سیستم‌سازی رهبری کسب‌وکار

 

 

زیرساخت سوم: دفتر مدیریت استراتژی

دفتر مدیریت استراتژی سومین زیرساخت منظومه جامع مدیریت (نجم)ست. نجم راهکار رهبری الگوی مشاوره مدیریت هارمونی‌ست. هدف اصلی از معماری و ارزیابی یک فرایند مدیریت استراتژی، بالندگی آن‌ست که عنصر اصلی آن راه‌اندازی یک اداره مدیریت استراتژی خواهد بود. این فرایند مدیریت استراتژی یک چرخه یکپارچه و جامع برای پیوند استراتژی با عملیات و شامل برنامه‌ریزی و نظارت چندگانه و فرایندهای بازخورست.

 

هر يك از مراحل مختلف اين فرايند مديريت و رهبری، تا زمانى كه از يكديگر جدا هستند و مستقل از هم پيش می‌روند آسان‌ست. شركت‌ها نيز در حال حاضر از ابزارهاى مديريتى منحصربه‌فرد بسيارى در طول اين مراحل استفاده می‌كنند. اما در يكپارچگى مؤثر اين ابزارها با يكديگر شكست خورده‌اند. سازمان‌های شركت‌كننده در همايش برترين‌هاي كارت امتيازى متوازن، يك دفتر و يا يك واحد جديدى را معرفى كرده‌اند تا آنها را در يكپارچگى بهتر مراحل فرايند مديريت استراتژى خودشان يارى رسانند. آنها به رئيس اين دفتر يا واحد جديد انواع و اقسام سمت‌ها نظير قائم‌مقام امور تحول سازماني، قائم‌مقام مديريت عملكرد و قائم‌مقام تعالى كسب‌وكار را لقب داده‌اند. اما ما آن را «اداره مديريت و رهبری» می‌نامیم.

ادعا در برابر واقعیت

اكثر سازمان‌ها ادعا می‌كنند كه فرايندی برای مديريت استراتژی خودشان طراحی و اجرا نموده‌اند. اما به اهداف و مقاصدشان دست پيدا نمی‌كنند. به دلیل اینکه نخست اين فرايند در پيوند بين سطوح استراتژيك و عملياتی سازمان از جامعيت كافي برخوردار نيست. دوم نهادينه‌سازی اين فرايند در سازمان از طريق يك جايگاه رسمي سازماندهي نشده‌ست.

 

دفتر مديريت استراتژى در جهت همسويى و پيوند بين استراتژى با عمليات، فعاليت‌هاى واحدهاى مختلف وظيفه‌اى و كسب‌وكاری را با يكديگر يكپارچه و هماهنگ می‌كند. دفتر مديريت استراتژى می‌تواند به عنوان طراح ساعتى پيچيده در نظر گرفته شود. تا باعث شود فرايندهاى برنامه‌ريزى، اجرا و نظارت كه در تناوب زمانى متفاوت انجام می‌گيرد. روزانه و هفتگى براى جلسات نظارت بر عمليات و داشبوردها. ماهانه براى به‌روزرسانى نقشه‌هاى استراتژى، كارت‌هاى امتيازى، ابتكارات استراتژيك و جلسات مرور استراتژى. و هر سه ماه يك‌بار و سالانه براى بررسى محيط بيرونى و انجام مطالعات تحليلى براى اطلاع‌رسانى به جلسات ارزيابى و تغيير استراتژى. به طور هم‌زمان و در تعامل با يكديگر پيش روند.

گام‌های مرحله اداره مدیریت استراتژی

ج-۱- نهادینه‌سازی اداره مدیریت استراتژی به عنوان معمار و طراح فرایند مدیریت استراتژی

ج-۲- انتخاب صاحب فرایند مدیریت استراتژی

ج-۳- استفاده از اداره مدیریت استراتژی به منظور یکپارچگی سایر فرایندها برای اجرای استراتژی

ج-۴- فراهم‌آوری منابع و کارکنان

ج-۵- راه‌اندازی سطح گزارش‌دهی ارشد

بوم رهبری کسب‌وکار

منظومه جامع مدیریت در الگوی مشاوره مدیریت هارمونی

 

»» مرحله اول: توسعه استراتژی »»

بازگشت به منظومه جامع مدیریت (نجم)

 

دوره رهبری کسب‌وکار

شما هم می‌توانید تغییر و تحول فردی و سازمانی را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+