جعبه ابزار فرایند

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جعبه ابزار فرایند بسته‌ای است که به شما کمک می‌کند تا مدیریت فرایند کسب‌وکار را به طور مؤثر تدوین و اجرا کنید. این بسته شامل دوره‌های آموزشی و راهنماهای اجرایی است.

  • رهبری کسب‌وکار برای سیستم‌سازی نوین رهبری سازمانی؛
  • تدوین بیانیه‌های راهبردی مأموریت، ارزش‌ها، چشم‌انداز؛
  • تحلیل راهبردی محیط داخلی و بیرونی کسب و کار؛
  • کارت امتیازی متوازن برای اجرای استراتژی مؤثر؛
  • بهبود فرایند برای شیوه‌های بازنگری و نوآوری فرایند؛
  • مدیریت فرایند برای الگوسازی مدیریت فرایند کسب‌وکار؛
  • سنجش و پایش برای داشبوردسازی فرایندهای کسب‌وکار؛
  • مدیریت ابتکارات برای دستیابی به رشد سریع و پایدار.

+ ۲۰۰۰ امتیاز در باشگاه تغییردهندگان پس از نظردهی در صفحه محصولعضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود.

توضیحات

تغییر کنید و در رهبری فرایند کسب‌وکار استاد شوید!

رهبران کسب‌وکار نیازمند جعبه‌ابزاری هستند که بسته جامع آموزشی، غیرحضوری و دیداری «جعبه‌ابزار فرایند» (چگونه تغییر کنیم و در هدایت و رهبری اثربخش مدیریت فرایند کسب‌وکار یا سازمان استاد شویم؟)، مجموعه‌ای از ابزارها و سازوکارهای سطح رهبری و عملیاتی کسب‌وکار در چارچوب «مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM)» است که می‌تواند این نیاز را برآورده و شما را در تحقق نتایج و عملکرد بهتر و مؤثرتر یاری کند.

 

پیشنهاد می‌کنم مقاله زیر را حتماً بخوانید:

چرا مدیریت فرایند کسب‌وکار؟

چرا جعبه‌ابزار فرایند مهم است؟

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که تغییرات سریع‌تر از زمانی انجام می‌گیرد. آنچه در دیروز کار می‌کرد ممکن است امروز یا فردا کار نکند. رهبران و مدیران هوشمند می‌دانند که سازمان‌هایی که موفق به انجام کار می‌شوند به این دلیل است که آن‌ها خود را با تغییراتی که اتفاق می‌افتد سازگار می‌کنند. این جعبه‌ابزار درباره تغییر مدیریت فرایند کسب‌وکار است. این جعبه‌ابزار یاد می‌دهد که چگونه رهبران و مدیران هوشمند، فرایندهای کسب‌وکاری که مدیریت می‌کنند، تحلیل و بازطراحی کنند و سپس،  بهبود دهند.

شما در این بسته جامع آموزشی و راهنمای اجرا می‌آموزید که چگونه فرایند کسب‌وکار یا سازمان‌تان را براساس یک رویکرد و شیوه‌ی یکپارچه از ابزاری پیشرفته و مدرن قرن بیست‌ویکمی به نام «مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) اداره کنید. بهتر است این را بپذیریم که اداره کردن شرکت در زمان حاضر نیازمند (۱) استفاده از ابزارهای درست و (۲) درست چیدن این ابزارها در کنار هم در بستری یکپارچه است تا ارتباطات بین آنها به قسمی فراهم شود که عملکردتان به صورت چشمگیر و پایدار رشد کند. از این رو، عنصر اصلی در دستیابی به عملکردی چشمگیر وجود هماهنگی، یکپارچگی و نظام‌مندی بین تمامی ابزارهای مدیریتی است که البته مدیریت فرایند به عنوان یک ابزار قدرتمند می‌تواند چنین بستری را برای شما فراهم کند.

هم‌چنین، در عصر حاضر دستیابی به تحولات شگرف سازمانی بدون توجه به ماهیت و تعریف مجدد مفهوم رهبری میسر نخواهد شد مگر با شناخت بهتر و بیشتر در تعاملات بین سه محور استراتژی، فرایند و کارکنان. استراتژی نشان از این دارد که وضعیت مزیت رقابتی ما نسبت به سازمان‌های رقیب چگونه است (آینده‌نگری)، فرایند نشان می‌دهد آیا ابزارهای عملیاتی به کارگیری شده توانسته است ارزش پیشنهادی را با توجه به استراتژی مورد نظر به مشتری ارائه دهد (بینش فرایندی)، و دست آخر، آیا رهبری سازمان توانسته است استعدادهای نهفته کارکنان را با دو محور دیگر در جهت بهره‌گیری بهتر همسو نماید (شایستگی‌ها). به شکل زیر توجه کنید:

اجرای استراتژی

به مفهوم دیگر، اگرچه خود این سه محور به عنوان محورهای اصلی مدیریت و هدایت سازمان از اهمیت قابل توجهی برخوردارند، اما تعاملات و پیوند بین این محورها در قالب یک بستر یکپارچه به «مدیریت فرایند کسب‌وکار» اهمیت بیشتری را خواهد داشت. در تعریف جدید ما از رهبری و تفاوت بین مدیریت و رهبری به این مطلب اشاره می‌کنیم که امروزه مدیریت، برنامه‌ریزی، اجرا، و بازنگری تعاملات است، نه فعالیت‌ها و تعاملات یعنی دیدگاهی خروجی‌محور مبتنی بر فرایندهای کسب‌وکار  با هدف ارتقاء مدیریت عملکرد سازمانی است.

ار این رو، این بسته آموزشی و راهنمای اجرا مبتنی بر محور فرایند در هارمونی بین این عناصر و ارتباطات بین این سه محور برای حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب حائز اهمیت خواهد بود تا اجرای تغییرات پیش‌بینی شده در طول مسیر با تنش سازمانی کمتر، کیفیت بهتر، و ریسک پایین‌تر‌ اتفاق بیفتد. شکل زیر،الگوی  «جنبش هارمونی تغییر (جهت)» است تا با طرح زنجیره‌ی سه پرسش کلیدی «چرا-چه‌چیزی-چگونه» و براساس محور فرایند و ارتباطات بین فرایند با دو محور دیگر یعنی استراتژی و کارکنان برای دستیابی به سه  هارمونی

۱. رفتاری شامل رهبری، راهبرد و نوآوری،

۲. ساختاری شامل آمادگی، شکل‌دهی، طرح‌ریزی و پیاده‌سازی، و

۳. رفتاری-ساختاری

تغییر را آغاز کنید.

جنبش هارمونی تغییر (جهت)

هدف اصلی این بسته آموزشی و راهنمای اجرا پیاده‌سازی شیوه‌های الگوی «مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM)» برای یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و نظام‌های مدیریتی در کسب‌وکار یا سازمان شماست. این جعبه‌ابزار شرایطی را فراهم می‌کند تا بتوانید در یک بسته آموزشی و اجرایی اصلی‌ترین منابع و ابزارها را برای رهبران، مدیران و کارکنان خود فراهم کنید تا در کمترین زمان و هزینه ممکن و با بیشترین بهره‌وری و کارآیی و در اقصا نقاط کشور و دنیا آنها را آموزش دهید. بنابراین این بسته آموزشی و راهنمای اجرا شامل دوره‌های آموزشی و راهنمای اجرای زیر است:

۱. رهبری کسب‌وکار

تشریح و یادگیری شش مرحله و سه زیرساخت سیستم نوین مدیریت سازمانی مبتنی بر استراتژی (نسل چهارم کارت امتیازی متوازن) شامل: مرحله اول: توسعه استراتژی؛ مرحله دوم: طرح‌ریزی استراتژی؛ مرحله سوم: همسویی سازمانی؛ مرحله چهارم: طرح‌ریزی عملیات؛ مرحله پنجم: پایش و یادگیری؛ مرحله ششم: ارزیابی و تغییر؛ زیرساخت اول: هدایت تغییر؛ زیرساخت دوم: فنآوری اطلاعات؛ زیرساخت سوم: اداره مدیریت استراتژی

 

 

۲. بیانیه‌های راهبردی

تشریح و یادگیری تدوین و شفافیت مأموریت، ارزش‌ها و چشم‌انداز برای رشد آینده

۳. تحلیل راهبردی

تشریح و یادگیری بررسی و تحلیل محیط بیرونی در قالب فرصت‌ها و تهدیدها و محیط درونی در قالب قوت‌ها و ضعف‌ها در چهار منظر مالی، مشتری، فرایند و یادگیری

۴. کارت امتیازی متوازن

تدوین سنجه‌ها و شاخص‌های استراتژیک با هدف اندازه‌گیری میزان اجرای استراتژی و تحقق چشم‌انداز و مأموریت آینده کسب‌وکار و سازمان

۵. مدیریت ابتکارات

تدوین برنامه اجرایی تحقق طرح‌ها، پروژه‌ها، و فعالیت‌های کلیدی و استراتژیک در قالب روابط بین محرک‌های رشد کسب‌وکار و نتایج کسب‌وکار از طریق اندازه‌گیری سنجه‌ها و شاخص‌های ابتکارات و پاسخگویان آنها

۶. بهبود فرایند

تدوین یک برنامه عملیاتی مبتنی بر فرایندها با هدف تحقق کامل استراتژی از طریق فرایندهای کلیدی و استراتژیک و اتصال نقشه فرایندهای سازمانی با نقشه استراتژی برای یکپارچگی و هارمونی سازمانی

۷. پایش و یادگیری

تدوین برنامه سه‌گانه جلسات شامل جلسات استراتژی با هدف دستورکار اجرای اهداف استراتژیک، جلسات عملیاتی با هدف اتصال دستورکارها و مصوبات عملیاتی با اهداف استراتژیک، و جلسات تغییر با هدف صحه‌گذاری استراتژی

۸. مدیریت فرایند

تشریح و یادگیری مدیریت فرایندهای کسب‌وکار شامل ۵ گام اساسی برای تغییر پایدار…گام اول: تفکر فرایندی و فرایندگرایی؛ گام دوم: مدلسازی و مستندسازی فرایندها؛ گام سوم: تجزیه و تحلیل فرایندها؛ گام چهارم: توسعه و نوآوری فرایندها؛ گام پنجم: مدیریت فرایندهای سازمانی

این بسته‌ی آموزشی و راهنمای اجرا عناصر زیر را از «منظومه جامع مدیریت» پوشش می‌دهد:

جعبه‌ابزار فرایند

بسته جامع آموزشی و راهنمای اجرای جعبه‌ابزار رهبران (رهبری ۲.۱)

جعبه‌ابزار فرایند برای چه کسانی است؟

این دوره آموزشی برای کلیه صاحبان کسب‌وکار، مدیران و کارشناسانی است که می‌خواهند بر مبنای یک روش علمی و کاملاً کاربردی مدیریت فرایند کسب‌وکار یا سازمان خود را رهبری و هدایت کنند و با یکپارچگی نظام‌های مختلف مدیریتی نتایج فوق‌العاده و چشم‌گیری را داشته باشند.

مسعود چیتگرها، مدرس بسته آموزشی جعبه‌ابزار فرایند کیست؟

+ ابداع الگوی جنبش هارمونی تغییر (جهت) برای هماهنگی بین آدم‌ها، سیستم‌ها و محیط‌ها

+ آفریننده شیوه منحصربه‌فرد «برنامه رشد فردی (برف)»

+ دانش‌آموخته مهندسی صنایع و MBA

+ مترجم کتاب‌های رهآورد تلاش، مدیریت فرایند کسب‌وکار و کارت امتیازی متوازن، قدرت نوآوری استراتژی و کارآفرینی سازمانی

+ نویسنده کتاب بالندگی مدیریت استراتژی: معماری و ارزیابی سازمان براساس استراتژی

+ نویسنده مقالات علمی مدیریت و استراتژی و ارائه آن در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی

+ مدرس کارگاه‌های مدیریت استراتژی، مدیریت فرایند و مدیریت تغییر

+ مؤسس و مدیر گروه هارمونی تغییر برای کمک به افراد، خانواده‌ها، تیم‌ها و سازمان‌ها در تغییر فردی، سازمانی، و نوآوری

+ مدرس و مربی تغییر و اجرای استراتژی با بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت آموزش در شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی

با دریافت بسته آموزشی جعبه‌ابزار فرایند دقیقاً چه چیزی دریافت می‌کنیم؟

محتوای ویدئویی آموزشی (فیلم دوره‌ها)

محتوای صوتی آموزشی (صوت دوره‌ها)

محتوای نوشتاری آموزشی (پاورپوینت، کتاب و مقالات)

پشتیبانی کسب‌وکار ۳۶۵ روزه پس از خرید

شش جلسه مربیگری کسب‌وکار برای راهنمایی اجرا

هدیه‌ی ویژه: جعبه‌ابزار تغییر سطح مقدماتی

شیوه آموزشی بسته جامع آموزشی جعبه ابزار فرایند چیست؟

ما دوره‌های آموزشی خودمان را براساس روش «یادگیری با انجام» ترتیب داده‌ایم. در این گونه آموزش‌ها شما مفاهیم، تعاریف و یا محتوای نظری را در کمترین زمان ممکن می‌اموزید (۲۰٪ زمان یادگیری) و در بقیه‌ی زمان آموزش (۸۰٪) به تمرین‌ها و کارگاه‌هایی می‌پردازید که بتواند این مفاهیم و محتوای نظری را در عمل تمرین و پیاده‌سازی کند. بنابراین، در صورتی که شما بتوانید همگام با دوره آموزشی، تمرین‌ها و کارگاه‌های ارائه شده را انجام دهید و در واقع، تمرین کنید؛ نه تنها می‌توانید انتظار داشته باشید تا این مفاهیم را تا ۷۵٪ آموخته‌اید بلکه در عمل نیز کاربرد این مفاهیم را تجربه می‌کنید و این یعنی اثربخشی آموزش و یادگیری شما به شدت افزایش می‌یابد.

برای اینکه مقایسه‌ای بین این شیوه یادگیری و سایر شیوه‌های یادگیری داشته باشید به شکل زیر توجه کنید:

یادگیری در عمل

این جعبه‌ابزار براساس مدل زیر پی‌ریزی شده است:

رهبری فرایند

بسته جامع آموزشی که پیش روی خود دارید، نسل دوم «مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM)» است که بخشی از «منظومه جامع مدیریت (نجم)» را تشکیل داده است. این بسته آموزشی با هدف ارائه آموزش‌ها و ابزارهای موردنیاز برای یک روش نوین رهبری سازمانی مبتنی بر فرایند طراخی و تهیه شده است تا حاکمیت فرایند را در شرکت یا سازمان شما تسهیل کند. این جعبه‌ابزار می‌تواند مسئله کلیدی امروز سازمان‌ها و بنگاه‌های تجاری اعم از دولتی، خصوصی و یا تولیدی و خدماتی در اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ را حل کند:

فقدان بستری یکپارچه و هماهنگ مبتنی بر «مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM)» با هدف اجرای استراتژی و بهبود فرایندهای عملیاتی و استراتژیک شما.

چقدر می‌خواهید بر روی اداره بهتر کسب‌وکارتان سرمایه‌گذاری کنید؟

بهای این بسته جامع آموزشی با هیچ سرمایه‌گذاری دیگری قابل مقایسه نیست. زیرا این بسته به شما به جای ماهی، ماهی‌گیری یاد خواهد داد. اگر می‌خواهید ماهی بگیرید، هزینه‌ی کمی را تقبل خواهید کرد و هر بار ماهی به دست خواهید آورد و نیازمند خواهید بود. اما اگر ماهی‌گیری را یاد بگیرید، نه تنها خودتان ماهی خواهید گرفت و دیگر نیازمند دیگران نخواهید بود، بلکه هم می‌توانید درآمدتان را افزایش دهید و هم ماهی‌گیری را به دیگران یاد دهید. اینجا من یک پیشنهاد ردنشدنی برای ماهی‌گیر شدن شما دارم! شما فقط با پرداخت این مبلغ به بسته جامع آموزشی پیشرفته، جذاب و حرفه‌ای دعوت خواهید شد که به شما کمک می‌کند تا آینده کسب‌وکارتان را برای رشد و موفقیت بیشتر در قالب یک سیستم نوین رهبری سازمانی با عنوان «مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM)» هدایت و راهبری کنید. کاری که اکثر شرکت‌ها و کسب‌وکارها با اجرای فرایندهای استراتژیک خود مسئله دارند و شکست می‌خورند.

بنابراین، خرید  محصولات آموزشی مناسب، سرمایه‌گذاری است؛ و البته مطمئنم که شما با فراگیری محتوا و مطالب این بسته جامع آموزشی و کسب موفقیت‌ در کسب‌وکارتان می‌توانید هزاران برابر این هزینه را به دست آورید.

خروجی بسته جامع آموزشی جعبه‌ابزار فرایند در نهایت چیست؟

شاید شما الان در ذهن خود این سوال را داشته باشید که پس از تهیه و دریافت این بسته جامع آموزشی چه خروجی را خواهم داشت. شما با تهیه و دریافت این بسته جامع آموزشی می‌توانید با ابزارهای مختلف مدیریت فرایند کسب‌وکار آشنا شوید تا بتوانید با بکارگیری این ابزارها سازمان یا کسب‌وکارتان را به راحتی و بهتر از گذشته هدایت کنید. این بسته جامع آموزشی جعبه‌ابزاری قدرتمند را برای فرایندگرایی، شناسایی و مستندسازی، تحلیل، طراحی، بهبود و مدیریت فرایندهای عملیاتی و استراتژیک جهت ارزش‌آفرینی و خلق مزیت رقابتی یاد می‌دهد. این جعبه‌ابزار بخشی از فرایند حلقه‌بسته‌ و شش مرحله‌ای (که ما آن را «منظومه جامع مدیریت (نجم)» می‌نامیم) و براساس مدل کسب‌وکار زیر کار می‌کند:

رهبری براساس فرایند

توضیحات تکمیلی

نوع بسته

دانلود اسلایدها, دانلود فایل‌ها, دانلود فایل‌ها+ارسال فیزیکی, دانلود فایل‌ها+۹۰ روز پشتیبانی کسب‌وکار, دانلود فایل‌ها+۹۰ روز پشتیبانی کسب‌وکار+۴۰ ساعت مربی‌گری کسب‌وکار, دانلود فایل‌ها+۴۰ ساعت مربی‌گری کسب‌وکار

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

مدیریت استرس با بازتنظیم ذهن و بدناطلاعات بیشتر
+
جعبه ابزار فرایند
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان