سیستم‌سازی رهبری (جعبه‌ابزار رهبران)

 

 

زیرساخت اول: هدایت تغییر

هدایت تغییر اولین زیرساخت منظومه جامع مدیریت (نجم) است. نجم راهکار رهبری الگوی مشاوره مدیریت هارمونی است. چرا برنامه‌های تحول در سازمان با شکست مواجه می‌شوند؟ راهکار برون‌رفت از مسائل پیش روی سازمان‌ برای اجرای موفق استراتژی چیست؟ چگونه می‌توان یک فرایند رسمی و جامع مدیریت استراتژی را به صورتی کامل و اثربخش به گونه‌ای اجرا کرد که سازمان را حول محور استراتژی پیش ببرد؟ چه اهرم‌هایی لازم است تا بتوان نا‌‌کارآمدی استراتژی را به موقع تشخیص و آن را به سرعت تغییر داد؟

 

این پرسش‌ها به همراه ده‌ها پرسش‌ از این دست بدین معناست که پیاده‌سازی موفق فرایند مدیریت استراتژی بسان هر فرایندی الزامات و زیرساخت‌هایی را می‌طلبد. اولین زیرساخت لازم برای اجرای کارآمد استراتژی این مرحله است.

 گام‌های مرحله هدایت تغییر

الف-۱- پیشبرد دستورکار اجرای استراتژی

الف-۲- تعریف دستورکار تغییر استراتژیک

الف-۳- همسویی رفتار تیم راهبری با استراتژی

الف-۴- راه‌اندازی دفتر مدیریت استراتژی

بوم رهبری کسب و کار

 

»» زیرساخت دوم: فناوری اطلاعات »»

بازگشت به منظومه جامع مدیریت (نجم)

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
برخیز و عزم جزم «رشد» کناطلاعات بیشتر
+