سیستم‌سازی رهبری کسب‌وکار

 

 

مرحله اول: توسعه استراتژی

توسعه استراتژی در «منظومه جامع مدیریت (نجم)» توسط رهبران و مدیران آغاز می‌شود. نجم راهکار رهبری الگوی مشاوره مدیریت هارمونی‌ست. در جریان انجام این مرحله، سازمان و شرکت سه پرسش اساسی را مطرح می‌کنند. توسعه

۱. در چه کسب‌وکاری هستیم و چرا؟ (وضوح مأموریت، ارزش‌ها و چشم‌انداز)

رهبران و مدیران با تأیید رسالت سازمان (مأموریت)، خصوصیات ویژه سازمانی که هدایت کلیه فعالیت‌ها را برعهده دارند (ارزش‌ها)، و انتظارات سازمان از نتایج آتی (چشم‌انداز)، فرایند توسعه راهبرد را آغاز می‌کنند. بیانیه‌‌های مأموریت، ارزش‌ها و چشم‌انداز (MVV) چارچوب کلی را برای تدوین و توسعه راهبرد ارائه می‌کند. توسعه

۲. موضوعات کلیدی کسب‌وکار ما چیست؟ (انجام تحلیل راهبردی)

رهبران و مدیران شرایط محیط رقابتی و عملیاتی را به ویژه تغییرات وسیعی را بررسی می‌کنند. که پس از آخرین زمان توسعه راهبرد توسط آن‌ها رخ داده است. ورودی‌های این به‌روزآوری از سه منبع تأمین می‌شوند. توسعه

 

  • محیط خارجی (PESTEL: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنآوری، محیطی و قانونی)؛
  • محیط درون‌سازمانی (فرایندهای کلیدی نظیر وضعیت سرمایه انسانی، عملیات، نوآوری و توسعه فنآوری)؛
  • میزان پیشرفت راهبرد موجود. توسعه

 

این ارزیابی محیطی در جدول تحلیل راهبردی شامل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در چهار منظر مالی، مشتری، فرایند و یادگیری خلاصه می‌شود. این جدول مجموعه‌ای از موضوعات راهبردی شناسایی‌شده است که باید بوسیله استراتژی پوشش داده شود. تیم مدیران ارشد درباره مجموعه‌ای از خطوط راهنما موسوم به دستور تغییر استراتژیک بحث و گفت‌وگو می‌کنند که ضرورت تغییرات استراتژی را توضیح می‌دهد. توسعه استراتژی

۳. چگونه می‌توان به بهترین نحو رقابت کرد؟ (تدوین استراتژی)

رهبران و مدیران در آخرین گام، استراتژی را توسعه می‌دهند که موضوعات زیر را پوشش می‌دهد. توسعه

 

  • در چه بازار‌هایی رقابت خواهیم کرد؟
  • کدام ارزش پیشنهادی به مشتری، ما را در این بازارها از دیگران متمایز خواهد کرد؟
  • کدام فرایندهای کلیدی باعث ایجاد جه تمایزی در استراتژی خواهد شد؟ توسعه
  • کدامیک از قابلیت‌های سرمایه انسانی برای استراتژی مورد نیاز است؟
  • توانمندسازهای فناوری در استراتژی کدامند؟ توسعه استراتژی

گام‌های توسعه استراتژی

توسعه استراتژی در «منظومه جامع مدیریت (نجم)» فرایندی منسجم و خروجی‌محورست که به ترتیب مراحل زیر انجام می‌شود.

 

۱-۱- شفافیت مأموریت، ارزش‌ها و چشم‌انداز کمی

۲-۱- انجام تحلیل راهبردی

۳-۱- تدوین استراتژی

۴-۱- تعیین شکاف ارزش

۵-۱- اجرای چرخه برنامه‌ریزی

۶-۱- تقویت چشم‌انداز با مضمون

بوم رهبری کسب و کار

منظومه جامع مدیریت در الگوی مشاوره مدیریت هارمونی

 

>>مرحله دوم: طرح‌ریزی استراتژی>>

بازگشت به منظومه جامع مدیریت (نجم)

 

دوره رهبری کسب‌وکار

شما هم می‌توانید تغییر و تحول فردی و سازمانی را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+