سیستم‌سازی رهبری (جعبه‌ابزار رهبران)

زیرساخت سوم: دفتر مدیریت استراتژی

دفتر مدیریت استراتژی سومین زیرساخت منظومه جامع مدیریت (نجم) است. نجم راهکار رهبری الگوی مشاوره مدیریت هارمونی است. هدف اصلی از معماری و ارزیابی یک فرایند مدیریت استراتژی، بالندگی آن است که عنصر اصلی آن راه‌اندازی یک اداره مدیریت استراتژی خواهد بود. این فرایند مدیریت استراتژی یک چرخه یکپارچه و جامع برای پیوند استراتژی با عملیات و شامل برنامه‌ریزی و کنترل چندگانه و فرایندهای بازخور است.

گام‌های مرحله اداره مدیریت استراتژی

ج-۱- نهادینه‌سازی اداره مدیریت استراتژی به عنوان معمار و طراح فرایند مدیریت استراتژی

ج-۲- انتخاب صاحب فرایند مدیریت استراتژی

ج-۳- استفاده از اداره مدیریت استراتژی به منظور یکپارچگی سایر فرایندها برای اجرای استراتژی

ج-۴- فراهم‌آوری منابع و کارکنان

ج-۵- راه‌اندازی سطح گزارش‌دهی ارشد

 

»» مرحله اول: توسعه استراتژی »»

بازگشت به منظومه جامع مدیریت (نجم)

 

[newsletter_signup_form id=1]

مدیریت استرس با بازتنظیم ذهن و بدناطلاعات بیشتر
+