سیستم‌سازی کارآفرینی (جعبه‌ابزار نوآوری)

مرحله اول: شناسایی و ارزیابی فرصت

شناسایی و ارزیابی فرصت اولین مرحله برنامه رشد شرکتی‌ست. چگونه می‌توان با تحلیل فرصت به سازمان برای تولید و ارزیابی ایده‌های جدید کمک کرد؟ نقش برنامه‌ریزی و توسعه محصول در فرایند کارآفرینی سازمانی چیست؟

 

تشخیص نیاز برآورده‌نشده‌ی مشتریان و سپس برآورده‌سازی آن، روزانه در سازمان‌های مختلف در سراسر جهان رخ می‌دهد. اما بدون فرایند تشخیص و مهار روحیه کارآفرینی سازمانی، اغلب سازمان‌ها این‌گونه فرصت‌های نوآورانه را از دست می‌دهند. این فرصت‌ها اغلب از منابع داخلی و بیرونی استفاده می‌کنند تا ایده‌های مورد نیاز بیشتری را فراهم کند. که می‌تواند رشد و افزایش فروش یا بهره‌وری و در صورت امکان، افزایش سوددهی را برای شرکت داشته باشد.

 

این مرحله از فرایند مدیریت کارآفرینی که اولین مرحله از این فرایندست، روی جنبه مهم منابع و روش‌های تولید ایده‌های جدید و تعیین روندها تمرکز می‌کند. در این مرحله، هم‌چنین در مورد ارزیابی ایده‌ها و تجزیه و تحلیل فرصت‌ها و طرح تحلیل فرصت بحث و گفت‌وگو می‌شود. و اینکه چگونه می‌توانید در مورد طرح‌ریزی محصول و فرایند توسعه آن یاد بگیرید. برخی از راهبردهای ایده‌پردازی نوآورانه شرکت‌ها نیز در همین مرحله بیان می‌شود.

>> مرحله دوم: تدوین طرح کسب‌وکار >>

بازگشت به برنامه رشد شرکتی (برش)

 

دوره کارآفرینی سازمانی

شما هم می‌توانید تغییر و تحول فردی و سازمانی را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+