورد به شما بدهم.

 

۱. اگر تا ۹۰ درصد به بالا شما اطلاعات و شواهدی رو کسب کردید که دارید به هدف نزدیک می‌شوید رنگ آن اندازه‌گیری را یا رنگ آن معیارتان را سبز کنید. یعنی من دارم به هدفم نزدیک می‌شوم.

 

۲. اگر بین ۷۵ یا ۸۰ تا ۹۰ بودید رنگ آن اندازه را، رنگ آن اطلاعات را زرد کنید. یعنی من نزدیکم که آن اهداف را محقق کنم و

 

۳. اگر اطلاعات به شما نشان می‌دهد که شما زیر ۸۰ درصد هستید، رنگ این اندازه‌ها و سنجه‌ها و معیارها را قرمز کنید.

چراغ زندگی

این رنگ‌بندی سبز و زرد و قرمز، مانند رنگ‌بندی چراغ راهنما، به شما نشان می‌دهد که شما باید در مورد هر یک از اهداف‌تان چه اقداماتی را انجام بدهید. آن‌هایی که سبز هستند، طبیعتاً اقدامی نباید انجام بدهید. آن‌هایی که زرد هستند باید تلاش و اقدامات بیشتری را انجام بدهید. و متأسفانه آن‌هایی که قرمز هستند را شما باید یک سری اقدامات اصلاحی یا اصلاً راهکارهای جدیدی پیدا کنید. تا بتوانید آن‌ها را به سمت سبز شدن هدایت کنید. پس این چراغ‌های راهنمایی سبز و زرد و قرمز به شما نشان می‌دهد که شما چطور می‌توانید زندگی خودتان را پایش کنید. زندگی خودتان را داشبورد کنید. تا بتوانید زندگی خودتان را در یک سطح نشان بدهد که به صورت تصویری به شما نشان می‌دهد که در چه وضعیتی هستید .

وضعیت زندگی

این وضعیت نشان می‌دهد که آن‌هایی که سبز هستند دارند به سمت موفقیت پیش می‌روند. آن‌هایی که زرد هستند، هنوز مشخص نیستند که آیا به سمت موفقیت داریم پیش می‌رویم یا به سمت بحران. و آن‌هایی که قرمز هستند مسلماً نشان می‌دهند که شما در این قبیل اهداف به سمت بحرانی شدن دارید حرکت می‌کنید. و زودتر باید اقدامات و تصمیم‌هایی را اتخاذ کنید تا بتوانید آن‌ها را به سمت موفق شدن حرکت دهید.

 

اینکه ما در چه دوره‌هایی باید پایش را انجام بدهیم بستگی به اهداف شما دارد. خیلی اوقات مثلاً اهداف ما در منظر نتایج می‌تواند در یک دوره‌های کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد. مثلاً هفتگی یا هر دو هفته یک بار یا به صورت ماهیانه. اما یک سری اهداف‌مان در منظر یادگیری چون احتیاج به یک زمان بیشتری دارد تا ما مهارت‌های جدیدی را یا توانمندی‌های جدیدی را کسب کنیم. یا یاد بگیریم ممکن است احتیاج به دوره‌های طولانی‌تر باشد.

 

مثلاً اینکه ما بتوانیم دو ماهه یا فصلی یا حتی به صورت شش ماهه یا سالیانه آن‌ها را اندازه‌گیری کنیم. پس ما در این مرحله که پایش زندگی است احتیاج داریم تا یک سری اطلاعات و شواهدی را برای نشان دادن موفقیت خودمان جمع آوری کنیم. دوم اینکه یک داشبوردی را به عنوان چراغ راهنمای سبز و زرد و قرمز در هر یک از اهداف‌مان داشته باشیم. که به ما نشان بدهد که آیا ما به اهداف‌مان داریم نزدیک می‌شویم به صورت تصویری یا داریم دور می‌شویم یا خدای نکرده دچار بحران ممکن است در آینده بشویم.

 

و سوم اینکه دوره‌های پایش‌مان را در هر یک از این اهداف بسته به اینکه این اهداف چطور باید اندازه‌گیری بشوند، مشخص کنیم. بعضی از این دوره‌ها کوتاه‌مدت است، بعضی از این دوره‌ها میان‌مدت و بعضی از این دوره‌ها بلندمدت.

جلسه مربیگری فردی پایش زندگی

 

 

جایگاه پایش زندگی در برنامه رشد فردی (برف) چیست؟

پایش زندگی نشان می‌دهد که عملکرد ما در هر یک از اهداف و ابتکارات برنامه رشد فردی در چه وضعیتی است. اگر به هدف رسیده‌ایم، سبز هستیم. اگر داریم نزدیک می‌شویم، زرد خواهیم بود و اگر دور می‌شویم قرمز هستیم و باید اقداماتی انجام دهیم تا به سمت بحرانی شدن برنامه نرویم.

پایش زندگی

 

>> مرحله هشتم: ارزیابی زندگی >>

بازگشت به برنامه رشد فردی (برف)

 

اولین قدم رو بردار: دگرگونی خودتو تقویم کن!اطلاعات بیشتر
+