سیستم نوین مدیریت کسب‌وکار (جعبه‌ابزار رهبران)

توسعه استراتژی

مرحله اول: توسعه استراتژی

توسعه استراتژی در منظومه جامع مدیریت (نجم) توسط رهبران و مدیران آغاز می‌شود. در جریان انجام این مرحله، شرکت‌ها سه پرسش اساسی را مطرح می‌کنند:

 

۱. در چه کسب‌وکاری هستیم و چرا؟ (وضوح مأموریت، ارزش‌ها و چشم‌انداز)

مدیران ارشد با تأیید رسالت سازمان (مأموریت)، خصوصیات ویژه سازمانی که کلیه فعالیت‌ها را هدایت می‌کنند (ارزش‌ها)، و انتظارات سازمان از نتایج آتی (چشم‌انداز)، فرایند توسعه استراتژی را آغاز می‌کنند. بیانیه‌‌های مأموریت، ارزش‌ها و چشم‌انداز (MVV) چارچوب کلی را برای تدوین اجرای استراتژی ارائه می‌کند.

 

۲. موضوعات کلیدی کسب‌وکار ما چیست؟ (انجام تحلیل راهبردی)

مدیران شرایط محیط رقابتی و عملیاتی را به ویژه تغییرات وسیعی که پس از آخرین زمان توسعه استراتژی توسط آنها رخ داده است، بررسی می‌کنند. ورودی‌های این به‌روزآوری از سه منبع تأمین می‌شوند.

  • محیط خارجی (PESTEL: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنآوری، محیطی و قانونی)؛
  • محیط درون‌سازمانی (فرایندهای کلیدی نظیر وضعیت سرمایه انسانی، عملیات، نوآوری و توسعه فنآوری)؛
  • میزان پیشرفت استراتژی موجود.

این ارزیابی محیطی در جدول BSC-SWOT شامل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در چهار منظر مالی، مشتری، فرایند و یادگیری خلاصه می‌شود. این جدول مجموعه‌ای از موضوعات استراتژیک شناسایی‌شده است که باید بوسیله استراتژی پوشش داده شود. تیم مدیران ارشد درباره مجموعه‌ای از خطوط راهنما موسوم به دستور تغییر استراتژیک بحث و گفت‌وگو می‌کنند که ضرورت تغییرات استراتژی را توضیح می‌دهد.

 

۳. چگونه می‌توان به بهترین نحو رقابت کرد؟ (تدوین استراتژی)

در آخرین گام، مدیران ارشد استراتژی را خلق می‌کنند که موضوعات زیر را پوشش می‌دهد:

  • در چه بازار‌هایی رقابت خواهیم کرد؟
  • کدام ارزش پیشنهادی به مشتری، ما را در این بازارها از دیگران متمایز خواهد کرد؟
  • کدام فرایندهای کلیدی باعث ایجاد جه تمایزی در استراتژی خواهد شد؟
  • کدامیک از قابلیت‌های سرمایه انسانی برای استراتژی موردنیاز است؟
  • توانمندسازهای فناوری در استراتژی کدام‌اند؟

 

ردیف

زیرمرحله‌ها

ابزار

۱-۱ شفافیت مأموریت، ارزش‌ها و چشم‌انداز کمی

 تدوین بیانیه‌های مأموریت و چشم‌انداز

۲-۱ انجام تحلیل استراتژیک

 تحلیل راهبردی کسب‌وکار

۳-۱ تدوین استراتژی

 بیانیه‌های جهت‌گیری استراتژیک

۴-۱ تعیین شکاف ارزش

 اهداف جسورانه، بزرگ و چالش‌برانگیز (BHAGs)

۵-۱ اجرای چرخه برنامه‌ریزی

 سیستم نوین رهبری کسب و کار (چرخه رهآورد تلاش)

بالندگی مدیریت استراتژی

قدرت نوآوری استراتژی

۶-۱ تقویت چشم‌انداز با مضمون

 چشم‌انداز تقویت‌شده

>>مرحله دوم: طرح‌ریزی استراتژی>>

بازگشت به منظومه جامع مدیریت (نجم)

کلاس کار و زندگی‌ت رو بالاتر ببر!اطلاعات بیشتر
+