سیستم نوین مدیریت کسب‌وکار (جعبه‌ابزار رهبران)

زیرساخت اول: هدایت تغییر

چرا برنامه‌های تحول در سازمان با شکست مواجه می‌شوند؟ راهکار برون‌رفت از مسائل پیش روی سازمان‌ برای اجرای موفق استراتژی چیست؟ چگونه می‌توان یک فرایند رسمی و جامع مدیریت استراتژی را به صورتی کامل و اثربخش به گونه‌ای اجرا کرد که سازمان را حول محور استراتژی پیش ببرد؟ چه اهرم‌هایی لازم است تا بتوان نا‌‌کارآمدی استراتژی را به موقع تشخیص و آن را به سرعت تغییر داد؟ این پرسش‌ها به همراه ده‌ها پرسش‌ از این دست بدین معناست که پیاده‌سازی موفق فرایند مدیریت استراتژی بسان هر فرایندی الزامات و زیرساخت‌هایی را می‌طلبد. اولین زیرساخت لازم برای اجرای کارآمد استراتژی هدایت تغییر است.

ردیف

زیرمرحله‌ها

ابزار

الف-۱پیشبرد دستورکار اجرای استراتژی

رهبری کسب‌وکار

الف-۲تعریف دستورکار تغییر استراتژیک
الف-۳همسویی رفتار تیم راهبری با استراتژی
الف-۴راه‌اندازی دفتر مدیریت استراتژی

اداره مدیریت

»» زیرساخت دوم: فناوری اطلاعات »»

بازگشت به منظومه جامع مدیریت (نجم)

دانلود بروشور معرفی منظومه جامع مدیریت (جعبه‌ابزار رهبران)

here-rhtoric

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست