سیستم‌سازی رهبری کسب‌وکار

 

 

زیرساخت اول: هدایت تغییر

هدایت تغییر اولین زیرساخت منظومه جامع مدیریت (نجم)ست. نجم راهکار رهبری الگوی مشاوره مدیریت هارمونی‌ست. چرا برنامه‌های تحول در سازمان با شکست مواجه می‌شوند؟ راهکار برون‌رفت از مسائل پیش روی سازمان‌ برای اجرای موفق استراتژی چیست؟ چگونه می‌توان یک فرایند رسمی و جامع مدیریت استراتژی را به صورتی کامل و اثربخش به گونه‌ای اجرا کرد که سازمان را حول محور استراتژی پیش ببرد؟ چه اهرم‌هایی لازم‌ست تا بتوان نا‌‌کارآمدی استراتژی را به موقع تشخیص و آن را به سرعت تغییر داد؟

 

این پرسش‌ها به همراه ده‌ها پرسش‌ از این دست بدین معناست که پیاده‌سازی موفق فرایند مدیریت استراتژی بسان هر فرایندی الزامات و زیرساخت‌هایی را می‌طلبد. اولین زیرساخت لازم برای اجرای کارآمد استراتژی این مرحله‌ست.

 

استراتژی یا راهبرد نتیجه برهمکنش دو عامل اصلی محیط رقابت و محدودیت منابع‌ست. به این معنی که میزان تغییر راهبرد بسته به اندازه تغییر محرک‌های رقابتی و حداکثر کردن بهره‌برداری از منابع اتفاق می‌افتد. بنابراین، کم یا زیاد بودن اندازه تغییر این محرک‌ها سازمان را بین نوآوری استراتژی یا اجرای راهبرد موجود قرار می‌دهد. گروه مشاوران مک‌کینزی این مراحل را چرخه‌های استراتژی می‌نامند.

 

بر اساس این چرخه‌ها، فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک یکی از این دو هدف را دنبال می‌کند.

 

  • ایجاد «ذهن‌های آماده» در سازمان برای اینکه اطمینان دهد تصمیم‌گیران درک عمیقی از کسب‌وکار و راهبرد آن دارند.
  • افزایش نوآوری استراتژی برای آنکه احتمال ظهور و بروز جلوه‌های درخشان بینش خلاقانه در سازمان افزایش یابد.

فرایند هدایت تغییر

اگرچه تفکیک بین نقش مدیریت و رهبری در سازمان‌های پیچیده امروزی چندان معنا ندارد. اما رهبری و هدایت هر یک از مراحل این چرخه به عنوان تغییرات تدریجی یا جهشی اهمیت خواهد داشت. زیرا اجرای تغییر فراتر از مدیریت فعالیت‌ها بلکه مدیریت تعاملات‌ست. و این مهم بدون رهبری و هدایت میسر نمی‌گردد.

 

به عبارت دیگر، تغییر راهبرد سازمان هم‌گام با تغییر محیط رقابت مستلزم هدایت و رهبری یک سازمان استراتژی‌محورست. آنچه موفقیت فرایند هدایت تغییر را تضمین خواهد کرد، هدایت تغییر در بستر یک فرایند منسجم و کارآمدست. هدایت تغییر بدون وجود فرایندی که بتواند آن را در یک چرخه جامع مدیریت تداوم بخشد دیری نمی‌پاید. و فرایند بهبودی که ایجاد تغییر بوسیله آن رهبری نگردد منشاء تحول نخواهد بود.

 

از طرف دیگر، وظیفه اصلی رهبری تبدیل چشم‌انداز در نوآوری استراتژی به واقعیتی مشهودست. از این رو، در این فرایند تغییر و دگرگونی، اتفاقات مختلفی ممکن‌ست روی دهد. و رهبری با داشتن شایستگی‌های محوری و ویژه در هدایت آن نقش حیاتی را ایفاء خواهد نمود.

 گام‌های مرحله هدایت تغییر

الف-۱- پیشبرد دستورکار اجرای استراتژی

الف-۲- تعریف دستورکار تغییر استراتژیک

الف-۳- همسویی رفتار تیم راهبری با استراتژی

الف-۴- راه‌اندازی دفتر مدیریت استراتژی

بوم رهبری کسب و کار

منظومه جامع مدیریت در الگوی مشاوره مدیریت هارمونی

»» زیرساخت دوم: فناوری اطلاعات »»

بازگشت به منظومه جامع مدیریت (نجم)

 

دوره رهبری کسب‌وکار

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
شما هم می‌توانید تغییر را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+