سیستم نوین مدیریت کسب‌وکار (جعبه‌ابزار رهبران)

زیرساخت دوم: فناوری اطلاعات

ارزش فن‌آوری اطلاعات در هر سازمان در گروی میزان بهره‌مندی کسب‌وکار از آن و این بهره‌مندی نیز در گروی پشتیبانی و همسویی کامل و مستمر زیرساخت‌ و ابزارهای فن‌آوری اطلاعات با استراتژی کسب‌وکار است. به عبارت دیگر، زیرساخت‌ و ابزارهای فن‌آوری اطلاعات باید بتواند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت سنجه‌های استراتژیک را بطور مستمر و با تغییر مداوم استراتژی کسب‌وکار فراهم کند. همسویی کامل بین کسب‌وکار و فن‌آوری‌اطلاعات عمدتًا از سه بُعد ساختاری، فرهنگی و استراتژیک مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر کدام از این ابعاد نقش مهمی را در تعیین درجه همسویی در سازمان ایفا می‌کنند. دومین زیرساخت برای اجرای کامل و کارآمد استراتژی فنآوری اطلاعات است.

ردیف زیرمرحله‌ها ابزار
ب-۱ استراتژی هوشمندی کسب‌وکار

پایش و یادگیری

ب-۲ مدیریت اطلاعات
ب-۳ حاکمیت داده
ب-۴ فراهم‌آوری پشتیبانی تحلیلی براساس زمان

ظرفیت‌سنجی منبع

ب-۵ استفاده از توافقنامه‌های سطح خدمات

همسویی پشتیبانی

ب-۶ فراهم‌آوری اطلاعات در زمان واقعی

ظرفیت‌سنجی منبع

»» زیرساخت سوم: دفتر مدیریت »»

بازگشت به منظومه جامع مدیریت (نجم)

دانلود بروشور معرفی منظومه جامع مدیریت (جعبه‌ابزار رهبران)

here-rhtoric

فهرست
قدرت نوآوری استراتژی
* پیوند بین خلاقیت و برنامه‌ریزی استراتژیک
* کشف فرصت‌های ناب کسب‌وکار
* بازآفرینی مدل کسب‌وکار فعلی
* کشف نیازهای آینده مشتریان
* ورود به بازارهای جدید و بی‌رقیب
* تدوین چشم‌اندازی جدید برای آینده
* ایجاد ساختاری جدید برای نظام نوآوری
منظومه جامع مدیریت کسب‌وکار
دانلود فیلم آموزشی + کتاب رایگان!
کافی است نام، ایمیل و تلفن همراه خود را وارد کنید تا بسته آموزشی رایگان سیستم نوین مدیریت کسب‌وکار شامل فیلم آموزشی و خلاصه کتاب رایگان «رهآورد تلاش» را دانلود کنید.
نام و نام خانوادگی
ایمیل
تلفن همراه
نگران نباشید؛ ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد!
فرصتی برای تغییر
دریافت جدیدترین اخبار دوره
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
به مقام رهبری برسید
شما هم می‌توانید یک رهبر باشید
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست آمادگی تغییر
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست مدیریت تولید و عملیات
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست تجزیه‌وتحلیل محیطی
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست برنامه‌ریزی استراتژیک
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست بهره‌وری و اثربخشی
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست BPMN2
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.