جعبه ابزار فرایند

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جعبه ابزار مدیریت فرایند بسته‌ای‌ست که به شما کمک می‌کند تا مدیریت فرایند کسب‌وکار را به طور مؤثر تدوین و اجرا کنید. این بسته شامل دوره‌های آموزشی و راهنماهای اجرایی‌ست که پس از تهیه آن بارگزاری می‌شود.

+ ۵۰۰۰ امتیاز در باشگاه تغییردهندگان پس از نظردهی در صفحه محصولعضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود.

توضیحات

تغییر کنید و در رهبری فرایند کسب‌وکار استاد شوید!

جعبه ابزار مدیریت فرایند بسته جامع آموزشی و مربیگری است به این پرسش اساسی برای مدیریت فرایند کسب‌وکار پاسخ می‌دهد.

 

چگونه تغییر کنیم و در هدایت و رهبری اثربخش مدیریت فرایند کسب‌وکار استاد شویم؟

 

این جعبه ابزار مجموعه‌ای از ابزارها و سازوکارهای سطح رهبری و عملیاتی کسب‌وکار در چارچوب «مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM)»ست. که می‌تواند این نیاز را برآورده و شما را در تحقق نتایج و عملکرد بهتر و مؤثرتر یاری کند.

 

 

 

با دریافت بسته آموزشی جعبه ابزار مدیریت فرایند دقیقاً چه‌چیزی دریافت می‌کنیم؟

  محتوای ویدئویی دوره‌های آموزشی

مستندات نوشتاری دوره‌های آموزشی

  پشتیبانی کسب‌وکار ۳۶۵ روزه

 ده جلسه مربیگری کسب‌وکار

 اشتراک یک‌ساله باشگاه تغییردهندگان

چرا جعبه ابزار مدیریت فرایند مهم‌ست؟

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که تغییرات سریع‌تر از زمانی انجام می‌گیرد. آنچه در دیروز کار می‌کرد ممکن‌ست امروز یا فردا کار نکند. رهبران و مدیران هوشمند می‌دانند که سازمان‌هایی موفق می‌شوند که آنها با تغییراتی سازگار می‌کنند که اتفاق می‌افتد. این جعبه‌ابزار درباره تغییر و مدیریت فرایند کسب‌وکار است. این جعبه‌ابزار یاد می‌دهد که چگونه رهبران و مدیران هوشمند، فرایندهای کسب‌وکاری که مدیریت می‌کنند، تحلیل و بازطراحی کنند و سپس،  بهبود دهند. جعبه ابزار مدیریت فرایند

شما در این بسته جامع آموزشی و مربیگری می‌آموزید که چگونه فرایند کسب‌وکار را براساس یک رویکرد و شیوه یکپارچه از ابزاری پیشرفته و مدرن قرن بیست‌ویکمی به نام «مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) اداره کنید. بهترست این را بپذیریم که اداره کردن شرکت در زمان حاضر نیازمند (۱) استفاده از ابزارهای درست، و (۲) درست چیدن این ابزارها در کنار هم در بستری یکپارچه‌ست. تا ارتباطات بین آنها به قسمی فراهم شود که عملکردتان به صورت چشمگیر و پایدار رشد کند. از این رو، عنصر اصلی در دستیابی به عملکردی چشمگیر وجود هماهنگی، یکپارچگی و نظام‌مندی بین تمامی ابزارهای مدیریتی‌ست. که البته مدیریت فرایند به عنوان یک ابزار قدرتمند می‌تواند چنین بستری را برای شما فراهم کند.

بازتعریف رهبری کسب‌وکار

در عصر حاضر دستیابی به تحولات شگرف سازمانی بدون توجه به ماهیت و بازتعریف مفهوم رهبری میسر نخواهد شد مگر با شناخت بهتر و بیشتر در تعاملات بین سه محور استراتژی، فرایند و کارکنان. استراتژی نشان از این دارد که وضعیت مزیت رقابتی ما نسبت به سازمان‌های رقیب چگونه‌ست (آینده‌نگری). فرایند نشان می‌دهد آیا ابزارهای عملیاتی به‌کارگیری‌شده توانسته‌ست ارزش پیشنهادی را با توجه به استراتژی مورد نظر به مشتری ارائه دهد (بینش فرایندی)، و دست آخر، آیا رهبری سازمان توانسته‌ست استعدادهای نهفته کارکنان را با دو محور دیگر در جهت بهره‌گیری بهتر همسو نماید (شایستگی‌ها). جعبه ابزار مدیریت فرایند

اجرای استراتژی

به مفهوم دیگر، اگرچه خودِ این سه‌محور به‌عنوان محورهای اصلی مدیریت و هدایت سازمان از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. اما تعاملات و پیوند بین این محورها در قالب یک بستر یکپارچه «مدیریت فرایند کسب‌وکار» اهمیت بیشتری را خواهد داشت. در تعریف جدید ما از رهبری و تفاوت بین مدیریت و رهبری به این مطلب اشاره می‌کنیم که امروزه مدیریت، برنامه‌ریزی، اجرا، و بازنگری تعاملات‌ست، نه فعالیت‌ها و تعاملات یعنی دیدگاهی خروجی‌محور مبتنی بر فرایندهای کسب‌وکار  با هدف ارتقاء مدیریت عملکرد سازمانی‌ست.

ار این رو، این بسته آموزشی و مربیگری مبتنی بر محور فرایند در هارمونی بین این عناصر و ارتباطات بین این سه‌محور برای حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب حائز اهمیت خواهد بود. تا اجرای تغییرات پیش‌بینی‌شده در طول مسیر با تنش سازمانی کمتر، کیفیت بهتر، و ریسک پایین‌تر‌ اتفاق بیفتد.

هارمونی تغییر، جنبشی برای آینده

الگوی  «جنبش هارمونی تغییر (جهت)» با طرح زنجیره سه پرسش کلیدی «چرا-چه‌چیزی-چگونه» و براساس محور فرایند و ارتباطات بین فرایند با دو محور دیگر یعنی استراتژی و کارکنان برای دستیابی به سه  هارمونی جعبه ابزار مدیریت فرایند

۱. رفتاری شامل گفت‌وگو، تمرکز و کارآفرینی،

۲. ساختاری شامل آمادگی، شکل‌دهی، طرح‌ریزی و پیاده‌سازی، و

۳. رفتاری-ساختاری شامل اندیشه‌ورزی و خردمندی

تغییر را آغاز کنید.

الگوی مفهومی مشاوره مدیریت هارمونی نسخه ۲

دوره‌های آموزشی جعبه ابزار فرایند

هدف اصلی این بسته آموزشی و مربیگری پیاده‌سازی شیوه‌های الگوی «مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM)» برای یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و نظام‌های مدیریتی شماست. این جعبه‌ابزار شرایطی را فراهم می‌کند تا بتوانید در یک بسته آموزشی و اجرایی اصلی‌ترین منابع و ابزارها را برای رهبران، مدیران و کارکنان خودتان فراهم کنید. تا در کمترین زمان و هزینه ممکن و با بیشترین بهره‌وری و کارآیی و در اقصا نقاط کشور و دنیا آنها را آموزش دهید. بنابراین این جعبه‌ابزار فرایند شامل دوره‌های آموزشی و راهنمای اجرای زیر خواهد بود: جعبه ابزار مدیریت فرایند

۱. رهبری کسب‌وکار

رهبری کسب‌وکار

 

 

۲. بالندگی مدیریت

بالندگی مدیریت

۳. بیانیه‌های راهبردی

بیانیه‌های راهبردی

۴. تحلیل راهبردی

تحلیل راهبردی در جعبه ابزار رهبران

۵. کارت امتیازی متوازن

دوره آموزشی کارت امتیازی متوازن در جعبه ابزار رهبران

۶. مدیریت ابتکارات

مدیریت ابتکارات

 

۷. بهبود فرایند

 

۸. سنجش و پایش

۹. مدیریت فرایند

جعبه ابزار فرایند چه عناصری را پوشش می‌دهد 

مرحله توسعه استراتژی

با یادگیری دوره‌ها ابتدا باید چرخه رهبری کسب‌وکار را راه‌اندازی کنید (عنصر ۱-۵). سپس، مأموریت، ارزش‌ها و چشم‌انداز کسب‌وکارتان را برای پروژه مدیریت فرایند طراحی می‌کنید (عنصر ۱-۱). آنگاه برای دستیابی به این مأموریت و چشم‌انداز، محیط بیرونی و درونی را براساس نقشه سیستم و فرایند تحلیل کنید (عنصر ۱-۲). جعبه‌ابزار

مرحله طرح‌ریزی استراتژی

ابتدا باید برای هر یک از اهداف استراتژیک بهبود فرایند سنجه‌های مرتبط را طراحی کنید (عنصر ۲-۲). سپس برای هر یک از سنجه‌ها، مقادیر کمّی (نشانگاه‌ها) برای اندازه‌گیری ایجاد کنید (عنصر ۲-۳). سپس برای دستیابی به نشانگاه‌ها ابتکاراتی را طراحی و اولویت‌بندی کنید (عنصر ۲-۴). برای هر یک از ابتکارات استراتژيک منابع و بودجه تعیین کنید تا اجرایی شود (عنصر ۲-۵). در نهایت، برای پاسخگویی میزان پیشرفت مسئول ابتکارات فرایند را مشخص کنید (عنصر ۲-۶). جعبه ابزار مدیریت فرایند

مرحله طرح‌ریزی عملیات

ابتدا باید با استفاده الگوهای فرایند مانند استاندارد شناسایی یکپارچه [IDEF] و چارچوب طبقه‌بندی فرایند [PCF] نقشه کلان و زیرفرایندهای اصلی را طراحی کنید (عنصر ۴-۲). سپس براساس استاندارد مدل‌سازی و نمادهای فرایند کسب‌وکار [BPMN] نمودار جریان کار هر یک از فرایند ترسیم می‌شود. سپس براساس چک‌لیست ارزیابی و انتخاب فرایندهای استراتژیک و نقشه‌برداری جریان ارزش [VSM] هر یک از فرایندهای استراتژيک بهبود پیدا می‌کند تا برای خودکارسازی آماده شود (عنصر ۴-۱).

مرحله پایش و یادگیری

در این مرحله، با برگزاری دو نوع جلسات در سطح رهبران استراتژيک (عنصر ۵-۲) و سطح مدیران کارگروه‌های فرایند (عنصر ۵-۱) فرایندهای کسب‌وکار زنده نگه داشته می‌شود. تا از حداکثر منافع پروژه مدیریت فرایند کسب‌وکار بهره‌برداری لازم برده شود (عنصر ۵-۳). جعبه ابزار مدیریت فرایند

مرحله ارزیابی و تغییر

در این مرحله، با استفاده از روابط علت‌ومعلولی (عنصر ۶-۱) و الگوهای تحلیلی کسب‌وکار و تصمیم‌گیری [BMM و BAM] (عنصر ۶-۳) میزان نتایح، پیامدها، دستاوردها و خروجی‌های اجرای پروژه مدیریت فرایند کسب‌وکار بررسی و گزارش می‌شود.پدطزوپظطدزوپابزار

 

جعبه‌ابزار فرایند

بسته جامع آموزشی و راهنمای اجرای جعبه‌ابزار رهبران (رهبری سطح ۲)

جعبه‌ابزار فرایند برای چه کسانی‌ست؟

صاحب کسب‌وکاری که میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری کرده‌ست باید بداند که چگونه مبتنی بر فرایند کسب‌وکارش را طراحی و اجرا کند. مدیر یا کارشناسی که می‌خواهد شرکتی را اداره کند باید با نحوه تدوین و اجرای مدیریت فرایند آشنا شود. از این رو، این جعبه‌ابزار برای کلیه صاحبان، مدیران و کارشناسان کسب‌وکار مفیدست. و آنها می‌توانند از روش‌های علمی و کاربردی دوره‌ها بهره‌مند شوند. و از طریق اجرای این روش‌ها و ابزارها به نتایج فوق‌العاده و چشم‌گیری دست پیدا کنند. جعبه ابزار مدیریت فرایند

الگوهای تدوین جعبه ابزار فرایند

بسته جامع آموزشی که پیش روی خودتان دارید، نسل دوم «مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM)»ست که بخشی از «منظومه جامع مدیریت (نجم)» را تشکیل می‌دهد. این بسته آموزشی با هدف ارائه آموزش‌ها و ابزارهای موردنیاز برای یک روش نوین رهبری سازمانی مبتنی بر فرایند طراخی و تهیه شده‌ست. تا حاکمیت فرایند را در شرکت یا سازمان شما تسهیل کند. این جعبه‌ابزار می‌تواند مسئله فقدان بستری یکپارچه و هماهنگ مبتنی بر «مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM)» با هدف اجرای استراتژی و بهبود فرایندهای عملیاتی و استراتژیک شما را حل کند. جعبه ابزار مدیریت فرایند

رهبری براساس فرایند

رهبری و حاکمیت جعبه ابزار فرایند

مسعود چیتگرها مدرس جعبه ابزار فرایند کیست

  • ابداع الگوی جنبش هارمونی تغییر (جهت) برای هماهنگی بین آدم‌ها، فرایندها و محیط‌ها
  • آفریننده شیوه منحصربه‌فرد «برنامه رشد فردی (برف)»
  • دانش‌آموخته مهندسی صنایع و MBA جعبه ابزار مدیریت فرایند
  • مترجم کتاب‌های رهآورد تلاش، مدیریت فرایند کسب‌وکار و کارت امتیازی متوازن، قدرت نوآوری استراتژی و کارآفرینی سازمانی
  • نویسنده کتاب بالندگی مدیریت استراتژی: معماری و ارزیابی سازمان براساس استراتژی
  • نویسنده مقالات علمی مدیریت و استراتژی و ارائه آن در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی
  • مدرس کارگاه‌های مدیریت استراتژی، مدیریت فرایند و مدیریت تغییر
  • مؤسس و مدیر گروه هارمونی تغییر برای کمک به افراد، خانواده‌ها، تیم‌ها و سازمان‌ها در تغییر فردی، سازمانی، و نوآوری
  • مدرس و مربی تغییر و اجرای استراتژی با بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت آموزش در شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی

شیوه آموزشی بسته جامع آموزشی جعبه ابزار مدیریت فرایند چیست؟

ما دوره‌های آموزشی‌مان را براساس روش «یادگیری با انجام» و تمرین‌های عملی تهیه کرده‌ایم. در این گونه آموزش‌ها شما مفاهیم، تعاریف و یا محتوای نظری را در کمترین زمان ممکن می‌آموزید (۲۰٪). و در مابقی زمان آموزشی (۸۰٪) به تمرین‌ها و کارگاه‌ها می‌پردازید. این تمرین‌ها و کارگاه‌ها می‌تواند مفاهیم و محتوای نظری را در عمل پیاده‌سازی کند. بنابراین، شما باید همگام با دوره آموزشی، تمرین‌ها و کارگاه‌های ارائه‌شده را انجام دهید. و در واقع، تمرین کنید. جعبه ابزار مدیریت فرایند

با انجام چنین شیوه‌ای، نه‌تنها می‌توانید انتظار داشته باشید که ۷۵٪ مفاهیم را می‌‌آموزید و یاد می‌گیرید. بلکه در عمل نیز کاربرد این مفاهیم را تجربه خواهید کرد. و این شیوه یعنی اثربخشی آموزش و یادگیری شما به شدت افزایش خواهد داد. هرم یادگیری زیر مقایسه‌ای بین این شیوه یادگیری و سایر شیوه‌های یادگیری را به شما نمایش می‌دهد. به شکل زیر توجه کنید.

یادگیری در عمل

چقدر می‌خواهید بر روی اداره بهتر کسب‌وکارتان سرمایه‌گذاری کنید؟

بهای این جعبه‌ابزار آموزشی با هیچ سرمایه‌گذاری دیگری قابل مقایسه نیست. زیرا این بسته به شما به جای ماهی، ماهی‌گیری یاد خواهد داد. اگر می‌خواهید ماهی بگیرید، هزینه کمی را تقبل خواهید کرد. و هر بار ماهی به دست خواهید آورد و نیازمند هستید. اما اگر ماهی‌گیری را یاد بگیرید، نه تنها خودتان ماهی خواهید گرفت و دیگر نیازمند دیگران نخواهید بود. بلکه هم می‌توانید درآمدتان را افزایش دهید و هم ماهی‌گیری را به دیگران یاد دهید.

در اینجا ما یک پیشنهاد ردنشدنی برای ماهی‌گیر شدن شما داریم! شما با پرداخت این مبلغ به جعبه‌ابزار آموزشی پیشرفته، جذاب و حرفه‌ای دعوت خواهید شد. این بسته به شما کمک می‌کند تا استراتژی کسب‌وکارتان را برای رشد و موفقیت بیشتر تدوین و اجرا کنید. و در قالب یک سیستم نوین رهبری سازمانی هدایت و راهبری کنید. کاری که اکثر شرکت‌ها و کسب‌وکارها با اجرای استراتژی مسئله دارند و شکست می‌خورند. جعبه ابزار مدیریت فرایند

بزرگترین بهانه!

متأسفانه همیشه یکی از بزرگترین بهانه‌های ما برای فرار از آموزش همین موضوع‌ست. ما موقع سرمایه‌گذاری بر روی خودمان یا کسب‌وکارمان دائماً هزینه دوره را بزرگ و زیاد می‌بینیم. و اگر بخواهیم کامپیوتر، موبایل، لپ‌تاپ، تبلت، و دستگاه تولیدی بخریم اصلاً این قیمت‌ها به چشم نمی‌آید. توصیه ما این است که این مبلغ را با هزینه‌های دیگری مانند میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در کسب‌وکارتان مقایسه کنید. نسبت این هزینه به دارایی‌هایی که با یادگیری این مهارت‌ها و ابزارها به شدت افزایش پیدا می‌کند هیچ است. جعبه‌ابزار

خرید محصولات آموزشی مناسب، سرمایه‌گذاری‌ست، نه هزینه! و البته این اطمینان را می‌دهیم که با فراگیری محتوای این دوره‌ها و اجرای آنها کسب‌وکارتان رشد خواهد کرد. این رشد را می‌توانید ابتدا در تغییر و دگرگونی نگرش‌تان به رهبری و هدایت کسب‌وکار ببینید. سپس، در منظر مالی با افزایش درآمد، کاهش هزینه‌ها و جهش سودآوری همراه باشد. یا در منظر مشتری، جذب و حفظ مشتری بیشتر را مشاهده کنید. و در مجموع افزایش عملکرد کسب‌وکار را در یک بازه کوتاه یا میان‌مدت شاهد باشید.

خروجی بسته جامع آموزشی جعبه‌ابزار فرایند در نهایت چیست؟

شاید شما الان در ذهن خود این سوال را داشته باشید که پس از تهیه و دریافت این بسته جامع آموزشی چه خروجی را خواهیم داشت. شما با تهیه و دریافت این بسته جامع آموزشی می‌توانید با ابزارهای مختلف مدیریت فرایند کسب‌وکار آشنا شوید تا بتوانید با بکارگیری این ابزارها سازمان یا کسب‌وکارتان را به راحتی و بهتر از گذشته هدایت کنید. این بسته جامع آموزشی جعبه‌ابزاری قدرتمند را برای فرایندگرایی، شناسایی و مستندسازی، تحلیل، طراحی، بهبود و مدیریت فرایندهای عملیاتی و استراتژیک جهت ارزش‌آفرینی و خلق مزیت رقابتی براساس شکل زیر یاد می‌دهد.

مدیریت فرایند در جعبه ابزار فرایند

 

توضیحات تکمیلی

نوع بسته

دانلود اسلایدها, دانلود فایل‌ها, دانلود فایل‌ها+ارسال فیزیکی, دانلود فایل‌ها+۹۰ روز پشتیبانی کسب‌وکار, دانلود فایل‌ها+۹۰ روز پشتیبانی کسب‌وکار+۴۰ ساعت مربی‌گری کسب‌وکار, دانلود فایل‌ها+۴۰ ساعت مربی‌گری کسب‌وکار

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

شما هم می‌توانید تغییر و تحول فردی و سازمانی را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+
جعبه ابزار مدیریت فرایند
جعبه ابزار فرایند
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان