سیستم نوین مدیریت کسب‌وکار (جعبه‌ابزار رهبران)

زیرساخت سوم: دفتر مدیریت

سومین زیرساخت برای اجرای کامل و کارآمد استراتژی، دفتر مدیریت استراتژی است. هدف اصلی از معماری و ارزیابی یک فرایند مدیریت استراتژی، بالندگی آن است که عنصر اصلی آن راه‌اندازی یک دفتر مدیریت استراتژی خواهد بود. این فرایند مدیریت استراتژی یک چرخه یکپارچه و جامع برای پیوند استراتژی با عملیات و شامل برنامه‌ریزی و کنترل چندگانه و فرایندهای بازخور است.

ردیف

زیرمرحله‌ها

ابزار

ج-۱ نهادینه‌سازی دفتر مدیریت استراتژی به عنوان معمار و طراح فرایند مدیریت استراتژی

اداره مدیریت

ج-۲ انتخاب صاحب فرایند مدیریت استراتژی
ج-۳ استفاده از دفتر مدیریت استراتژی به منظور یکپارچگی سایر فرایندها برای اجرای استراتژی
ج-۴ فراهم‌آوری منابع و کارکنان
ج-۵ راه‌اندازی سطح گزارش‌دهی ارشد

»» مرحله اول: توسعه استراتژی »»

بازگشت به منظومه جامع مدیریت (نجم)

دانلود بروشور معرفی منظومه جامع مدیریت (جعبه‌ابزار رهبران)

here-rhtoric

فهرست
قدرت نوآوری استراتژی
* پیوند بین خلاقیت و برنامه‌ریزی استراتژیک
* کشف فرصت‌های ناب کسب‌وکار
* بازآفرینی مدل کسب‌وکار فعلی
* کشف نیازهای آینده مشتریان
* ورود به بازارهای جدید و بی‌رقیب
* تدوین چشم‌اندازی جدید برای آینده
* ایجاد ساختاری جدید برای نظام نوآوری
منظومه جامع مدیریت کسب‌وکار
دانلود فیلم آموزشی + کتاب رایگان!
کافی است نام، ایمیل و تلفن همراه خود را وارد کنید تا بسته آموزشی رایگان سیستم نوین مدیریت کسب‌وکار شامل فیلم آموزشی و خلاصه کتاب رایگان «رهآورد تلاش» را دانلود کنید.
نام و نام خانوادگی
ایمیل
تلفن همراه
نگران نباشید؛ ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد!
فرصتی برای تغییر
دریافت جدیدترین اخبار دوره
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
به مقام رهبری برسید
شما هم می‌توانید یک رهبر باشید
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست آمادگی تغییر
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست مدیریت تولید و عملیات
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست تجزیه‌وتحلیل محیطی
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست برنامه‌ریزی استراتژیک
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست بهره‌وری و اثربخشی
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
چک‌لیست BPMN2
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.