1. خانه
  2. مقالات
  3. رهبری
  4. پنج فرمان تفکر استراتژیک

پنج فرمان تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک

پنج فرمان تفکر استراتژیک

5/5 - (10 امتیاز)

تفکر استراتژیک ریشه در تاریخ جنگ، جنگ‌آوری و پیروزی و شکست دارد.

پنج فرمان تفکر استراتژیک ریشه در تاریخ جنگ، جنگ‌آوری و پیروزی و شکست دارد. مفهوم اولیه واژه استراتژی را برای اولین بار یونانی‌ها استفاده کردند: استرات‌گی به معنای هنر جنگ‌آوری. در این معنا، هنر جنگ‌آوری دارای سه ویژگی‌ست: تدوین برنامه جنگی توسط ژنرال‌ها، صحیح عمل کردن در زمان و مکان مناسب، و دست یافتن به نتایج مطلوب و موردنظر. بر این اساس، پیروزی در جنگ الزاماً با تجهیزات جنگی زیاد اتفاق نمی‌افتد (برنامه عملیاتی)، بلکه درست استفاده کردن از تجهیزات درست می‌تواند ما را در جنگ به پیروزی برساند (استراتژی).

 

در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، و با توجه به استفاده از شیوه‌های جنگی مبتنی بر استراتژی در جنگ، برنامه استراتژیک و شیوه‌های آن در کسب‌وکار نیز مورد استفاده قرار گرفت. گزارش رضایت مدیران جهانی از ابزارهای مدیریت شرکت بین‌اندکمپانی نشان داد که این ابزار در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم همواره در صدر ابزارهای پرکاربرد مدیریت قرار بگیرد. از این رو، شیوه‌های و ابزارهای مختلفی برای تدوین استراتژی در طول این سال‌ها ایجاد و توسعه داده شد. که در سال ۱۹۹۸، مینتزبرگ و همکارانش کتابی را نوشتند که در آن از این شیوه‌ها با عنوان «جنگل استراتژی» نام بردند. فرمان

مکاتب استراتژی

جدای از تعریف استراتژی که در این مقال نمی‌گنجد، مکاتب مختلفی در طول این سال‌ها برای تدوین استراتژی ایجاد و توسعه داده شده‌اند. این مکاتب را می‌توان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد. دسته اول توصیفی شامل مکاتب کارآفرینی (رهبری ما را به دست بگیر)، شناخت (هرچیزی را می‏‌بینم باور می‏‌کنم)، یادگیری (اگر در وهله اول موفق نشدی سعی کن، دوباره سعی کن)، قدرت (در جستجوی قوی‏‌ترین باشید)، فرهنگی (یک سیب همیشه زیر درخت سیب می‏‌افتد)، و محیطی (به همه چیز وابسته‌ست) خواهد بود. فرمان

 

دسته دوم تجویزی شامل مکاتب طراحی (قبل از پریدن جلویت را ببین)، برنامه‌ریزی (کار بموقع از خسارت بعدی جلوگیری می‏‌کند)، و موضعی (چیزی جز واقعیت وجود ندارد)ست. و دسته سوم ترکیبی شامل مکتب ترکیبی (برای هرچیز فصل و دوره‏‌ای وجود دارد)ست.

 

هر یک از این مکاتب را با توجه به دو محور سطوح نظارت محیط بیرونی و ساختار داخلی سازمان می‌توان به صورت نمودار زیر جایابی کرد:

تفکر استراتژیک

شرایط امروز کشور نشان می‌دهد ما با سطح غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل نظارت در محیط بیرونی کسب‌وکارها و ساختارهای طبیعی در فرایندهای داخلی آنها مواجه هستیم. بنابراین بایستی برای تدوین استراتژی بیشتر با شیوه مکتب شناخت پیش برویم. از آنجایی‌که مبانی این مکتب بر اساس تغییر غیرتکراری در یک محیط شکننده و غیرقابل درک و یک تفکر ادراکی از محیط‌ست، در اینجا می‌توانیم از رویکرد تفکر استراتژیک برای تدوین و راهیابی استراتژی استفاده کرد. فرمان

تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک براساس شناخت گذشته (ما کجا بوده‌ایم)، و اکنون (کجا هستیم)، راه را برای آینده (کجا می‌خواهیم باشیم) می‌گشاید. همه افراد و سازمان‌ها به یک منبع با ارزش و یکسان در طول شبانه‌روز دسترسی دارند: ۲۴ ساعت × ۶۰ دقیقه = ۱۴۴۰. عدد طلایی که ما از آن استفاده می‌کنیم. اما بهره‌برداری از این عدد طلایی آیا با اثربخشی‌ست یا خیر. تفکر استراتژیک زیربنایی برای استفاده خلاق و اثربخش از این عدد طلایی برای افراد و سازمان‌هاست. در واقع، تفکر استراتژیک، مهارت معماری استراتژیک در کمترین زمان ممکن برای بیشترین عملکردست. فرمان

 

استراتژی مجموعه‌ای از فرضیات در قالب روابط علت و معلولی‌ست. از این رو، برنامه‌ریزی استراتژیک با برنامه‌ریزی عملیاتی دو مقوله جداگانه‌ست. هدف از برنامه‌ریزی عملیاتی بیشتر نظارت بر عملیات‌ست. در حالی‌که هدف از برنامه‌ریزی استراتژیک، تغییر فعالیت‌ها برای حداکثر استفاده از فرصت‌های محیطی‌ست. بنابراین، در تفکر استراتژیک شما بر روی فعالیت‌هایی تمرکز می‌کنید که بتواند بیشترین بازدهی، بهره‌وری و اثربخشی را برای شما داشته باشد. اگر شما بخواهید در همه کارها قوی باشید، مسلماً در هیچ کاری قوی نخواهید بود! این اصل قوی و بدون تغییر در تفکر استراتژیکست.  فرمان

فکر

فرصت‌ها هستند که پیش‌برنده استراتژی هستند. و شناسایی فرصت‌های پر ارزش در یک محیط غیرقابل پیش‌بینی با تفکر استراتژیک اتفاق خواهد افتاد. به دیگر سخن، استراتژی زاییده دو عامل محیط رقابتی و محدودیت منابع‌ست که استراتژی حاصل نقطه مشترک بین این دو عامل‌ست. از یک طرف، فرصت‌ها در محیط رقابتی ایجاد و به‌زودی منقضی می‌شوند. و از طرف دیگر، محدودیت منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی باعث می‌شود تا ما نتوانیم از همه فرصت‌های محیطی استفاده کنیم. اینجاست که ابزار تفکر استراتژیک به کمک ما می‌آید. اما چگونه؟  فرمان

پنج فرمان تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک عبارت‌ست از آمادگی کامل ذهنی واجرائی همه آحاد سازمان برای انطباق با شرایط یا تقدم زمانی و معنائی بر تغییرات محیطی. برای اینکه این آمادگی در سازمان شما اتفاق بیفتد شما باید: محیط سازمانی را برای تغییر آماده کنید، مدیریت و رهبری ارشد از محیط قابل تغییر به طور کامل حمایت کند، ریسک‌پذیری در سازمان افزایش پیدا کند.  فرمان تفکر

 

و در نهایت، مدیران عملیاتی و کارکنان برای ایجاد تغییر و تحمل شرایط تغییر توانائی بیشتری در خودشان ایجاد کنند. بنابراین، تفکر استراتژیک یک الگوی راهبردی ذهنی‌ست که به شما می‌گوید: اولاً جهت‌گیری کلی را تدوین و در سازمان به اشتراک بگذارید. روزانه براساس این جهت‌گیری استراتژیک تصمیم‌گیری کنید. سازمان‌تان را مبتنی بر این جهت‌گیری‌ها سازماندهی کنید. و ارزش‌های سازمانی را در میان و بلندمدت حفظ کنید.  فرمان تفکر

 

برای پیاده‌سازی چنین تفکری در سازمان شما باید از یک رویکرد سیستماتیک استفاده کنید. که ما در اینجا در قالب ۵ فرمان آن را به نمایش می‌گذاریم:  فرمان تفکر

فرمان اول

بیش از اطلاع‌گیری به دنبال یادگیری از محیط باشید.  فرمان تفکر

فرمان دوم

بیش از پاسخگویی به نیازهای کشف‌شده به دنبال کشف نیازهای پاسخگویی‌نشده باشید.  فرمان تفکر

فرمان سوم

بیش از اهداف میانی، چشم به اهداف نهایی داشته باشید.  فرمان تفکر

فرمان چهارم

بیش از قابلیت‌سازی برای تولید به دنبال قابلیت‌سازی برای رقابت باشید.  فرمان 

فرمان پنجم

در حرکت به سوی هدف بیش از سرعت به دنبال راه میان‌بر باشید.  فرمان 

 

تفکر استراتژیک

مشق تغییر

استراتژی خلاق حاصل این تفکر استراتژیکست. و برنامه ریزی استراتژیک تسهیل روند کار و پیاده‌سازی نتایج آن را بر عهده دارد. این پنج فرمان تفکر استراتژیک را در سازمان یا کسب‌وکارتان پیاده‌سازی کنید.  فرمان

 

دوره رهبری کسب‌وکار

امتیاز به این مطلب

5/5 - (10 امتیاز)

مطالب بیشتر

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
تفکر استراتژیک
شما هم می‌توانید تغییر و تحول فردی و سازمانی را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+