سیستم نوین نوآوری شرکتی (جعبه‌ابزار نوآوری)

مرحله سوم: تأمین منابع

تأمین منابع سومین مرحله برنامه رشد شرکتی‌ست. چگونه کارآفرینی سازمانی باید تأمین مالی شود؟ میزان تأمین مالی چقدر باید باشد و از چه نوع تأمین مالی باید استفاده شود؟ شرکت‌های نوآور از چه فرایند تأمین مالی استفاده می‌کنند؟ تأمین منابع

 

این مرحله از فرایند مدیریت کارآفرینی بر تأمین مالی فعالیت‌های کارآفرینانه سازمانی با اولین نگاه به نیاز به تأمین مالی و ارائه یک نمای کلی از صنعت سرمایه‌گذاری تمرکز دارد. در ادامه بحث فرایند ارزیابی، مرحله با بحث درباره چندین روش ارزیابی سرمایه‌گذاری به پایان می‌رسد. مفاهیم و ایده‌های جدید نیازمند تأمین مالی در مراحل مختلف توسعه‌ست. و تأمین مالی داخلی در سازمان نیاز به توجیه مالی و بازگشت سرمایه بخشی از موارد دارد. خواه مالی یا غیرمالی باشد. بازده مورد انتظار می‌تواند به‌صورت سود، حجم معاملات، فروش، افزایش حجم، کاهش هزینه، اشتغال، ارزیابی، توسعه خط تولید یا برخی از مزایای دیگر باشد. تأمین منابع

 

هیئت‌مدیره (مشاوران)، مدیران عامل، معاونین مدیرعامل و کمیته‌های سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کارآفرینانه سازمانی تنها در صورت وجود شواهدی سرمایه‌گذاری می‌کنند که ظرفیت بازگشت سرمایه مساوی یا بزرگ‌تر از بازده در فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین، وجود داشته باشد. در هر سازمان، منابع مالی محدودست، و هر گونه حمایت از ایده‌های کارآفرینانه سازمانی نیاز به پروژه‌های مالی دقیق، تحقیقات گسترده و طرح احتمالی به صورت پیش‌بینی (معمولاً فروش و سود)  دارد. تأمین منابع

 

کارآفرینان سازمانی، بدون در نظر گرفتن سطح اشتیاق آنها برای ایده‌های خودشان، نیاز به داشتن مهارت‌هایی در محاسبات و پیش‌بینی‌های مالی دارند. و یا حداقل کسی در تیم کارآفرینانه سازمانی باشد که دارای این مهارت‌هاست. و قادر به توسعه تعداد زیادی از بخش‌های طرح کسب‌وکار مخاطره‌آمیزست. تعداد زیادی از کارآفرینان سازمانی نشان داده‌اند که در تأمین مالی به دلیل فقدان فروش قابل‌قبول، پیش‌بینی‌های مالی و حاشیه سودآوری شکست خورده و به نتیجه نرسیده‌اند. تأمین منابع

>> مرحله چهارم: راه‌اندازی کسب‌وکار >>

بازگشت به برنامه رشد شرکتی (برش)

 

دوره کارآفرینی سازمانی

شما هم می‌توانید تغییر را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+