سیستم‌سازی رهبری شخصی

رسالت زندگی در برنامه رشد فردی

 

 

رسالت زندگی اولین مرحله از برنامه رشد فردی (برف)ست. برف راهکار رشد الگوی مشاوره مدیریت هارمونی‌ست. پرسش اساسی اینکه رسالت شخصی من چیست؟ هر شخصی که به این دنیا می‌آید منحصربه‌فردست؛ بنابراین، رسالت‌ فردی او هم منحصربه‌فردست.

رسالت زندگی چیست؟

رسالت زندگی یا رسالت فردی اولین مرحله برنامه ساخت‌یافته و راهبردی برنامه رشد فردی‌ست. رسالت زندگی با رسالت فردی نقطه عطفی در زندگی ماست. اینکه ما از کجا آمده‌ایم، تا الان چگونه بودیم و اینکه به کجا می‌رویم و چگونه خواهیم رفت. رسالت زندگی با رسالت فردی شما را در زمان حال نگه می‌دارد. اینکه از گذشته‌ات متأسف نمی‌شوی، یا اینکه بر آینده‌ات ترسی نداری هم‌چنان که در کتاب مقدس ما قرآن کریم در آیاتی این مطلب کاملاً شفاف و واضح بیان شده‌ست.

 

آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی‌ست و نه آنان اندوهگین می‌شوند، همانان که ایمان آورده و پرهیزکاری ورزیده‌اند. در زندگی دنیا و در آخرت مژده بر آنان‌ست. وعده‌های خدا را تبدیلی نیست. این همان کامیابی بزرگ‌ست.

یونس / ۶۲-۶۴

 

پس اگر رستگاری عظیم می‌خواهید و اگر کامیابی بزرگ می‌خواهید باید رسالت خودتان را تعریف کنید. چه پیامی برای انسان‌های پیرامون‌تان دارید، آنها چه پیامی از تو می‌گیرند. آن را باید ابلاغ کنید. پیامی که دیگران نگفته‌اند و تو باید با توجه به زمان فعلی و به اقتضای شرایطی که در آن قرار دارید، آن پیام را بگویید. بسته به زمان و بسته به مکانی که وجود دارد.

رسالت زندگی

 

به این پرسش اساسی که معلم پیتر دراکر از شاگردش پرسیده‌ست توجه کنید.

 

بخاطر چه‌چیزی باید از تو یاد کنند؟

 

اگر این پرسش را در سن پنجاه سالگی! از خودتان بپرسید چه پاسخی به آن خواهید داد؟ اینجاست که باید رسالت زندگی را تعریف کنید تا وقتی به سن پنجاه سالگی می‌رسید بتوانید بگویید که من رسالتی داشتم و آن رسالت را اجرایی و عملیاتی کردم. پس رسالت زندگی نشان می‌دهد که شما چه‌کسی هستید، چه‌پیامی دارید، و به کجا چشم دوخته‌اید. رسالت زندگی شامل سه بیانیه مهم‌ست که باید آنها را بنویسید.

مأموریت

مأموریت می‌گوید که چه پیامی دارم. چه پیام منحصر‌به‌فردی را من باید داشته باشم.

ارزش‌ها

بیانیه ارزش‌ها می‌گوید که من چه کسی هستم. و

چشم‌انداز

در اولین گام برای تحقق ارزش‌ها و مأموریت‌ام به کجا چشم دوخته‌ام.

 

پس نخستین ویژگی کسانی که رسالت خودشان را تعریف می‌کنند اینکه بر دیگران اثر می‌گذارند. و به عنوان رهبران جامعه، اجتماعات پیرامون خودشان را هدایت می‌کنند. حالا یک ارزیابی کنیم. آیا ما اثرگذار یا رهبری در جامعه هستیم یا تأثیرپذیر و پیرو. اگر در اجتماعاتی که در آنها هستید مثل خانواده‌تان، سازمان‌تان، و دوستان‌تان می‌بینید که اثرگذار هستید پس رسالتی در پس پرده دارید. و اگر نه فوراً باید رسالت‌تان را تعریف و تدوین کنید.

جلسه مربیگری فردی

 

 

جایگاه رسالت زندگی در برنامه رشد فردی (برف) کجاست؟

جایگاه رسالت مواردی‌ست که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. این یعنی رسالت شما از مهم‌ترین بیانیه‌هایی‌ست که باید تهیه کنید. و بدانید که مأموریت، ارزش‌ها و چشم‌انداز شما چیست.

برنامه رشد فردی در الگوی مشاوره مدیریت هارمونی

رسالت زندگی در چرخه رشد فردی

 

>> مرحله دوم: تحلیل زندگی >>

بازگشت به برنامه رشد فردی (برف)

 

بنر دوره برنامه رشد فردی

شما هم می‌توانید تغییر و تحول فردی و سازمانی را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+