سیستم نوین مدیریت کارآفرینی (جعبه‌ابزار نوآوری)

مرحله دوم: تدوین طرح کسب‌وکار

شرکت‌های پیشرو در جهان چگونه خلاقیت و نوآوری را تسخیر و ترغیب می‌کند؟ تأثیر این موضوع بر سودآوری، و راهبرد‌های کلی فرهنگی و بنگاه چگونه است؟ مراحل ایجاد طرح کسب‌وکاری که منجر به ایجاد و حمایت از سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز بنگاه می‌شود چیست؟ چگونه بنگاه‌های موجود از طرح کسب‌وکار برای پرهیز از شکست و بهینه‌سازی موفقیت استفاده می‌کنند؟

هر شرکت موفق و نوآور برای دستیابی به موفقیت از روش‌های خودش پیروی می‌کند. راهبرد‌های استفاده شده در اپل، ممکن است برای سایر سازمان‌ها در جهت ایجاد نوآوری مفید نباشد؛ اپل از قوانین خود پیروی و فرهنگ مربوط به خودش را ایجاد کرد. داشتن فرهنگی که بر ابتکار تأکید دارد و از نوآوری حمایت می‌کند همراه با تفکر خارج از چارچوب برای استقرار برنامه‌ی سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز موفق در شرکت ضروری است. جنبه‌ای دیگر که به همان اندازه مهم است، ارزیابی ایده‌ی خلق شده از طریق ایجاد طرح کسب‌وکار است که در این مرحله از فرایند مدیریت کارآفرینی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این مرحله با بررسی اجمالی جنبه‌های مهم طرح کسب‌وکار آغاز می‌شود و درباره‌ی محدوده و ارزش طرح کسب‌وکار بحث خواهد شد. در ادامه نیازهای اطلاعاتی برای طرح از طریق توصیف هر یک از جنبه‌های طرح بررسی خواهد شد. این مرحله با ارائه‌ی استفاده و اجرای طرح کسب‌وکار و اینکه چرا معمولاً طرح کسب‌وکار با شکست روبرو می‌شود، به پایان می‌رسد.

>> مرحله سوم: تأمین منابع موردنیاز >>

بازگشت به برنامه رشد شرکتی (برش)

کلاس کار و زندگی‌ت رو بالاتر ببر!اطلاعات بیشتر
+