سیستم‌سازی رهبری کارآفرینانه

 

 

نوآوری شرکتی امروزه در سازمان‌ها از اهمیت بالایی برخوردارست. «برنامه رشد شرکتی (برش)» راهکار کارآفرینی الگوی مشاوره مدیریت هارمونی‌ست. این راهکار به سازمان شما کمک می‌کند تا یک «سازمان نوآور» باشید. این راهکار در تعامل با دو راهکار دیگر آن یعنی «برف» و «نجم» به عنوان راهکار نوآوری شرکتی به کار گرفته می‌شود. از این رو، تغییرات نوآورانه و کارآفرینانه شما پایدار می‌شود.

کارآفرینی سازمانی

چرا برنامه رشد شرکتی (برش) مهم‌ست؟

نوآوری پارادایم جدید عصر حاضر ماست. این عصر نشان می‌دهد که ما از پارادیم‌های بهره‌وری، کیفیت و چابکی گذر کرده‌ایم. بنابراین رشد شرکت‌ها علاوه بر مبنای بهره‌وری، کیفیت و چابکی، بایستی در یک مسیر جدی و جدید حرکت کند. این مسیر چیزی نیست جز نوآوری شرکتی. این نوآوری در تمامی ابعاد سازمانی باید اجرا شود. عملیات و فرایندها، محصولات و خدمات، چشم‌اندازها و استراتژی، و مدیریت و رهبری.

 

آنچه امروزه شرکت‌ها و سازمان‌ها دنبال می‌کنند یک نظام نوآوری شرکتی‌ست. این نظام در چارچوب یک فرایند جامع، یکپارچه و منسجم با عنوان «کارآفرینی سازمانی» تعریف می‌شود. کارآفرینی سازمانی یک استراتژی شناخته‌شده در شرکت‌های پیشرو در دنیاست. از این رو، اگر شرکت یا سازمانی بخواهد خود را به لبه تیز نوآوری و همگام با شرکت‌های جهانی برساند نباید از این قافله عقب بماند. زیرا اگر نوآوری و کارآفرینی سازمانی به عنوان چشم‌انداز و افق دید بلندمدت قرار گیرد. آنگاه بهره‌وری، کیفیت و چابکی نیز در کنار ماست.

برنامه رشد شرکتی (برش) چیست؟

آنچه بسیار اهمیت دارد اجراست. و اجرا با پیاده‌‌سازی فرایند کارآفرینی و نوآوری شرکتی و دستیابی به نتایج و خروجی‌ها میسر خواهد شد. ما برای پیاده‌سازی فرایند نوآوری شرکتی و کارآفرینی سازمانی «برنامه رشد شرکتی (برش)» را طراحی و تدوین کرده‌ایم. برش می‌تواند در زمان کمتر و عملکرد بالا پیاده‌سازی و اجرا شود. اجزاء و عناصر این برنامه طبق تصویر زیر شامل پنج مرحله‌ست.

(۱) استراتژی و تغییر؛

(۲) فرایند و ساختار؛

(۳) مدیریت سرمایه انسانی؛

(۴) فرهنگ و محیط داخلی؛ و

(۵) نتیج و دستآوردها

نوآوری شرکتی

جایگاه برنامه رشد شرکتی (برش) در الگوی هارمونی

نوآوری شرکتی بر مبنای برنامه رشد شرکتی (برش) شرایطی را فراهم می‌کند تا به عنوان یک بخش مهم و حیاتی در الگوی مشاوره مدیریت هارمونی کار کند تا بتواند تغییر و تحول بنیادی در سیستم‌سازی کارآفرینی سازمانی و زمینه‌سازی محیط نوآورانه را در شرکت یا سازمان فراهم کند.

نوآوری شرکتی

دوره رهبری کارآفرینانه

شما هم می‌توانید تغییر و تحول فردی و سازمانی را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+